Dinamikus hűségben

Dinamikus hűségben

Dr. Papp Miklós görögkatolikus lelkipásztor előző év novemberében megjelent könyve, A házas életstílus bemutatóját 2018. február 7-én 18.00 órától hallgathatják meg a budapesti D18 Könyvesboltban (Bp, Dessewffy u. 18-20.). Az alábbiakban Papp Miklós a házassághoz is kapcsolódó hűség fogalmáról szóló írását közöljük. A cikk a Mária Rádió 2018. februári magazinjában olvasható.

Szerző: Papp Miklós2018. február 6. 12:02

Kérjük, vegye figyelembe, hogy ez a hír 1909 napja íródott

Olyan jó értékteremtőként élni, s olyan fájdalmas semmirekellőként tengetni a napokat! A nagy döntéseket (házasság, hit, szakma, család, kultúra) éppen azért hozzuk meg, mert nem akarjuk szétszórni magunkat a sok-sok lehetőség káprázatában, de nem is akarunk meddőn ácsorogni a startvonalnál. A szabadságot képes káprázattá változtatni a mindent-választhatóság liberális ideológiája, s míg az ember sok-sok mindent kipróbál, válogat, kísérletezik — elmegy az idő. Aki szeretne gyümölcsöket, annak rá kell ébrednie, hogy a világ egy nagy bazár lett, s tudni kell elszántan egyetlen irányba elindulni, különben a „bazározással" elmegy az idő. A szabadságot az is meddővé teheti, ha nem mer, vagy nem tud dönteni, s ácsorog a házasság, a szülőség startvonalánál. Jótékony ilyenkor a férfi-szeretet, ami képes bátran és hittel biztatni.

A nagy döntések csak hűségben bonthatók ki. A döntéshozatal pillanatában senki sincs készen, mindannyian „zölden" vágunk bele a házasságba, a szülőségbe, a hivatásunkba. Zölden, de elszántan, szerelmesen, hittel. Hűség éppen azért kell, hogy az utóérésnek megfelelő légkört biztosítsunk. Még érünk a házasság első éveiben, szülővé érlelnek a gyerekeink, érünk a munkahelyünkön. Hűség azért kell, hogy az első kudarcokban ne kapkodjunk, ne meneküljünk. A hűség oltalmazó keret, ami meg akar óvni önmagam, de a házastársam, mások hibái ellenére is. Fontos bízni a jól meghozott döntés igazságában, Isten áldásában, a fejlődési és megbocsátó képességünkben is. Mennyi kezdőnek ad nyugalmat, mennyien mernek belevágni a gyermekek nevelésébe, ha bíznak önmaguk, a párjuk és Isten hűségébeni

A hűség persze nem csak a döntés elején fontos, hanem élethossziglan. A hűség egész házasságunkban, életutunkon segíti a döntés kibontását. Izgalmas szemléletváltásra van szükség: a hűség nem statikus, hanem dinamikus! A statikus hűségfogalom azt jelenti: nem csaltam meg a házastársamat, a döntéseimet. De vajon attól már jó házas vagyok, az már elég, s kihúzhatom magam, hogy nem csaltam meg a másikat? A statikus hűségfogalom arra koncentrál, hogy a piros vonalat ne lépje át visszafelé, de mintha elfeledné, hogy van hivatása előrefelé is! A statikus hűségfogalom képes a legjobb házaspárokat is önelégültté tenni: „lám, mennyi mindent nem vétettem a párom ellen!" — csak közben elúsznak a fejlődési lehetőségek. Önelégülten, akár dölyfösen, s másokat megítélően pöffeszkednek az el nem követett bűneik fölött, s nem veszik észre, mennyi gazdagságról maradtak le, ők nem visszafelé, hanem előrefelé voltak hűtlenek.

A dinamikus hűség azt jelenti: egy döntéshez hűségesnek lenni, nem állva maradni, hanem egyre jobban kibontani. Nem ugyanazt csinálni, hanem ugyanazt egyre jobban művelni. Azaz igazából az a hűséges, aki egyre jobban kibontakoztatja a döntését. Egyre töményebben, tapasztaltabban, bölcsebben, érettebb szeretettel házasnak, szülőnek, elhivatott szakembernek, hívő embernek lenni. Mindenkinek vannak életlehetőségei, fejlődési pályái, éppen az a hűtlenség, ha ezeket nem ragadja meg. Talán sok házasság azért fut zátonyra, jól induló szülőség azért reked meg, ígéretes hívők azért hagyják el az egyházat, mert nem fejlődnek. Az okos és balga szüzek példája életre szólóan figyelmeztet: nem elég jól elindulni, útközben is fontos az olaj, az innováció, a fiatalodás, a megújulás, a mélyülés.

A hűség persze sohasem egy-, vagy kétszemélyes ügy, hanem társadalmi is. Árral szemben a legjobbak ereje is felőrlődik. Aki szeretne hűséges lenni családjához, hitéhez, annak részt kell vennie a társadalmi életben, s aktívan hozzá kell járulni a családbarát, házasságbarát, gyerekbarát légkörhöz, ill. aktívan fellépni az ezeket bomlasztó hangok ellen. Nem elég a gyerekeinknek életet adni, nem elég boldogan kiházasítani őket — arról is kell gondoskodnunk, hogy a gazdaság, a politika, a kultúra kedvezzen a családi életnek. Érdemes volt életet adni, jól nevelni, ha a bomlasztó társadalmi klíma tönkreteszi őket? A dinamikus hűségnek nem csak befelé (a személyes és páros hűség felé), hanem kifelé, a társadalom, a politika, a gazdaság, a kultúra felé is van küldetése. A média tudatos használata, a tudatos vásárlás, a megfontolt szavazás, a kultúra kényes megválogatása mind-mind eszköz lehet ahhoz, hogy a hűségnek társadalmi szinten jó légkört biztosítsunk.

Szerző: Papp Miklós

Nyíregyházi Egyházmegye

könyvbemutató, hűség, házasság, Papp Miklós
Hírek ebből a kategóriából

ÖN ITT VAN JELENLEG: HÍREK

VISSZA A TETEJÉRE


KÖVESSEN MINKET A KÖZÖSSÉGI MÉDIÁBAN IS:

Széchenyi 2020 Beruházások

© 2015-2023 Nyíregyházi Egyházmegye

Fejlesztés: Gerner Attila, Zadubenszki Norbert