Keresd a békét fáradhatatlanul – Közeledik a 12. Nemzetközi Római Ministránszarándoklat

Keresd a békét fáradhatatlanul – Közeledik a 12. Nemzetközi Római Ministránszarándoklat

Július 28. és augusztus 4. között rendezik meg a 12. Nemzetközi Római Ministránszarándoklatot, melyen az 1700 magyarajkú ministráns egyik kísérője Szocska A. Ábel nyíregyházi megyéspüspök lesz. A Magyar Kurír munkatársai Csiszár Klára pasztorálteológust, a Nemzetközi Ministránsszövetség (CIM) alelnökét, a rendezvény egyik főszervezőjét kérdezték a zarándoklat üzenetéről és a programokról.

Forrás: (sza) Magyar Kurír, fotó: CIM (A képek a 2015-ös zarándoklaton készültek); Csiszár Klára2018. július 21. 23:00

Kérjük, vegye figyelembe, hogy ez a hír 2140 napja íródott

– Ez már a 12. nemzetközi ministránszarándoklat. Mikor és hogyan indult e találkozók története? A kezdetektől a CIM szervezi e zarándokaltokat?

– A nemzetközi ministránszarándoklatok története majdnem olyan hosszú időre tekinthet vissza, mint maga a Nemzetközi Ministránsszövetség (Coetus Internationalis Ministrantium) – az a nemzetközi szervezet, mely egybefogja és összeköti a ministránspasztorációban dolgozókat. A CIM-et 1960-ban alapították, tehát még a II. vatikáni zsinat előtt. Az első nemzetközi ministránszarándoklatot 1962-ben tartották Rómában. Azóta általában ötévente szervezik meg.

Megváltozott a részt vevő országok összetétele, nyilvánvaló okokból az 1990-es évektől kezdődően. A kelet-európai országok közül Magyarország volt az első, amelyik csatlakozott a CIM-hez, azután csatlakozott Románia, majd Szerbia és Horvátország, végül pedig Szlovákia. Az CIM archívumában található dokumentumok szerint eddig mind a tizenkét nemzetközi zarándoklat résztvevői találkozhattak a Szentatyával.

– Milyen értékeket közvetít a ministránsok felé ez a nemzetközi zarándoklat? Miért fontos, hogy a ministránsok ellátogathatnak az Egyház központjába?

– Az értékeket meg kell valósítani ahhoz, hogy – a szó szoros, de akár spirituális teológiai értelemben is – értékké váljanak. Amit a ministránsok Rómában megélhetnek, az a sokszínű Egyház egysége. Ez az Egyház egyik nagy értéke, mely állandóan megvalósul, és ott lüktet. Annak ellenére, hogy különféle országokból érkezünk a zarándoklatra, más-más a bőrszínünk, más nyelvet beszélünk, számtalan lehetőség van arra, hogy találkozzunk egymással, közösen imádkozzunk, szentmisén vegyünk részt, megnyissuk egymás előtt nemzeti templomainkat, megosszuk egymással elérhetőségünket, közösen örüljünk, és ünnepeljünk Jézus Krisztusban.

A béke megvalósítása kicsiben kezdődik: azzal, hogy becsülöm és értékelem a mást, a tőlem különbözőt, és keresem vele a párbeszédet, mert hiszem azt, hogy ő is Isten terve szerint van itt, a földön, és együtt tartunk az üdvösség felé. Egymás különbözőségének, másságának megbecsülése nélkül nincs béke sem a családban, sem szűkebb környezetünkben, sem a világban. Apró lépéseit gyakorolhatjuk majd Rómában annak, hogyan lehetünk és maradhatunk – különösen ministránsként – hazatérve, a mindennapok útvesztőiben a béke eszközei. Én hiszem azt, hogy a Szentatyával való találkozás is megerősít majd mindannyiunkat abban, hogy Jézus Krisztus kereszthalála és feltámadása, melynek napról napra vagy hétről hétre ministránsként egész közelről részesei és tanúi vagyunk, nem egy elvont tanítás, hanem hús-vér valóság, melynek ma is van aktualitása az életben. És Krisztus rajtunk keresztül akarja megtapasztalhatóvá tenni a világban a halálból, az elhagyatottságból, a kilátástalanságból életre hívó és átalakító isteni szeretetet.

– Hány ország képviselteti magát az idei zarándoklaton? Magyarországról, illetve a határon túlról hány magyar fiatal vesz részt rajta? A magyar püspökök közül kik kísérik őket?

– Tizennyolc ország jelezte részvételét a zarándoklaton: a Karibi-térségből Antigua és Barbuda, valamint Belgium, Németország, Franciaország, Luxemburg, Svájc, az Egyesült Királyság, Magyarország, Horvátország, Olaszország, Ausztria, Szerbia, Románia, Ukrajna, Szlovákia, Csehország, Oroszország és az Amerikai Egyesült Államok.

A magyar nyelvcsoport ez alkalommal is a második legnagyobb a németül beszélők után. A magyar ministránsok száma Magyarországról és Magyarország határain túlról mintegy 1700 főre tehető. Magyarországról Ternyák Csaba egri érsek, Palánki Ferenc debrecen-nyíregyházi megyéspüspök, az MKPK A Papság és a Megszentelt Élet Bizottsága elnöke, a hivatásgondozás és a ministránsmunka felelőse, valamint Szocska Ábel nyíregyházi görögkatolikus megyéspüspök lesznek ott Rómában a ministránsaikkal. Elkíséri a ministránsokat még Böcskei László nagyváradi megyéspüspök és hivatalból a Nemzetközi Ministránsszövetség elnöke, a zarándoklat felelős püspöke, Német László SVD nagybecskereki megyéspüspök is. További huszonhét püspök vesz részt a zarándoklaton Németországból, de jönnek még Ausztriából, Portugáliából, Belgiumból, Luxemburgból is püspökök.

– Lehet tudni, hogy milyen korosztályhoz tartoznak a zarándokok?

– Ez elég különböző, hiszen különbözőek az országokban a ministrálás hagyományai, helyi lehetőségei. Körülbelül 14 és 25 év közöttiek a résztvevők.

– Hogyan áll össze a központi program? Kifejezetten a magyar zarándokoknak lesz valamilyen közös esemény?

– A zarándoklat központi eseménye július 31-én, Szent Ignác napján a pápai audiencia és a közös esti ima a Szentatyával. Az audienciát megelőző nemzetközi fesztivál színes programot tartogat a résztvevők számára. A programot magyar nyelven Pindroch Csaba magyar színművész moderálja majd. Igyekszünk színessé, feledhetetlenné tenni ezt a nemzetközi fesztivált a ministránsok számára, és próbáljuk majd őket bekapcsolni mindabba, ami történik. Ezt a célt szolgálja már az is, hogy a zarándoklat himnusza, köszönhetően a müncheni magyar missziónak, magyar nyelven is elérhető, és a himnusz a jelbeszéd segítségével, bármilyen nyelven énekeljék is azt, megmozgat majd mindenkit a Szent Péter téren.

A magyar résztvevők számára lesz egy közös szentmise augusztus 1-jén 18 órakor a San Ignazio-templomban, Ternyák Csaba egri érsek főcelebrálásával és 1700 magyar fiatal részvételével öt országból.

Érdekessége a mostani zarándoklatnak, hogy külön erre az alkalomra fejlesztettünk ki egy okostelefon-alkalmazást: a goRome!-ot. Ez egy olyan hibrid alkalmazás, amely összeköti a digitális kommunikációt a ministránsszolgálattal. A goRome! már elérhető a résztvevők számára az ismert boltokban, öt nyelven, közöttük magyarul is.

Az alkalmazáson belül két felület van: egy oktató- és kalandjáték Szent Tarzíciusz, a ministránsok védőszentje körül, illetve egy gyakorlati felület ismeretterjesztő anyagokkal és lelki ösztönzőkkel, valamint információkkal. Egyes részek csak a zarándoklat előtt, alatt vagy után érhetők el. Az alkalmazás segíti a ráhangolódást, a lelki előkészületeket, a zarándoklat alatti találkozásokat, valamint a zarándoklat fenntarthatóságát.

– A zarándoklat mottója: „Keresd a békét, és járj a nyomában”. Mit üzen ez a mondat ma a fiataloknak, akik az oltár körül szolgálnak?

– A zarándoklat mottója a 34. zsoltárból kölcsönzött mondat: Suche Frieden und jage ihm nach” – „Poursuis la paix, recherche-la” – „Procura a paz e segue os seus passos” – „Keresd a békét és járj a nyomában” – „Seek peace and pursue it” – „Cerca la pace e perseguila” – „Inquire pacem et persequere eam” (Zsolt 34,15). Arra hív, hogy keresd a békét fáradhatatlanul, és teljes erődből cselekedj érte; fordíts hátat a gonosznak – ahogyan a zsoltár előző sora mondja –, és cselekedd a jót.

A mottó beleillik a jelenlegi politikai és társadalmi kontextusba, illetve a nemzetközi ministránszarándoklat történetébe – ismét a német ministránsokkal közösen zarándokolunk Rómába, hiszen a 2015-ös zarándoklaton ők nem voltak jelen. Tükrözi ez a mottó ugyanakkor a hit és a közösségi értékek megvalósításának fontosságát, hiszen mindaz, amit megélünk a ministránsszolgálatban, nem marad a templomban, hanem kihat az életbe, és apró, konkrét lépésekkel olyan békét teremt, amely több mint csupán a háború hiánya. Olyan békét, amely az egész világban tanúságot tesz Jézus Krisztusról. A mottó meghívás, amelyet Isten intéz felénk, és döntés, amely a dicsőítésben és a szolgálatban ölt általunk újra és újra testet.

A zarándoklat logóját Gabriel Dörner (Weimar) egykori ministráns tervezte. A részt vevő országok a logót egyedi módon alkalmazzák: minden ország más színnel, amit a nemzeti lobogókról kölcsönöztek. Így majd – kis fantáziával – beazonosítható lesz, hogy melyik csoport melyik országból érkezett. Németországból különösen sok résztvevő jön Rómába, ezért minden német egyházmegyének lesz saját színű sálja.

A logó formája egyszerű, kerek. A központi, „nemzetközi” logó színe sötétkék, ami a világra és a teremtésre emlékeztet, a tengerre és az életre, a megkeresztelkedésünkre és a szenteltvízre, az erőre és a víz általi megtisztulásra. Ezt a harmonikus köralakot töri meg a kézzel rajzolt türkizkék szárny, amely aszimmetrikusan, a kör jobb felében helyezkedik el. Lendületet sugall, mintha a madár épp kirepülne a képből, a szárny alakja pedig erőteljes csapkodásra emlékeztet – a békére való „vadászat” értelmében. A szárny frissebb árnyalata nem csupán esztétikai célt szolgál, hanem emlékeztet minket a reménnyel és bizalommal teljes feladatunkra: a béke keresésére, valamint a béketeremtés szükségességére, amit fáradhatatlanul, minden erőnkkel végeznünk kell. Ezáltal a logó egy indító mozzanatot ábrázol: a ministránsok arra vannak meghíva a szolgálatuk által, hogy a Krisztussal való találkozásban megtapasztalt isteni szeretettel elinduljanak a világba, és keressék a békét, amelyről a zsoltár beszél.

Fotó: CIM (A képek a 2015-ös zarándoklaton készültek); Csiszár Klára

Magyar Kurír
(sza)

Forrás: (sza) Magyar Kurír, fotó: CIM (A képek a 2015-ös zarándoklaton készültek); Csiszár Klára

Nyíregyházi Egyházmegye

ministránstalálkozó, Róma
  • Kép szöveg
  • Kép szöveg
  • Kép szöveg
Hírek ebből a kategóriából

ÖN ITT VAN JELENLEG: HÍREK

VISSZA A TETEJÉRE


KÖVESSEN MINKET A KÖZÖSSÉGI MÉDIÁBAN IS:

Széchenyi 2020 Beruházások

© 2015-2024 Nyíregyházi Egyházmegye

Fejlesztés: Gerner Attila, Zadubenszki Norbert