Érzelmi és szexuális nevelés az Amoris Laetitia-buzdítás fényében

Érzelmi és szexuális nevelés az Amoris Laetitia-buzdítás fényében

A Világiak, Család és Élet Dikasztériuma 2017. november 30-ai kezdettel kétnapos nemzetközi tanácskozást szervezett „The Meeting Point” Érzelmi és szexuális nevelés kurzus címmel. A találkozó célja ennek a kurzusnak, vagyis tananyagnak, az „Amoris Laetita” pápai buzdítás fényében való értékelése volt. A találkozón 13 országból 24 küldött vett részt. Magyarországot az MKPK családreferense, Bíró László püspök úr felkérésére Janka Ferenc atya képviselte. A cikkben meghallgathatják Janka Ferenc atya beszámolóját a vatikáni tanácskozásról.

Forrás és fotó: Vatikáni Rádió2017. december 14. 01:00

Kérjük, vegye figyelembe, hogy ez a hír 2358 napja íródott

Világiak, Család és Élet Dikasztériuma 2017. november 30-ai kezdettel kétnapos nemzetközi tanácskozást szervezett „The Meeting Point” Érzelmi és szexuális nevelés kurzus címmel. A találkozó célja ennek a kurzusnak, vagyis tananyagnak, az „Amoris Laetita” pápai buzdítás fényében való értékelése volt. A találkozón 13 országból 24 küldött vett részt. Észak- és Dél-Amerikát az Egyesült Államok, Brazília, Venezuela és Chile delegátusai, Afrikát egy benini orvosnő, Libanont két maronita szertartású pap, Nyugat- és Kelet-Európát spanyol, francia, angol, ír, és cseh, döntő részben világi küldöttek képviseleték. Magyarországot az MKPK családreferense, Bíró László püspök úr felkérésére Janka Ferenc atya képviselte.

Miért hívta össze a dikasztérium ezt a tanácskozást és hogyan zajlott az összejövetel?

Mielőtt a találkozóról beszámolnék, azt szeretném elmondani, hogy nagyon jó érzés volt most Rómában magyarnak lenni. A dikasztérium munkatársai és a találkozó résztvevői közül többen is ismerték és igen nagyra értékelték Magyarország erőfeszítéseit Európa keresztény értékeinek, a családok és a házasság védelme érdekében tett erőfeszítéseit. A magyar püspökök közelmúltban lezajlott „ad limina” látogatása során a dikasztériumban elhangzott beszámolókat is nagyon pozitívan értékelték.

A találkozó Kevin Joseph Farrell bíboros, a dikasztérium prefektusa által celebrált szentmisével kezdődött. A Szent András apostol ünnepén mondott homíliája a találkozó világi híveihez szólt. Jézus nem remetéket vagy aszkétákat, hanem halászokat hívott meg az evangélium örömének hirdetésére. Ma is hívja a világi embereket, orvosokat, tanárokat, mindenféle foglalkozás és hivatás képviselőit, hogy legyenek az értünk szeretetből meghalt és feltámadt Krisztus jó hírének közvetítői. A bíboros találkozót megnyitó köszöntő szavai után Antonio Crespo és Ramon Acosta spanyol hitoktatók, a kurzus anyagának kidolgozói tartottak bevezető előadás.

Ennek a képzésnek, kurzusnak az anyaga a Murciai Katolikus Egyetem támogatásával jött létre. A világhálón a Dikasztérium honlapján is fellehető angol, francia, olasz, spanyol és portugál nyelven, az educazioneaffettiva.org internetes címen. Voltaképpen egy professzionális hitoktatói „portfolió” a fiatalok érzelmi szexuális nevelésére.

Hogyan épül fel ez a tanmenet? 

A kurzus hat fő részből áll. Egységesítő képként a sátorépítés paradigmáját veszi alapul.

1. fejezet: A sátor. Ez abból indul ki, hogy Isten teremtménye vagyok. Felteszi a kérdést, hogy „Mi az élet értelme”. Aztán az ember mint test és lélek a téma. A saját testünk fölfedezése és elfogadása. A serdülőkor. A személyes érési folyamat célja, hogy megtanuljunk szeretni és szeretetet elfogadni.

2. pont: A sátorrudak és tartó botok fejezet címei: Találkozás a másikkal. Egymás jobb megismerése. „Férfinak és nőnek teremtette őket”. A férfi és a női identitás.

3. rész: A sátorcövekek. Az emberi szabadság, az akarat, az erkölcs témáit feji ki.

4. fejezet: A feszítő zsinórok. A szabadság helytelen használata – a bűn. A megbocsátás és az erények. témáját járja körül.    

5. pont: Az esőálló sátorponyva. A személy erkölcsi dimenziója: nem teher, hanem esély a boldogságra tematikával foglalkozik.

6. befejező rész: Az ajtó és a cipzár. Azzal foglalkozik, hogy „A személyes szeretetet tanulni kell. Az önátadás két módja: szüzesség és házasság. A jegyesség értelme és célja. A házasság egysége és termékenysége. A házasság mint szeretetre szóló hivatás és szentség”.

A hat főrész mindegyike egy összefoglaló bemutatással kezdődik. Itt 10-15 mondatban fejtik ki illetve részletezik az adott témakört. Ezek közül idéztem néhányat. A témaköröket aztán négy tanítási egységre bontva tematizálták, amelyekben az oktatók illetve a fiatalok részére is kidogozott óravázlat, kitöltendő feladatlapok állnak rendelkezésre.  Az egyes blokkokhoz ajánlott filmek, videók is tartoznak, amelyeket közös megtekintésre és megbeszélésre adnak lehetőséget. Mivel a mai fiatalok inkább filmeket néznek, mint olvasnak, ezek a közösen átbeszélt, megvitatott impulzusok szintén segíthetik a személyes véleményalkotást, érlelődést. 

A találkozó fontos célja volt az is, hogy felhívja a figyelmet a fiatalok érzelmi és szexuális nevelésének fontosságára. Marco Brusati, a Firenzei Egyetem profeszora a „Tabletek” kultúrájáról beszélt és mindazokról a veszélyekről, amelyek a fiatalokat ezek helytelen használata révén fenyegeti. Hangsúlyozta, hogy az nevel, aki a fiatallal kapcsolatban van. Ha ez a világhálón található tartalmakat jelenti, akkor ezek nevelik a mai ifjúságot. Az egyik hozzászóló sokatmondó különbségre emlékeztetett. „Amikor gyerek voltam és rosszul viselkedtem, a nagymamám azt mondta, hogy most felmész a szobádba, bezárod az ajtót és nem játszhatsz a többiekkel. Ez akkor büntetés volt. Ma egy gyerek, ha a szobájában van a zárt ajtó mögött, akkor ez nem büntetés, hanem jutalom, hiszen a fiatal nagyon jól elvan a ki tudja milyen online időtöltésével.”

kurzus ugyan nem a dikasztérium hivatalos dokumentuma, hanem egy nagyon fontos témában segítség, inspiráció szeretne lenni a hitoktatók, szülők, a papok számára. Nagy segítség lehet a „képzők képzésében”, vagyis a különböző továbbképzések során is. A találkozó célja az is volt, hogy minél szélesebb körben ismertesse ennek a gazdag anyagnak a hozzáférhetőségét, lehetőség van arra, hogy további nyelvekre lefordítsák, hogy minél többen használhassák. A konzultáció tartalmi, módszertani és szervezési kérdéseket is felvetett. A jövőben fontos feladat lesz ennek a hitoktatói anyagnak a továbbfejlesztése, hogy minél pontosabban, vonzóbban és korszerűbben tudja az egyház tanítását közvetíteni.

A találkozó minden résztvevőjét arra kérték, hogy a maga részéről és eszközeivel segítse ennek az értékes anyagnak a minél szélesebb körben való megismertetését és a maga lehetőségei és tapasztalatai szerint vegyen részt a konzultációs folyamatban.

Szent Teréz extázisa minden művészi élmény paradigmája

Szombat délelőtt a repülőgép indulása előtt Rómában még volt egy kis időm és szerettem volna néhány régi „barátomat”, olyan műalkotásokat meglátogatni, amik számomra különösen kedvesek. Az egyik ilyen a „Santa Maria della Vittoria” templom Cornaro kápolnájának oltára fölötti nyílásában elhelyezett,Szent Teréz extázisát ábrázoló, Bernini szoborcsoport. Szerencsémre egy kiváló művészettörténész egy csoport részére éppen idegenvezetést tartott. Az alkotás művészi zsenialitásán túl annak teológiai aspektusáról is beszélt. A reformáció utáni időben a katolikus egyház a barokk művészetben elsősorban nem az értelmet akarta meggyőzni, hanem az egész emberre akart hatást gyakorolni, tudva azt, hogy az érzékszerveken keresztül szerzett benyomás nemcsak direktebb, hanem tartósabb is.  

Szent Teréz extázisát a hitetlen értelmezők csupán „a női gyönyör művészi ábrázolásának” tartják.

Ennél azonban sokkal többről van itt szó. Az Isten szeretetével való olyan egység megtapasztalását pillanthatjuk meg, ami minden misztikus élmény paradigmája lehet. A felhőn lebegő Teréz arca a szeretet gyönyörűségétől szinte halálba alél. Teste, amelyből arcán kívül csak súlytalan, enyhén felfelé mutató jobb kézfeje és a lehulló bal kéz és lábfeje látszik eltűnik a márványnak Bernini ujjai alatt puha viaszként engedelmeskedő, légies könnyedségű de az élmény intenzitását hullámzásukkal tükröző redői alatt. Felülről, a Szentlelket ábrázoló üvegablakon áthatoló fény az isteni kegyelmet jelképező aranysugarakat világítja meg. Aki ezt nyitott szívvel szemléli, az a látomás részese lesz. Az oltáron megvalósuló eukarisztia titka fölött mintegy ennek illusztrációjaként ott lebeg a szentek életében meglátható isteni szeretetet hatása, ennek felemelő, átizzító, boldogító, a legnemesebb vágyakat ébresztő tüze. A látvány pedig nemcsak a barokk kor emberét, hanem bennünket is és a mai fiatalokat is ihleti és tanítja.

Milyen jó lenne, ha a mi szemünkben és arcunkon is felcsillanna néha az Isten által ajándékozott és csak általa, vele és benne megélhető szeretet öröme, az „amoris laetitia” extázisa. Milyen égető szükség van és lenne olyan hittankönyvekre, kurzusokra, műalkotásokra, filmekre, amelyek a mai fiatalokat a gátlástalan profitéhség következtében egyre agresszívebben tárgyiasuló és pornografizálódó világból kiemelve meg tudná mutatni az önmagát elfogadni tudó és magát elajándékozni képes személyes Isten- és emberszeretet titkának csodáját és gyönyörűségét.

Sajnos a böngészője nem HTML5-kompatíbilis.

Forrás és fotó: Vatikáni Rádió

Nyíregyházi Egyházmegye

Janka Ferenc,
Hírek ebből a kategóriából

ÖN ITT VAN JELENLEG: HÍREK

VISSZA A TETEJÉRE


KÖVESSEN MINKET A KÖZÖSSÉGI MÉDIÁBAN IS:

Széchenyi 2020 Beruházások

© 2015-2024 Nyíregyházi Egyházmegye

Fejlesztés: Gerner Attila, Zadubenszki Norbert