Vallásosság a gyermekrajzokon – 2. rész

Vallásosság a gyermekrajzokon – 2. rész

Mit jelent gyermekeink számára a vallásosság, Isten, a kereszt? Szavaik helyett is elmondják nekünk rajzaik, melyeket a szakember értő szemei elemezni tudnak. Zsirosné Seres Judit, képi kifejezéspszichológia szaktanácsadó ötrészes sorozatának második, keresztekről szóló elemzése következik. 

Szöveg: Zsirosné Seres Judit/Nyíregyházi Egyházmegye2018. szeptember 21. 10:20

Kérjük, vegye figyelembe, hogy ez a hír 2078 napja íródott

A kereszt megjelenése a gyermekrajzokon

A keresztek Krisztus szenvedésének és keresztjének vállalását jelentik. Állításuk a szent tér behatárolásán túl az emlékezés parancsát hordozza magában, amely emlékezés mindenkoron a megerősödést szolgálja.

Az útmenti keresztek rendeltetésük igazi hordozóivá vállnak, amikor felszentelik őket. A felszentelés során a kereszteket kivonják a profán térből és az Istennel való kapcsolatkeresés, kapcsolatteremtés sajátos tárgyaivá, helyeivé, alkalmaivá avatják. A szent tér rituális küszöbeivé, amelyek különös figyelemben részesülnek.

Egyházi intézményekben tanuló gyerekek vallásos témájú rajzain is megjelenik a kereszt, az óvodás korú gyermekek rajzain hangsúlyosan, de kisebb gyakorisággal. A kereszt már óvodáskortól a hithez tartozó fontos szimbólumként reprezentálódik. Az alábbi rajzokon a keresztábrázolás a rajzi tér nagyon hangsúlyos eleme. Egy kisebb gyermek a maga mélységében és teljességében még nem érti, csupán sejti Krisztus áldozatának értékét és jelentőségét.

Az egyházi intézményekben a húsvéti időszakban kiemelten foglalkoznak a kereszt misztériumával. A felkészítés során igyekeznek a gyerekeknek sok-sok ismeretet átadni, és több oldalról megközelíteni a böjti időszakot. A pedagógusok ilyenkor több alkalmat teremtenek arra, hogy különböző élményekben legyen része a gyerekeknek, és ne Jézus szenvedését szomorúságát éljék meg, hanem valóban a megújulás szépségét és örömét lássák az előkészületekben és az azt követő ünnepben.

A kereszt

A rajzok is visszatükrözik, milyen sok oldalról tudják Krisztussal, a kereszttel kapcsolatos gondolataikat kifejezni és lerajzolni a gyerekek. Megjelenik a képeken a megújulás, a természethez kötődés, a tavasz jellemző jegyeinek az ábrázolása. A tavasz szépségét, nyugalmát, harmóniáját, az életet sugározzák a képek. A gyermeki gondolkodás rugalmas ebben az életkorban, a szépet és a jót helyezi előtérbe. Több rajzon is ennek a gyermeki örömnek kifejezése sugárzik a képekről. 

Én és a virágzó természet

Az 5-6 éves gyermek számára Isten, Jézus jelenléte bármikor és bárhol elképzelhető. A fenti kép példa arra, hogy a mindennapi, örömteli tevékenység közben, ahol felhőtlenül együtt lehetnek a barátok, még piknikezés közben is jelen van. A pici kereszt a rajzfelületet megosztva a tavaszi égbolt közepén lebeg, a megfoghatatlanságot, de jelenlévőséget szimbolizálja. 

Piknikezés közben

Az ünnepeket előkészítő időszakokban a gyerekek is tevékenyen részt vesznek a szülőkkel, vagy az egyházi intézmények pedagógusaival, a szokásos vallásos tartalmú rendezvényeken.  

Közösen visszük a keresztet című  képen láthatjuk, hogy a gyerekek részt vettek a városi keresztúton és egy állomáson keresztül a barátok együtt vitték a keresztet. 

Közösen visszük a keresztet    

Érdekes látni, amikor a rajzokon egyedül vagy csoportosan állnak a kereszt körül a gyerekek. Az egyedül imádkozom című kép alkotója monumentálisan nagy keresztet rajzolt a lap jobb oldalára. A rajzon mindenki és minden vidám és boldog: az imádkozó gyermek, a megszemélyesített Nap és felhő is. Elmondható, hogy gyermek nem teherként éli meg az kereszt előtti imádságos pillanatokat.

Egyedül imádkozom a kereszt alatt.

A következő képen, kis közösség tagjaiként állják körbe a gyerekek a keresztet. Ez is alátámasztja azt a tényt, hogy vallásosság kialakulásában, megélésében a gyermeket körülvevő közösségnek nagy szerepe van.

Többszörös kereszt: A templom tornyán és a mellette álló keresztfán.

Az óvodáscsoport körbeállja a keresztet.

Kereszt körül című kép azért is különleges, mert a fehér kendős alak Szűz Mária alakja is rákerült a képre. Az iskoláskor előtti korosztálynak a jellegzetessége, hogy térben és időben képes egyszerre ábrázolni múltat, jelent és jövőt. A kép egyszerre több síkon mozog, egyszerre van jelen a valóság és a képzelet 

A keresztre feszített Jézus.

A Keresztre feszített Jézus című kép szintén a hiteles Bibliai történetet ábrázolja. Szomorú érzéseket, a fájdalmat, a megfeszítés pillanatát a sötétebb színekkel drámaian érzékelteti a gyermek. Különbséget tehetünk az érzések ábrázolása között a kereszt alatti bibliai alakok arca és Krisztus arca is szomorú, csodálkozó az angyaloké viszont mosolygós. Öröm és bánat, jelen és jövő, fájdalom és megváltás kontrasztjára figyelhetünk fel. A nagypéntek délutáni időszakot tökéletesen tükrözi gyermeki szemmel a rajz. 

Egyedül a kereszt alatt

Egy kisfiú, aki sok megpróbáltatáson ment keresztül, rajzolta az Egyedül a kereszt alatt című képet. Egyetlen barátjáról, Jézusról. Ölelésre váró kitárt karokkal áll a gyerek a kereszt alatt, ahol jókedvűen beszélget Krisztussal. A beszélgetőket drótháló veszi körül. Sokat mondó meghitt pillanatot osztott meg az alkotó. A valóság és a képzelet határán mozog ez a kommunikáció. Rengeteg információt hordoz ez a kép. Ellentmondóan vidám arcokat és piros vonalakkal behatárolt teret és még sok-sok figyelemfelhívó jelet láthatunk, amely bepillantást enged egy gyermek életébe. 

Az évezredekkel korábban történteket érzékletesen rajzolta meg az óvodás a Jézus a Golgotán című rajzán. A rajzoló fekete színű folytonos vonalakat húzva a letisztult lényeget emelte ki. 

Jézus a Golgotán

A rajzok rengeteg információt hordoznak, de töredéke, ami megosztható. Több ezer gyermekrajzot láttam az évek során, sok-sok titkot és sok mondanivalót hordozót. Megtapasztalni, hogy mit rejt egy gyermeki lélek, mit is gondol egy gyermek a világról, és mind ezt egy üres papírlapra lerajzolja, az egy csoda.

Szöveg: Zsirosné Seres Judit/Nyíregyházi Egyházmegye

Nyíregyházi Egyházmegye

gyermekrajzok
  • Kép szöveg
  • Kép szöveg
  • Kép szöveg
  • Kép szöveg
  • Kép szöveg
  • Kép szöveg
  • Kép szöveg
  • Kép szöveg
  • Kép szöveg
  • Kép szöveg
Hírek ebből a kategóriából

ÖN ITT VAN JELENLEG: HÍREK

VISSZA A TETEJÉRE


KÖVESSEN MINKET A KÖZÖSSÉGI MÉDIÁBAN IS:

Széchenyi 2020 Beruházások

© 2015-2024 Nyíregyházi Egyházmegye

Fejlesztés: Gerner Attila, Zadubenszki Norbert