Pilgrimage to the Holy Land

Szentföldi zarándoklat görögkatolikusoknak

Szentföldi zarándoklatra hívják az érdeklődőket 2018. október 8. és 14. között.

Forrás: Hajdúdorogi Főegyházmegye2018. február 16. 07:00

Kérjük, vegye figyelembe, hogy ez a hír 2333 napja íródott

Szeretettel várják az érdeklődőket 2018. október 8. és 14. között egy szentföldi zarándoklatra. Amit az utazásról tudni érdemes: 

Időpont: 2018. október 8–14. (7 nap / 6 éjszaka)
Lelki vezető: Deák Csaba parókus 

Programvázlat:

1. nap: utazás Izraelbe, transzfer a tiberiasi szállodába.
2. nap: Kána, Názáret, Letaszítás Hegye, Tábor hegy.
3. nap: Nyolc Boldogság hegye, Tabgha, Primátus kápolna, Kafarnaum, Genezáreti-tó.
4. nap: Jézus megkeresztelésének helye, Qumrán, Holt tengeri fürdőzés, Megkísértés hegye, Irgalmas szamaritánus fogadója.
5. nap: Egész napos zarándokprogram Jeruzsálemben.
6. nap: Olajfák hegye: Pater Noster templom, Dominus Flevit templom, Getszemáni kert, Nemzetek temploma, Elárulás Barlangja. Betlehem: Születés Bazilika, Pásztorok Mezeje.
7. nap: Kármel hegy, Jaffa óvárosa, Tel-Aviv. Transzfer a repülőtérre, hazautazás. 

Részletes program:

1. nap: Találkozás a budapesti repülőtéren, utazás az UP by ELAL izraeli légitársaság 10:20 órakor induló menetrend szerinti járatával Tel-Avivba, majd transzfer a tiberiasi szállodába (3 éj). Késő délután első közös Szent Liturgiánkon kérjük a Szent Család közbenjárását zarándoklatunkért, majd este bemutatkozó beszélgetés során megismerkedünk egymással.
2. nap: Napunkat Kánában, Jézus első csodájának helyszínén kezdjük, ahol a menyegzőn a vizet borrá változtatta (Jn 2, 1-11). A Szent Liturgián a velünk zarándokló házaspárok megújítják házassági fogadalmukat, majd Názáret, Jézus otthona lesz zarándoklatunk következő állomása. Az Angyali Üdvözlet bazilika altemplomában találjuk Mária barlangházát, ahol Gábriel angyal Mária tudtára adta az Ige megtestesülésének örömhírét (Lk 1, 26-38). Csendes ima után a modern felsőtemplomba látogatunk, majd a szomszédos Szent József templomot keressük fel. A hagyomány a templom alatti kriptában tiszteli a Szent Család házát, ahol Jézus életének 33 évéből harmincat töltött csendes, egyszerű munkával. Szabadprogram után a város fölé magasodó Letaszítás Hegyére indulunk, ahová a názáretiek Jézust vitték a zsinagógai tanítása után (Lk 4, 16-30). Innen zarándokutunk a Tábor-hegyre vezet, mely a hagyomány szerint Jézus színeváltozásának helyszíne (Lk 9, 28-36).
3. nap: Egész napunkat a Genezáreti-tó vidékén töltjük, ahol Jézus életének több fontos eseménye történt. Elsőként a Nyolc Boldogság hegyére megyünk, ahol Jézus a hegyi beszédet mondta (Mt 5, 1-12). Itt a nyolcszög alakú Boldogságok templománál elidőzve elmélkedünk a boldogságok üzenetéről, és elcsendesedünk a tóra nyíló nagyszerű kilátást szemlélve. Napunkat Tabghán folytatjuk, ahol az Eucharisztia előképeként a kenyér- és halszaporítás történt (Lk 9, 10-17). Az itt álló templom oltára alatt azt a követ láthatjuk, amelyre Jézus az öt kenyeret és a két halat helyezte. Innen a tó partján álló Primátus kápolnához megyünk, mely Krisztus asztala fölé épült. Feltámadása után Jézus itt volt együtt tanítványaival, és itt tette Pétert nyája első főpásztorává (Jn 21, 1-17). Zarándoklatunk „Jézus városában”, Kafarnaumban folytatódik. Az egykori jelentős kereskedelmi városban laktak Péter, András, Jakab és János apostolok, és itt hívta meg Jézus apostolnak a vámnál ülő Mátét. Miután Jézus elhagyta Názáretet, ide érkezett, itt prédikált a legtöbbet, és itt vitte végbe a legtöbb csodát. Ellátogatunk Péter házának romjaihoz, amelyben Jézus is lakott, valamint felkeressük annak a zsinagógának a romjait, mely azon zsinagóga helyén áll, melyben Jézus szombatonként tanított (Lk, 4, 31; Jn 6, 49-59). A kikötőben, ahogy egykor Jézus is, mi is bárkába szállunk, és elindulunk a Genezáreti-tavon, majd az itt töltött csendes óra során Szent Liturgián veszünk részt, valamint felidézzük a vihar lecsendesítését (Mt 8, 23-27) és Jézus vízen járását (Mt 14, 22-33).
4. nap: Reggel Galileát hátrahagyva a Jordán-völgyén Jézus megkeresztelkedésének helyére utazunk (Mt 3, 13-17). Lelkivezetőnk Szent Liturgiát mutat be, majd a Holt-tenger sivatagos vidékére, Qumránba indulunk. Az egykori esszénus településen bukkantak rá a holt-tengeri tekercsekre, melyek a legrégebbi Szentírás kéziratok. Kora délután megmártózhatunk a Holt-tengerben, mely egyedülálló élményt jelent, hiszen sós vize annyira sűrű, hogy az emberi test lebeg a felszínén. Zarándoklatunkat a Júdeai sivatagon keresztül folytatjuk Jeruzsálem felé. Útközben felkeressük a Megkísértés hegyét, amely Jézus negyvennapos böjtjének a helyszíne volt (Mt 4, 1-11), majd betérünk az Irgalmas szamaritánus fogadójába (Lk 10, 25-37). Szállás Jeruzsálemben (3 éj).
5. nap: Zarándoklatunk egyik csúcspontjaként az egész napot a Szent Városban, Jeruzsálembentöltjük. Az óvárosba a Szent István kapun keresztül érkezünk meg, majd a közelben a keresztesek idejében épült Szent Anna templomot keressük fel. A hagyomány az altemplomban tiszteli Joachim és Anna lakhelyét, valamint Mária születési helyét. A templom szomszédságában a Bethesda fürdőmaradványait találjuk, ahol Jézus meggyógyított egy 38 éve beteg embert (Jn 5, 2-9). Továbbindulva a Via Dolorosán folytatódik zarándoklatunk. Krisztus keresztútjáról való emelkedésünket a Megostorozás kápolnájánál kezdjük, majd Szent Liturgián veszünk részt az Ítélet és a Kereszt felvétele kápolnában. Innen a föld alá ereszkedve a Lithostrotoshoz érünk, mely annak a kövezett udvarnak a része, ahol Jézus megostorozása és kigúnyolása történt. Az Ecce Homo boltív alatt elhaladva betérünk az Ecce Homo bazilikába, majd elhaladunk az egykori Osztrák-Magyar Vendégház mellett. A nyüzsgő és zsúfolt bazárban továbbra is a Via Dolorosán haladva érkezünk meg a keresztény világ legfontosabb szent helyére, a Szent Sír bazilikához. A templomban találjuk Jézus Krisztus kereszthalálának helyszínét, a Golgotát, és feltámadásának tanúbizonyságát, az üres Szent Sírt. Az Angyal kápolnán keresztül a sírkamrába lépve minden zarándok számára megrendítő lelki élmény azon a helyen lenni, ahol Jézus feltámadásával legyőzte a halált. Szabadprogram után a Siratófal érintésével folytatjuk zarándoklatunkat a Sion hegyre. Itt találjuk a Mária elszenderülése templomot, mely azon a helyen áll, ahol Szűz Mária földi élete utolsó éveit töltötte, altemplomában pedig egy magyar oltárt láthatunk. Innen az 1300-as években újjáépített gótikus emeleti terembe, az Utolsó Vacsora termébe megyünk, mely több fontos esemény helyszíne volt. Dávid király sírjánakfelkeresése után zarándoklatunk utolsó állomása a Kaifás főpap házának helyén álló Szent Péter bűnbánata templom lesz, ahol Péter háromszor megtagadta Jézust.
6. nap: Délelőtt az Olajfák-hegyén folytatódik jeruzsálemi zarándoklatunk. Elsőként a Mi Atyánk templomot keressük fel, ahol Jézus az imát tanította (Lk 11, 1-4). Elhagyva a templomot, a hegyoldalon leereszkedve Jeruzsálem lélegzetelállító panorámája nyílik ki előttünk, majd a Dominus Flevit templomhoz érkezünk. A hatalmas könnycseppet megformáló kápolna arról a jelenetről emlékezik meg, amikor Jézus megsiratta Jeruzsálemet (Lk 19, 41-44). A völgybe érve a Getszemáni kert és a Nemzetek temploma lesz következő állomásunk. Nagycsütörtök estéjének egyik helyszínén felidézzük Jézus imáját és vérrel verejtékezését (Mt 26, 36-46), majd a közeli Elárulás BarlangjábanJúdás árulását (Mt 26, 47-56). A délutánt Betlehemben töltjük, útközben azonban megállunk egy csoportképre Jeruzsálem kilátójánál. Betlehemi zarándoklatunkat a világ egyik legrégebbi templomában, a Születés Bazilikában kezdjük. A főoltár alatt találjuk a Születés Barlangját, melyben egy ezüst csillag jelzi azt a helyet, ahol Jézus megszületett (Lk 2, 1-7). Innen a Pásztorok Mezejére visz utunk, ahol az Úr Angyala a pásztorok tudtára adta a Megváltó megszületését (Lk 2, 8-20). Napjainkban itt a pásztorok sátrát megformázó Gloria in Excelsis Deo kápolna áll. Szent Liturgia, majd visszautazás Jeruzsálembe.
7. nap: Először Illés próféta áldozatának helyszínére, a Kármel hegyre vezet zarándokutunk. Az itt álló karmelita kápolnában hálaadó Szent Liturgiát mutat be lelkivezetőnk, megköszönve az elmúlt egy hét Krisztusi útját. Innen Tel-Aviv óvárosába, Jaffába (a bibliai Joppéba) utazunk, ahol Péter apostol egy látomás következtében felismerte, hogy az Evangélium a pogányoknak is szól (Apcsel 10). Szentföldi zarándoklatunk Tel-Avivban ér véget. Szabadprogram a tengerparti sétányon, majd transzfer a repülőtérre. Hazautazás a 20:25 órakor induló menetrend szerinti repülőjárattal, érkezés Budapestre 22:50 órakor.

Utazás: menetrend szerinti repülőjárattal, légkondicionált autóbusszal
Szállás: középkategóriájú szállodákban (3 éj Tiberiasban és 3 éj Jeruzsálembe, 2 ágyas fürdőszobás szobákban)
Ellátás: félpanzió (reggeli és vacsora a szállodában)
Szolgálat: lelkivezetés, zarándok- idegenvezetés 
Részvételi díj: 254.900 Ft/fő, mely tartalmazza az utazást menetrend szerinti repülőjárattal Tel-Avivba és vissza Budapestre (1 db 8 kg-os kézipoggyásszal és 1 db 23 kg-os poggyásszal), a helyi autóbuszos közlekedés árát, a szállást 6 éjszakára félpanziós ellátással (reggeli és vacsora), a csoportkísérést (Budapesttől Budapestig) és a helyi idegenvezetést.
A részvételi díj nem tartalmazza a repülőtéri illetéket (59.000 Ft/fő) továbbá a belépőjegyeket és a szervízdíjakat (150 USD/fő).
Egyágyas felár: 90.000 Ft/fő
Fontos! Az útlevélnek a hazautazástól számított 6 hónapig, azaz 2019 áprilisáig érvényesnek kell lennie!
Izrael biztonságos, a helyi biztonsági erők felkészülten biztosítják a turisták és a zarándokok nyugodt utazását. Zarándoklatunk alatt mi is szem előtt tatjuk a biztonságot, és ebből kifolyólag izraeli területeken szállunk meg (Tiberiasban és Kelet-Jeruzsálemben).
Biztosítás: A részvételi díj nem tartalmazza a Baleset- Betegség- és Poggyászbiztosítást, melynek megkötése kötelező! Az útlemondási sztornó biztosítást megkötése ajánlott, mely a részvételi díj 5%-a. Abban az esetben, ha mindkét biztosítást igényeled, úgy a kedvezőbb áru, és több szolgáltatást tartalmazó kombinált útlemondási és utasbiztosítást javasoljuk.

Forrás: Hajdúdorogi Főegyházmegye

Nyíregyházi Egyházmegye

Szentföld, zarándoklat
  • Kép szöveg
Hírek ebből a kategóriából

HERE YOU ARE: NEWS

BACK TO TOP


FOLLOW US ALSO IN THE SOCIAL MEDIA:

Széchenyi 2020 Beruházások

© 2015-2024 Eparchy of Nyíregyháza

Development: Gerner Attila, Zadubenszki Norbert