Görögkatolikus kántorképzés a Partiumban

Görögkatolikus kántorképzés a Partiumban

Nagy lendülettel indult útjára az elmút szombaton a Partiumban szervezett görögkatolikus kántorképzés. Bár hosszú ideje sürgető szükség lett volna rá, többszöri próbálkozás után, 1989 óta csak most először válhatott valóra ez a kezdeményezés. Hároméves kántor- és zenepedagógus képzés indul magyar nyelven – idén nyolc alkalommal két helyszínen. A jelentkezés folyamatos.

Szöveg és fotó: if. Pallai Béla atya2018. június 26. 21:50

Kérjük, vegye figyelembe, hogy ez a hír 2179 napja íródott

A Máramarosi Görögkatolikus Püspökség, Egyházmegyei Liturgikus Bizottsága bíztatására és annak támogatásával, valamint a Szatmárnémeti Művészeti Iskola közreműködésével, a Szatmárnémeti Szent Miklós és a Nagypeleskei Szent Mihály és Szent Gábor Arkangyalok Görögkatolikus Parókia, hároméves kántor- és zenepedagógus képzést indított útjára, magyar nyelven. A kántorképzés elsősorban a helyi és a környékbeli templomi énekvezetőknek szól, de bátran jelentkezhettek fiatalok is.

A képzés tanfolyam jellegű, amelyre olyan, 14. életévüket betöltött érdeklődők jelentkezését várták, akik legalább három évig elkötelezetten szeretnének tanulni, s amennyiben kántori tisztséget vállalnak, képzett kántorok lehetnek. Akár már aktív, de diplomával nem rendelkező kántorok is jelentkezhettek, akiknek eddig még nem volt alkalmuk, viszont a jövőben komolyabban szeretnének foglalkozni az egyházi énekkel. Elsődleges célok között szerepel a kántorok képzése, a helyi dallamok és hagyományos egyházi énekek dallamainak megőrzése, sok esetben megmentése és az egységes éneklés biztosítása. A képzésre Szatmárnémetiből, Nagykárolyból, Egriből, Mikolából, Szárazberekről, Nagypeleskéről, Nagyváradról, Piskoltról, Csokajból, Atyából, Pusztadarócról, Sárközújlakról is érkeztek jelentkezők.

A kántorképzőn hittan, liturgika, görögkatolikus ének, népének, zeneelmélet (összhangzattan), szolfézs oktatás folyik valamint elsajátíthatóak azok a mintadallamok, amelyeket a keleti egyház, jelen esetben a görögkatolikusság, magyar nyelven használ és énekel, ezek megszólaltatása kántorhoz illő színvonalon. A résztvevők az első évben a Szent Liturgia állandó énekeit, a tropárokat, kontákokat, áldozási verseket, az ochtoéch (nyolchangú énektár) dallamait, a prokimeneket, a vecsernye és utrenye állandó részeit, sztihirákat, a sztihirák előverseit, a temetés, az esküvő szövegeit és a Parakliszt éneklik át és tanulják meg.

A tanfolyamokat Simon István tanulmányvégzett teológus, Gorcsa György máriapócsi főkántor, Lőrinczi Róbert diakónus, Orosz Gábor, Szemén András, Vadas Krisztián, Pallai Béla áldozópapok vezetik. Minden tanév végén vizsga van, az utolsó évet záró képesítő vizsga pedig kántori szolgálatra feljogosító oklevél, a Máramarosi Egyházmegye Liturgikus Bizottsága által kiállított kántori oklevél, segédkántori működési engedély vagy hivatalos énekvezetői engedély elnyerésére jogosít fel. Ehhez a művészeti iskola, az egyházzenei és liturgikus ismeretek, az elsajátított hangszertudás és énekvezetői képességek függvényében, különböző típusú igazolást és oklevelet biztosít majd. Jó alkalom ez minden partiumi görögkatolikus egyházközség számára, hogy az egyik égető problémán, a kántorhiányon enyhítsenek.

A jelentkezési lap letölthető a www.nicolaos.ro honlapján keresztül. A kitöltött jelentkezési lapot le lehet adni személyesen a parókiákon vagy el lehet küldeni elektronikus úton office@nicolaos.ro címre. A jelentkezéshez szükséges: parókusi/plébánosi ajánlás, a hivatalos jelentkezési lap pontos kitöltése, részvételi díj befizetése. A jelentkezéshez nem szükséges, de előnyt jelent: előtanulmány, bármilyen hangszeren történő előképzettség, előzetes más tanfolyam. A 2018-as tanfolyamok június 23-tól, minden szombat délelőtt 10:00 órától kezdődnek egészen augusztus 11-ig, és magában foglalnak egy Magyarországon tartott hasonló kántorképzőn való részvételt, az abba való bekapcsolódást, az énektanulás egyeztetése és egységesítése jegyében.

A kezdeményezés kezdeti sikerét nemcsak a jelentkezők száma mutatja, de annak megvalósulását számos támogató is biztositja. Fő támogató a BGA (Bethlen Gábor Alap), amihez társul a Nikolaos Egyesület, az Árpádházi Szent Piroska Nőszövetség, a Szent Anna Nőszövetség segítsége is. Említésre méltó még Kozsán István mikolai parókus, a Balázsfalvi Nagyérseki Törvényszék törvénybírójának indítványa, aki ehhez a programhoz statútumot is összeállított, amely részletesen magába foglalja a kántorokat, segédkántorokat, ideiglenes kántorokat, éneklészeket, énekvezetőket érintő fontos kérdéseket.

Szöveg és fotó: if. Pallai Béla atya

Nyíregyházi Egyházmegye

kántorképzés, Partium
  • Kép szöveg
  • Kép szöveg
  • Kép szöveg
  • Kép szöveg
  • Kép szöveg
  • Kép szöveg
  • Kép szöveg
  • Kép szöveg
  • Kép szöveg
Hírek ebből a kategóriából

ÖN ITT VAN JELENLEG: HÍREK

VISSZA A TETEJÉRE


KÖVESSEN MINKET A KÖZÖSSÉGI MÉDIÁBAN IS:

Széchenyi 2020 Beruházások

© 2015-2024 Nyíregyházi Egyházmegye

Fejlesztés: Gerner Attila, Zadubenszki Norbert