Könyvajánló

Könyvajánló

A Szent Atanáz Bolt ajánlója görögkatolikus papok közelmúltban megjelent írásaiból

Nyíregyházi Egyházmegye2016. június 20. 10:58

Kérjük, vegye figyelembe, hogy ez a hír 2916 napja íródott

A Szent Atanáz Bolt ajánlója görögkatolikus papok közelmúltban megjelent írásaiból

 

Erkölcsteológiai Tanulmányok: A remény

Jel Kiadó, 2016.

Az Erkölcsteológiai Tanulmányok legújabb része a reményről szól. A szerzők között Soltész János atya újabb tanulmányát olvashatjuk.

 

Tartalomjegyzék:

Előszó (Laurinyecz Mihály)

Kék Emerencia
A „Szent remény anyja”, Mária

Soltész János
A remény az Ószövetségben

Deli Lajos
A remény az Újszövetségben

Laurinyecz Mihály
Mi tette képessé a vértanúkat arra,hogy életüket adják hitükért?

Gruber László
Aquinói Szent Tamás tanítása a reményről

Németh Gábor
A remény a német teológiában

Orbán Szabolcs OFM
A remény két aktuális egyházi megnyilatkozás fényében

Beran Ferenc
A pap a remény embere

Laurinyecz Mihály
A végtelenség és abszolútum ígérete és reménye a marketing, reklám, a közösségi webhelyek szóhasználatában

* * *

Keresztes Szilárd: Az én Bibliám. Homíliák – Nagyböjt, Lelki napok

Szent István Társulat, 2016.

„A földi időben a perceket és az évtizedeket számoljuk, az évszakok forgásával, életkorunk előrehaladásával magunk is változunk. A hívő ember azonban egy másik időrendben is él, az üdvösség idejében, ami már most az Isten örökkévaló életéhez igazodik. A földi idő a gyöngeségünket, esendőségünket fejezi ki, sokszor rabszolgává tesz minket; a kegyelem idejében, a khairosz-ban mindig a most állapotában élünk, Isten örök szeretetének jelenlétében, az Istentől kapott szabadságunk boldog tudatában. Minden pillanat alkalmas arra, hogy az üdvösségünket munkáljuk, de az idő múlása egyben a felelősségünk is: kihasználom-e az alkalmat, amit Isten szeretete éppen most kínál nekem?

Az üdvösség idejében kiemelkedő szerepe van a nagyböjtnek. A bizánci liturgia az előkészítő és a nagyböjti vasárnapok evangéliumával a megtérésnek lélektanilag is csodásan megformált útját mutatja be, ami szervesen vezet Jézus szenvedéséhez és feltámadásához. Az egyre erősödő feszültség magával ragadja az embert, ha enged a kegyelem vonzásának. Ezt megerősíti az évszakváltás is: a tél után a tavasz a föld újjáéledésével kápráztat el, szervezetünk fizikailag is feléled a téli fáradtságból, a napfénnyel megnyílik a szívünk, távlatokat keresünk, amit meg is találunk a kereszt és a feltámadás titkában.”

(Szent István Társulat)

* * *

Megjelent - Baán István atya fordításában:

 

Adalbert Hamman: Így éltek az első keresztények

Szent István Társulat, 2016.

Hogyan éltek az első keresztények?

A múlt századi, e tárgyú regények romantikus képe helyett e könyv lapjain egy másik: reálisabb, hétköznapibb rajzolódik ki.

Kik és hogyan terjesztették az evangéliumot?

Milyen problémákkal kellett megbirkózniuk családi és magánéletükben azoknak, akik az egyház tagjai lettek?

Hogyan fogadta őket a pogány világ?

Miben jutott kifejezésre testvéri szellemük?

Milyenek voltak istentiszteleteik?

Adalbert Hamman mesteri tudással szólaltatja meg a II. század dokumentumait, melyek máig is friss színekkel ábrázolják az első keresztények mindennapi örömeit és küzdelmeit."

(Szent István Társulat)

* * *

Nagymihályi Géza: „Mutasd meg szépségednek fönségét…”

Kairosz Kiadó, 2016.

Nagymihályi Géza atya legújabb könyve tanulmányokat gyűjt össze a keresztény Kelet spirituális örökségéből: A Krisztus-központúság eszméje a keresztény Keleten, Az eikón egyetemes jelentése a keresztény Keleten, A Jézus-ima és misztikus ikonjai, A szent békesség eszméi és szentjei a keresztény Keleten, Az anyag átszellemiesítésének eszméje a keresztény Keleten.

A cím egy részlet a Nagyböjt harmadik, azaz Kereszthódoló Vasárnapja vecsernyéjének egyik himnuszából, amely mottója lehetne a kötetnek:

„Ragyogtasd urunk Keresztje, kegyelmed fényárasztó villámait tisztelőidnek szívében, s mindazokra, kik Isten nyújtotta szeretettel fogadnak téged, Világ Óhaja! Ki által bánatkönnyeink fölemésztetnek, a halál tőréből kiszabadulunk, és az  örök világosságba jutunk el. Mutasd meg szépségednek fönségét, és add meg szolgáidnak az önmegtartóztatás ajándékát, kik hittel kérjük a te gazdag oltalmadat, és nagy kegyelmedet.”


* * *

A hét főbűn. Teológiai tanulmányok

Puskás Attila - Perendy László - Hoványi Márton (szerk.)

Varia Theologica, 7. kötet

Szent István Társulat, 2016.

„A sorozatban megjelent tanulmánykötetek egy-egy kiválasztott teológiai témát a legkülönbözőbb teológiai tárgyak látószögéből, minél tágasabb spektrumban mozogva és minél nagyobb fokú sokoldalúságra törekedve közelítenek meg. A jelen kötet tudatosan leszűkíti a perspektívát akkor, amikor a hét főbűn mindegyikét kettős reflektorfénybe állítva, a biblikus és a morális értelmezés fényében vizsgálja. Ez a leszűkítés magából a témaválasztásból fakad, hiszen kifejezetten és elsődlegesen erkölcsteológiai kérdéskörről van szó. Ugyanakkor ez a tudatos leszűkítés mégsem jelent beszűkülő egyoldalúságot, hiszen az erkölcsteológiai megfontolások egyrészt a bibliai szövegek sokféle és gazdag tanúságtételére támaszkodnak. Másfelől feltételezik és magukba építik a görög filozófiai antropológia és etika különböző hagyományait, valamint az egyházatyák gazdag tanítását és a keresztény spiritualitás kétezer éves tapasztalatait.”

(Szent István Társulat)

* * *

Ivancsó István: Ikon és liturgia-sorozat

Magánkiadás, 2016.

A sorozat az egyházi év nagy ünnepeihez kötődő ikonokat mutatja be az ünnepi liturgikus szövegek segítségül hívásával. A második sorozat eddig megjelent füzetei:

 1. Az Istenszülő oltalma

 2. Szent Mihály arkangyal

 3. Szent Miklós püspök

 4. Szűz Mária szeplőtelen fogantatása

 5. Szent Anna csodálatos foganása

9. Szent István első vértanú

15. Keresztelő Szent János születése

17. Illés próféta

 

A könyvek megvásárolhatók:

Szent Atanáz Könyv- és Kegytárgybolt
4400 Nyíregyháza, Bethlen Gábor utca 5.

 

Nyitvatartás:

Hétfőtől péntekig 9-17
Szombaton 9-12

 

Nyári nyitvatartás júliusban és augusztusban:

Hétfőtől péntekig: 10.00-16.00
Szombat: 10.00-12.00

NAGYOBB EGYHÁZI ÜNNEPEKEN A BOLT ZÁRVA TART.

Telefon: +36 (42) 310 431
E-mail: szentatanazbolt@atanaz.hu
https://www.facebook.com/szentatanaz.bolt.1

Megrendeléseket e-mailen és telefonon is felvesznek!

Nyíregyházi Egyházmegye

könyv
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
Hírek ebből a kategóriából

ÖN ITT VAN JELENLEG: HÍREK

VISSZA A TETEJÉRE


KÖVESSEN MINKET A KÖZÖSSÉGI MÉDIÁBAN IS:

Széchenyi 2020 Beruházások

© 2015-2024 Nyíregyházi Egyházmegye

Fejlesztés: Gerner Attila, Zadubenszki Norbert