A Lélek otthona a türelem, eledele az alázat – diakónusszentelés Nyíregyházán

A Lélek otthona a türelem, eledele az alázat – diakónusszentelés Nyíregyházán

„Tegyél meg mindent, amire a lelkiismeret indít, és kerülj el mindent, amitől a lelkiismeret óv” – e szavakkal indította el új szolgálatára Ignácz Gyulát Szocska A. Ábel megyéspüspök, aki 2018. szeptember 15-én a nyíregyházi püspöki székesegyházban szentelte diakónussá az alszerpapot.

Szöveg és fotó: Polyákné Tóth Nóra/Nyíregyházi Egyházmegye2018. szeptember 15. 23:10

Kérjük, vegye figyelembe, hogy ez a hír 2083 napja íródott

A Szent Kereszt felmagasztalása ünnepének másnapján újabb szolgálattevő szegődött a kereszt és Krisztus Istenünk szolgálatába, mivel Szocska A. Ábel püspök atya a Nyíregyházi Egyházmegye számára diakónussá szentelte Ignácz Gyula alszerpapot. Családján és egykori papnövendéktársain kívül jelen volt Papp Tibor főhelynök és Szabó Tamás pasztorális helynök valamint a szeminárium elöljárói.

Ábel atya személyessé és közvetlenné téve a prédikációt maga mellé szólította a jelöltet, és szavait hozzá, feleségéhez, de rajtuk keresztül minden jelenlévőhöz intézte. Mint a zenei kulcsok, melyek kiindulópontok a muzsikus számára, alapvetések szükségesek a most diakónussá szentelt Ignácz Gyula új életszakaszában is. Lelki útravalóul a keresztény élet három kulcsát mutatta be a hallgatóságnak.  

Elsőként az Isten jelenlétében való életről beszélt: „minden pillanatot Isten jelenlétében élni nem is olyan könnyű. A mindent látó és mindenütt jelen lévő Isten tudata határozza meg cselekedeteinket! De ehhez elengedhetetlen eszköz az imádság. A mindennapi „Uram, irgalmazz!”, a Jézus-ima, a Miatyánk vagy a rózsafüzér minden körülmények közt való imádkozása nagy lelki békét és megnyugvást ad, bármilyen feladat előtt is állunk.”

Második, hogy „tegyél meg mindent, amire a lelkiismeret indít, és kerülj el mindent, amitől a lelkiismeret óv, mert a lelkiismeret megmondja, hogy mi a helyes” – mondta a főpásztor, de hozzátette, hogy a jó lelkiismeret működését segíti a választott lelki vezető.

A harmadik a türelem. Ahhoz, hogy jó diakónus és jó pap legyen valaki, türelemre kell nevelni magát és a rábízottakat. Ahogy a szentatyákat idézte: „a türelem Isten Szent Lelkének a lakása, az alázat az eledele. Ha nincs elég eledele, kilép a Lélek a házból. Vagyis, ha nem vagyok elég alázatos, ha nem vagyok elég türelmes, akkor a lélek elveszíti a mindent betöltő nyugalmát.” – zárta homíliáját Ábel atya.

Majd elkezdődött a szentelés.

A szentelés minden mozzanata jelentéssel bír, és meghatározott sorrendje van a mozdulatoknak, szavaknak az évszázados hagyományok szerint.

Mivel a diakónusszentelés a liturgia menetében jóval a nagybemenet után történik, a szent adományok már az oltáron helyezkednek el. A szentély felé vezető úton elkísérik a jelöltet alszerpaptársai, majd diakónusok vezetik tovább a szentélyben, ahol leborulva, háromszor megkerülve és csókkal illetve az oltárt, valamint a püspöki jelvényeket, alázatáról tesz tanúbizonyságot.

Az oltár szélére hajtva homlokát a feladat súlyát érezheti a jelölt, miközben a főpap imát mond fölötte, hiszen e naptól visszavonhatatlanul Isten megszentelt asztalánál szolgál diakónusként. A püspök „Axiosz!” (Méltó!) felkiáltással felmutatja a szerpapi jelképeket, az oráriont, a kézelőt, a ripidiont és a tömjénezőt és ráadja a jelöltre azokat.   

A szertartás további menetében immár diakónusként résztvevő Ignácz Gyulát a Szent Miklós-székesegyház diakónusává nevezte ki a püspök.

A paptestvérekkel és az asszisztenciával együtt huszonöten állták körül az Úr asztalát ezen az ünnepen, a koncelebráló szemináriumi elöljáróknak a Szent Liturgia végén Ábel püspök külön köszönetet mondott a sokéves tanításért, és áldását adta a most kezdődött tanévre is.

Ignácz Gyula 1990. október 23-án született Mátészalkán. Tanulmányait szülővárosában, a Széchenyi István Általános Iskolában kezdte, majd az Esze Tamás Gimnáziumban érettségizett 2009-ben, amely évben felvételt nyert a Görögkatolikus Papnevelő Intézetbe. A hivatásgondozás Vácott, egy előkészítő évvel kezdődött, és Nyíregyházán, a Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola teológus szakán folytatódott. Másodév után szociális területként Erdélyben a Csibész Alapítvány csíkcsomortáni Csángó házat és Kárpátalján a Sztojka Sándor Görögkatolikus Líceumot választotta egy-egy szemeszterre. 2017-ben teológus diplomát szerzett, és első kinevezése Nyírlugosra szólította, a Szent Péter és Pál Görögkatolikus Általános Iskolába, lelkipásztori kisegítőnek. Idén diplomát szerzett ugyanazon intézmény kántor szakán, valamint liturgikus szakirányon licencia képzésen vesz részt. 2018 nyarán megházasodott. Szocska A. Ábel megyéspüspök 2018. szeptember 15-én a nyíregyházi püspöki székesegyházban szentelte diakónussá.

Szöveg és fotó: Polyákné Tóth Nóra/Nyíregyházi Egyházmegye

Nyíregyházi Egyházmegye

diakónusszentelés, Nyíregyháza, Szocska Ábel, Ignácz Gyula
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
Hírek ebből a kategóriából

ÖN ITT VAN JELENLEG: HÍREK

VISSZA A TETEJÉRE


KÖVESSEN MINKET A KÖZÖSSÉGI MÉDIÁBAN IS:

Széchenyi 2020 Beruházások

© 2015-2024 Nyíregyházi Egyházmegye

Fejlesztés: Gerner Attila, Zadubenszki Norbert