Beszélgetés William Skurla pittsburghi metropolitával – VIDEÓVAL

Beszélgetés William Skurla pittsburghi metropolitával – VIDEÓVAL

Szocska A. Ábel nyíregyházi megyéspüspök szentelésére sok egyházi elöljáró érkezett a határon túlról. Hárman egyenesen Amerikából. Milan Lach, Kurt Burnette püspökök mellett ellátogatott a nagy eseményre William C. Skurla metropolita is, akivel ittléte alatt interjút készítettünk. 

Nyíregyházi Egyházmegye2018. június 26. 13:00

Kérjük, vegye figyelembe, hogy ez a hír 1975 napja íródott

Eddig minden magyar görögkatolikus püspökszentelésen tiszteletét tette. Most Ábel atya szentelésére is Magyarországra utazott Pittsburghből. Miért tartja szívügyének, hogy személyesen legyen jelen, megtéve ilyen nagy távolságot?

Ha a 18. századi és 19. század eleji emigrációt és az emigrációs dokumentumokat tekintjük, minden arra utal, hogy mi, a bizánci egyházmegyék tagjai, a magyar, román, olasz, szláv népeket egyesítő egykori OsztrákMagyar Monarchiából érkeztünk az Egyesült Államokba. Így gyökereink közösek, kapcsolódunk egymáshoz. Szívesen jövök Magyarországra, és ugyanígy Csehországba, Szlovákiába, Ukrajnába, Horvátországba. Ezek a látogatások összekötnek minket, akik Magyarországról vagy a többi országból érkeztek.

Mióta ismeri Ábel atyát? Milyen kapcsolatot ápolt vele Amerikában?

Ábel atyával, aki bazilita szerzetes, annak kapcsán találkoztunk, hogy vannak bazilita szerzetesi közösségeink az Egyesült Államokban, és más országokba, így Magyarországra is eljöttem meglátogatni a bazilita atyákat. Akkor ő a rend tartományfőnöke volt. Majd később maga is kiutazott New Jerseybe, Matawanba. Jó a kapcsolatunk, mert hasonló a múltunk és érdekesnek találom a görögkatolikus hitében való vallási és lelki érzékenységét.

Ön az ötödik metropolitája a Bizánci Katolikus (Rutén) Metropolitai Egyháznak. Melyek voltak legfőbb intézkedései hatéves kormányzása alatt?

Ez alatt az idő alatt visszatértünk a bizánci klérus házasságkötésének hagyományához. Sokat fáradoztunk azon, hogy ez megvalósulhasson, hiszen hetven éven keresztül tilos volt házasságot kötni a klérusnak az Egyesült Államokban. Az amerikai püspökök munkájának és a Keleti Kongregáció segítségének köszönhetően lehetővé vált, hogy felszentelés előtt házasodhassanak a papjelöltek, és ettől kezdve fogadhattunk házas papokat is KeletEurópából, ami nagy segítség volt számunkra. Körülbelül húsz pap érkezett Szlovákiából, Ukrajnából és még néhány európai országból, ami az egyház fejlődésében jelentett előrelépést.   A másik fontos intézkedésnek tartom, hogy a teológiai szemináriumi képzésünket akkreditálták. Ennek következtében intézményünk ma már az Amerikában is akkreditált teológiai diplomával ismerheti el a nálunk végzettek teológiai tanulmányát.

Hány egyházmegye tartozik irányítása alá? Hogy lehet személyes maradni egy ilyen nagy kiterjedésű közösségben?

Az egyház ott legyen jelen, ahol szükség van rá.

Az első kérdésre egyszerű a válasz. A Pittsburghi Főegyházmegye a legnagyobb az amerikai görögkatolikus egyházban. Ezen túl van három nagy egyházmegye: PassaicNew Jersey, Parma-Ohio, Phoenix-Arizona (Kalifornia már Phoenixhez csatlakozott). A második kérdés már bonyolultabb, hiszen az Egyesült Államok nagy ország, ahol sokat kell utazni. Egy évben általában 40-50.000 mérföldet utazok. Két hét alatt átlagosan hét különböző utat is megteszek, hogy találkozzam az emberekkel. Próbálom felmérni, hogy mi történik országszerte a parókiáknál és az egyházi közösségekben. A folyamatos migráció következtében egyes egyházközségek növekednek, máshonnan az emberek elköltöznek. A kihívást mindig az jelenti, hogy az egyház ott legyen jelen, ahol szükség van rá.

Milyen kihívásokkal kell még megküzdenie a görögkatolikus egyháznak Amerikában?

Soksok kihívással kell szembenéznie az egyháznak ebben a szekularizált és materialista világban.  Nem mintha ördögtől való dolog lenne a munka kényszere és a pénzszerzés, de könnyen elvonja a figyelmet a lelkiségről és a családi életről. Több ember figyel az üzletre, mint amennyi a családjára és a hitére.

A Bizánci Katolikus (Rutén) Metropolitai Egyház az egyetlen sui iuris, azaz autonóm görög egyház Amerikában. Milyen előnyeit és hátrányait élvezi ennek az önállóságnak az egyháza?

Ez egyedülálló helyzet, hiszen a mi metropolitai egyházunk az első siu iuris egyház a bizánci rítusú közösségek között az Egyesült Államokban. Olyan helyen lehet jelen a görögkatolikus egyház, amire csak a sui iuirs jogosít fel. A sui iuris metropolitai egyház képviselője, éppúgy, mint Magyarországon Fülöp metropolita, részt vehet a szinódusokon. Például a most októberben megrendezésre kerülő szinódus a harmadik, amelyen én is jelen lehetek. A siu iuris megadja a lehetőséget, hogy hangot adhassunk saját véleményünknek. A Keleti Kongregációban pedig minden metropolita elmondhatja saját egyházának szükségeit, gondjait, ami által a pápához is eljutnak a kérdések és a változtatásra való igényük.

Hogyan tud fennmaradni és mit tud kínálni egy ősi hagyományokra épülő egyház egy olyan világban, ahol számos újalapítású vallási közösség jön létre évről évre?

A görögkatolikus egyház olyan, mint a kis élesztő az Isten egyházának nagy kenyerében.

Az Egyesült Államokban minden évben körülbelül 300 új egyházat alapítanak. A jog teszi lehetővé ezt. Ez egy nyitott rendszer, ami megengedi bárkinek, hogy egyházat alapítson, és sajátos módon hirdesse az Evangéliumot. Amit mi kínálunk görögkatolikus közösségként, az az ősi görög és kelet-európai egyházhoz való kötődés, az Úrral való találkozás sajátos útja. Az a tapasztalatom, hogy a többi egyházi közösségbe, a római, de akár protestáns közösségekbe is sok bizánci szokás terjed át. A görögkatolikus egyház olyan, mint a kis élesztő az Isten egyházának nagy kenyerében. Mi ezt a szerepet megpróbáljuk erősíteni, és így szolgálni az Isten népének növekedését.

Hány diák tanul a pittsburghi szemináriumban? Milyen az utánpótlás a görögkatolikus hivatást választók körében Amerikában?

Pittsburghben, a Szent Cirill és Metód Szemináriumunkban tizenhat szeminaristánk tanul, de nemcsak szeminaristáink vannak, hanem civil teológushallgatók is, akik teológus mesterszakon tanulnak. Ők tanulmányaik után visszatérnek a római katolikus, görögkatolikus, ortodox vagy épp protestáns közösségeikbe. Soha nincs elegendő papunk. Ha több papunk lenne, több embert el tudnánk érni. Mi nagyon hálásak vagyunk az itteni egyházmegyéknek azért, hogy papokat küldtek nekünk az Egyesült Államokba még a legelején. A legfontosabb, hogy legyenek vezetők mind a felszentelt papok, mind a szerzetesek és szerzetesnővérek közül. A laikusok jelenléte szintén fontos egyházunkban, hiszen segítik a papok, püspökök és érsekek munkáját a tanításon, oktatáson keresztül a kántorizáció szolgálatáig az egész ország területén.

Mit kíván a görögkatolikus egyháznak és mit kíván Ábel püspök atyának?

Zarándokok vagyunk ezen a világon.

Ábel atyának kívánom, hogy folytassa azt a pasztorális tevékenységét, amit bazilita szerzetesként végzett, hogy továbbra is Jézus Krisztus szellemiségével vezesse a hívőket itt Nyíregyházán és az egyházmegyéjében. Annak a lelkiségét tartsa szem előtt, hogy zarándokok vagyunk ezen a világon. Maradjon hű őseink hitéhez.

Készítették:
Gerner Attila - videó
Kovács Renáta - fordítás
Sivadó Csaba - fordítás
Mosolygó Béla - hang
Polyákné Tóth Nóra - szöveg

Nyíregyházi Egyházmegye

interjú
Hírek ebből a kategóriából

ÖN ITT VAN JELENLEG: HÍREK

VISSZA A TETEJÉRE


KÖVESSEN MINKET A KÖZÖSSÉGI MÉDIÁBAN IS:

Széchenyi 2020 Beruházások

© 2015-2023 Nyíregyházi Egyházmegye

Fejlesztés: Gerner Attila, Zadubenszki Norbert