Információk a 16+ ifjúsági zarándoklathoz

Információk a 16+ ifjúsági zarándoklathoz

Nincsenek határok! Az idei évben különleges helyről indul a zarándoklat: Nagyváradról! Az egyhetes együttlétre a 16-100 éves zarándokolni vágyó örök ifjúkat várjuk. 

Időpont: 2017. augusztus 7-12.

Útvonal: Nagyvárad - Szentjobb - Székelyhíd - Nyírábrány - Encsencs - Máriapócs 

Forrás, fotó: Hajdúdorogi Főegyházmegye2017. augusztus 2. 12:08

Kérjük, vegye figyelembe, hogy ez a hír 2130 napja íródott

Nincsenek határok! Az idei évben különleges helyről indul a zarándoklat: Nagyváradról! Az egyhetes együttlétre a 16-100 éves zarándokolni vágyó örök ifjúkat várjuk. Idén sem marad el az imádság mellett a jókedv, a szórakozás és a koncert, a lelki napot pedig Böjte Csaba testvér tartja. Az út porát két strandon lehet majd leöblíteni. Nagyon fontos: a Románia területén zajló programok időpontjai ottani idő szerint vannak feltüntetve, tehát +1 óra!

Időpont: 2017. augusztus 7-12.

Útvonal: Nagyvárad - Szentjobb - Székelyhíd - Nyírábrány - Encsencs - Máriapócs 

Bejelentkezési lehetőség: http://ifjusagizarandoklat.szentatanaz.hu/   (16+!)

Augusztus 7. (hétfő) Nagyvárad – romániai idő szerint:

 • 14-19.00 – Érkezés és regisztáció (görögkatolikus szeminárium – Parcul Traian 20.)
 • 14-19.00 – A római katolikus székesegyház látogatása és városnézés
 • 19.00 – Nyitó vecsernye a Szent Miklós görögkatolikus székesegyházban
 • 20.15 – Vacsora a „Iuliu Maniu” görögkatolikus líceumban
 • 21.30 – Kulturális program a várban
 • 22.30 – Csoportok ismerkedése a szeminárium területén.

Augusztus 8. (kedd):

 • 05.00 – Fakultatív utrenye
 • 05.45 – Reggeli és bepakolás
 • 06.30 – Indulás a nagyváradi görögkatolikus szemináriumtól
 • 07.30 – A Halászcsárdától buszokkal megyünk tovább Hegyközcsatárig
 • 10.15 – Római katolikus szentmise (Hegyköztóttelek)
 • 11.30 – Ebéd a kulturális központban
 • 13.00 – Indulás tovább
 • 19.00 – Érkezés Szentjobb római katolikus templomhoz (szállás elfoglalása, vacsora)
 • FÉSZ (Fiatalok az Élet Szolgálatában)
 • 22.00 – Vecsernye

Augusztus 9. (szerda):

 • 06.00 – Fakultatív utrenye
 • 07.00 – Reggeli, bepakolás
 • 08.00 – Indulás Hegyközszentmiklós irányába
 • 11.30 – Nagykágya, Pongrácz Kastély – ebéd
 • 14.00 – Indulás Csokalyba
 • 15.45 – Indulás Székelyhíd felé
 • 17.00 – Székelyhíd – római katolikus templom
 • 18.00 – Szállás elfoglalása az iskolában (fürdési lehetőség, vacsora)
 • 20.00 – Esti program (nyitó gondolatok a lelki naphoz, Böjte Csaba testvér)

Augusztus 10. (csütörtök):

 • 05.30 – Fakultatív utrenye
 • 06.30 – Reggeli és bepakolás
 • 07.30 – Indulás Érseléndre
 • 11.00 – Szent Liturgia és elmélkedés
 • 13.00 – Indulás Érsemjénbe
 • 14.30 – Ebéd
 • 16.30 – Elmélkedés, utána indulás a határátkelőhöz
 • 18.30 – (innentől magyar idő szerint!) Nyírábrány, görögkatolikus templom – záró elmélkedés
 • 19.30 – Vacsora, szállás elfoglalása, gyónási lehetőség
 • 22.00 – Vecsernye

Augusztus 11. (péntek): magyar idő szerint

 • 06.00 – Fakultatív utrenye
 • 07.00 – Reggeli
 • 07.45 – Indulás
 • 09.15 – Fülöp (pihenő)
 • 13.00 – Nyírbéltek (ebéd)
 • 15.30 – Indulás tovább
 • 17.00 – Érkezés Encsencsre
 • 17.30 – Indulás Nyírbátorba
 • 18.00 – Fürdési lehetőség
 • 19.00 – Vacsora (a fürdőben)
 • 21.00 – Visszaindulás Encsencsre

Augusztus 12. (szombat):

 • 06.30 – Fakultatív utrenye
 • 07.15 – Reggeli
 • 08.00 – Indulás
 • 10.30 – Nyírbogát (ebéd)
 • 12.30 – Indulás tovább
 • 15.00 – Érkezés Máriapócsra

Mivel most először szeljük át a határt ezzel a rendezvénnyel. A megérkezést könnyítve ingyenes buszokat indítanak a szervezők Debrecenből, a Vasútállomás elől, hogy minden zarándok biztonságban megérkezzen Nagyváradra. Az igényt előzetesen jelezni kell!

A program szerint 2017. augusztus 7-én, hétfőn 14.00-19.00 óra között lesz a résztvevők érkezése buszokkal és egyénileg autóval a Nagyváradi Görögkatolikus Teológiai Szemináriumhoz, majd regisztráció és szálláshelyek elfoglalása.

Cím: Nagyvárad, Parcul Traian 20.

A debreceni Vasútállomásról előzetes jelentkezés alapján külön buszok szállítják majd a zarándokokat (indulás: 13.00 és 15.30 órakor)

Miért lehet fontos az Európai Egészségbiztosítási Kártya? 

Mivel Románia területén fogunk eltölteni több napot, érdemes mindenkinek gondoskodnia a saját biztonságáról (is). Ez az ingyenes kártya (egészségügyi probléma esetén) jogosít fel mindenkit arra, hogy egészségügyi szolgáltatásokat vegyen igénybe. A magyar egészségügyi szolgáltatásra jogosult személyek, akik Magyarországon, vagy az Európai Unió más tagállamában rendelkeznek állandó lakóhellyel egy másik tagállamban a magyar egészségbiztosítás terhére vehetnek igénybe – orvosilag szükséges – egészségügyi szolgáltatásokat.

Orvosi okokból szükségessé váló természetbeni ellátások azon ellátásokat jelentik, amelyeket a tartózkodási hely szerinti tagállamban, ennek jogszabályai alapján nyújtanak annak érdekében, hogy a biztosított a szükséges gyógykezelés céljából ne kényszerüljön tervezett tartózkodásának vége előtt visszatérni az illetékes tagállamba. Ennek eldöntése minden esetben orvos-szakmai kérdés. 

Az igénybe vehető egészségügyi szolgáltatások köre: 

Egy másik tagállamban a magyar egészségbiztosítás terhére vehetők igénybe azok az egészségügyi szolgáltatások, amelyek az adott tagállamban való átmeneti tartózkodás során orvosilag szükségessé válnak. 

A Kártya igénylése 

A Kártyát a járási hivatal, vagy a NEAK adja ki kérelemre, a magyar egészségügyi szolgáltatásokra jogosult személyek részére. A Kártya nem állítható ki azon harmadik állambeli személyek részére, akik nem Magyarországon vagy valamely más EGT tagállamban rendelkeznek állandó lakóhellyel. A Kártyát a járási hivatal a megye egész területére kiterjedő illetékességgel állítja ki, és kiadása térítésmentes, kivéve azon eseteket, ha megsemmisül, megrongálódik, elvész, vagy ellopják. Ilyen esetekben igazgatási szolgáltatási díj fizetendő. A Kártya a járási hivatalnál személyesen, vagy meghatalmazott útján - kiskorúak esetén a törvényes képviselő közreműködésével - továbbá postai úton, valamint ügyfélkapun keresztül írásban igényelhető. Amennyiben az ügyfél írásban igényli a Kártyát, a járási hivatal  postán küldi meg azt a kérelmezőnek; a Kártya átvételét a kérelmező a tértivevényen aláírásával igazolja. 

A Kártya kiadásához szükséges igazolások: 

Személyazonosságot igazoló okmány, (útlevél, személyigazolvány, – új személyi igazolvány esetén lakcímkártya is), TAJ számot igazoló okmány,

0-14 éves esetén: lakcímkártya (ha nincs, akkor személyi lap) + TAJ kártya,

14-18 éves esetén személyi igazolvány + lakcímkártya +TAJ kártya

18 év feletti diák esetén: nappali tagozatos hallgató: iskolától hallgatói jogviszonyról igazolás vagy diákigazolvány, levelező, vagy esti tagozatos hallgató: egyéb jogviszonyt igazoló okmány szükséges (pl. munkáltatói igazolás, igazolás járulékfizetésről) 

A Kártya érvényessége: 

A Kártya alapvetően az egészségügyi szolgáltatásra jogosultság végéig, de legfeljebb a kiállítástól számított 36 hónapig érvényes. Jogosultság nélkül egy másik tagállamban igénybe vett egészségügyi szolgáltatások költségeiért a szolgáltatást igénybe vevője viseli a felelősséget. 

A Kártyával az alábbi tagállamokban vehető igénybe orvosilag szükséges ellátás: 

Ausztria, Horvátország, Norvégia, Bulgária, Hollandia, Olaszország, Belgium, Írország, Portugália, Ciprus (görög rész), Izland, Románia, Csehország, Lengyelország, Spanyolország, Dánia, Lettország, Svájc, Egyesült Királyság, Liechtenstein, Svédország, Észtország, Litvánia, Szlovákia, Finnország, Luxemburg, Szlovénia, Franciaország, Málta, Szerbia*, Görögország és Németország. 

* Szerbiában a két állam egészségbiztosítói közötti megállapodás alapján sürgősségi ellátások vehetők igénybe átmeneti tartózkodás esetén EU-Kártyával. 

A szolgáltatás orvosilag szükséges jellegét a kezelőorvos bírálja el, ennek megfelelően a Kártyával közvetlenül az adott tagállam társadalombiztosítási/egészségbiztosítási szervével szerződéses kapcsolatban álló egészségügyi szolgáltatóhoz kell fordulni. Az egészségügyi szolgáltatónak úgy kell ellátnia a magyar biztosítottat, mintha az adott tagállamban lenne biztosított. 

A Kártya biztonsági okmány és az alábbi adatokat tartalmazza:

Családi név (viselt nevek),

Utónév (viselt nevek),

Születési dátum,

Társadalombiztosítási azonosító jel (TAJ). 

A Kártya megsemmisülése, megrongálódása, elvesztése: 

Abban az esetben, ha a Kártya elveszik, ellopják, megsemmisül, vagy olyan mértékben megrongálódik, hogy használhatatlanná válik, ezt a tényt a biztosítottnak haladéktalanul be kell jelentenie az illetékes, a Kártyát kibocsátó járási hivatalnak. Ilyen esetekben a biztosított igazgatási szolgáltatási díj megfizetése ellenében igényelhet új Kártyát. 

Utasbiztosítás: 

Miután a turisták által sűrűn látogatott üdülőhelyek környékén az orvosok döntően magánpraxisban működnek, illetőleg bizonyos államokban a magyarországinál szűkebb a társadalombiztosítás keretében igénybe vehető szolgáltatások köre, továbbá egy külföldön elszenvedett baleset esetén a hazaszállítást csak kivételes esetben fedezi a kötelező egészségbiztosítás, mindenképpen ajánlatos megfontolni utasbiztosítás megkötését is. 

Meghatalmazás: 

Amennyiben a kérelmező helyett meghatalmazott jár el, ebben az esetben: Nagykorú személy helyett csak eredeti meghatalmazással járhat el más személy géppel írott meghatalmazás esetén 2 tanú aláírása is szükséges, az ügyfél által saját kezűleg írott meghatalmazás esetén nem szükséges tanú. Kiskorú személy helyett kizárólag a szülő (törvényes képviselő) járhat el!

Forrás, fotó: Hajdúdorogi Főegyházmegye

Nyíregyházi Egyházmegye

16+, zarándoklat, Nagyvárad, Máriapócs
Hírek ebből a kategóriából

ÖN ITT VAN JELENLEG: HÍREK

VISSZA A TETEJÉRE


KÖVESSEN MINKET A KÖZÖSSÉGI MÉDIÁBAN IS:

Széchenyi 2020 Beruházások

© 2015-2023 Nyíregyházi Egyházmegye

Fejlesztés: Gerner Attila, Zadubenszki Norbert