Névadó ünnepséget tartottak a nyíregyházi papi szociális otthonban

Névadó ünnepséget tartottak a nyíregyházi papi szociális otthonban

A nyíregyházi Főegyházmegyei Papi Szociális Otthon március 2-ától a Seregély István Papi Szociális Otthon nevet viseli. A névadó ünnepségen dr. Ternyák Csaba egri érsek atya szentmisét mutatott be az intézmény Szent Antal-kápolnájában, majd megáldotta az épület homlokzatán elhelyezett emléktáblát. Az ünnepi alkalmon jelen volt Palánki Ferenc debrecen-nyíregyházi megyéspüspök, Bosák Nándor és Katona István nyugalmazott püspök atyák, dr. Papp Tibor, a Nyíregyházi Egyházmegye főhelynöke, valamint további meghívott papok, Seregély István érsek családtagjai, az egyházmegye intézményeinek vezetői, az otthon lakói és a nyíregyházi plébániákhoz tartozó hívek.

Szöveg és fotó: Kovács Ágnes/Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye2019. március 5. 12:50

Kérjük, vegye figyelembe, hogy ez a hír 1903 napja íródott

Isten az embert hatalmassá tette, saját képmására alkotta, felruházta őt erővel, értelemmel, istenfélelemmel, szívet adott neki a gondolkodásban, megbízta, hogy uralkodjék minden teremtményen és végül örök szövetségre lépett vele, amely az ember legnagyobb méltósága. Sirák fiának könyve csodálatos, dicsérő szavakkal szól az ember méltóságáról – utalt Ternyák Csaba érsek a napi olvasmányra (Sir 17,1-15), amely az embert méltatja, majd hozzátette: e nagyságot Isten még fokozta azzal, hogy elküldte Szent Fiát, aki egy lett közülünk.

A főpásztor hangsúlyozta, mindezen nagyság csak akkor valósulhat meg, ha az ember lelkében kicsivé, gyermekké válik. Akkor lehetünk kicsinyek, szegények, egyszerűek, bűntelenek, tiszták, ha beiratkozunk Mária iskolájába, akitől megtanulhatjuk az alázatosságot és a nagylelkűséget. Mária alázatosan befogadta Isten akaratát és nagylelkűen igent mondott rá. Máriától megtanulhatjuk azt, hogy miben áll az igazi emberi nagyság. Legyen mindannyiunk számára a modell Szűz Mária, aki példát mutat nekünk az istengyermekségben. Jézus azért állított mindannyiunk elé egy kisgyermeket, hogy figyelmeztessen gyermekvoltunk megőrzésére. Mert bármennyire is eljárnak az évek felettünk, emlékezünk, és a szívünkben fiatalnak érezzük magunkat, mert együtt él bennünk a múltunk, jelenünk, és úgy tekintünk a jövőre, hogy ez már most a mienk. Ebben segítenek bennünket a szentségek, amelyekkel megízlelhetjük az időtlenséget, az örök állandóságot, az Isten jelenlétében való létet.

Ternyák Csaba érsek a szentmisét Seregély István érsek atya kedvenc kék színű miseruhájában mutatta be, melyet az elhunyt érsek 12 éven keresztül viselt vasárnapról vasárnapra a Szent Antal-kápolnában bemutatott szentmiséken. Az érsek atya homíliájának záró gondolatában kérte Seregély István közbenjáró imáit, hogy a nagyságot, amelyre az Istentől kapott meghívásunk rendel bennünket, alázatossággal, gyermeki lelkülettel, Mária példájával tudjuk viselni, hogy megéljük istengyermekségünket, amely legnagyobb meghívása az embernek. Mert Isten azért lett emberré, hogy mi Isten gyermekei lehessünk, és ezáltal megistenüljünk. Ez az ember legnagyobb hivatása – fejezte be gondolatait Ternyák Csaba egri érsek.

Ezt követően Palánki Ferenc megyéspüspök megköszönte érsek atyának az együttünneplést, majd Seregély István érsek atyára emlékezett, akinek egy-egy gondolata, tanítása mélyen bevésődött a szívébe, a szívében van. A szentmise végén, miután a hívek közösen elimádkozták Seregély István érsek atya imáját, Ternyák Csaba érsek atya megáldotta az épület homlokzatán elhelyezett emléktáblát.

Seregély István érsek atya imája:
„Ahová állítasz, ott szolgállak,
ahol megsejtelek, megcsodállak.
Amim van, azért magasztallak,
Amim nincs, azért nem zaklatlak.
Ami a dolgom, azt csinálom,
a jó szót érte sose várom.
Ha nem sikerül, nem kesergek,
Isten nevében mindent újrakezdek.
Csak egyet kérek mindenáron:
jöjj el értem, ha jön halálom,
Uram, Megváltóm, Királyom.
Te vagy életünk hajnala, napja, alkonya.
Te vagy a terv, a kivitel és a betetőzés.
Te vagy a vetés, a növekedés és az aratás.
Magadnak teremtettél Uram,
és nyugtalan a szívünk,
amíg benned meg nem nyugszik.”

A Nyíregyháza központjához közel található parkosított, ápolt virágos kerttel rendelkező intézménynek 74 lakója van, a papok száma jelenleg hét fő. Az intézmény az ország egész területéről fogad ellátásra jelentkezőket. Egyházi fenntartású intézményként elhelyezést és ellátást biztosítanak nyugdíjkorhatárt betöltött lelkipásztoroknak és egyházi személyeknek, valamint mindazon igénylőnek, akik megfelelnek a jogszabályi feltételeknek.

Az intézménynek helyet adó épület jelenlegi formáját a ferencesek 1937-ben felépült rendházának többszöri bővítésével nyerte el. Az 1951-ben állami tulajdonba vett rendházat 1989. május 31-én dr. Seregély István egri érsek visszavásárolta az önkormányzattól, és Kiss István plébános irányításával a meglevő épületet kibővítették. Az Egri Főegyházmegye 1989-ben alapította meg a Főegyházmegyei Papi Szociális Otthont. Fenntartását 1993-ban az akkor alapított Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye vette át. Az intézmény az új egyházmegye püspökének, Bosák Nándornak a támogatásával 1999-ben új épületszárnnyal bővült. Az otthonban lévő Szent Antal-kápolnában napi rendszerességgel tartanak szentmiséket a városbeli hívek és a bentlakó ellátottak számára. A beteg papoknak napi misézésre lehetőséget nyújtó kis emeleti kápolnát 2004-ben kibővítették, így 25 fő befogadására lett alkalmas, amelynek teljes berendezéséről az egri érsek gondoskodott.

A Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye fenntartása alatt jelenleg három szociális otthon működik: A nyíregyházi intézményen kívül Debrecenben a Szent Erzsébet Otthon és Balkányban a Szent Antal Idősek Otthona.

Szöveg és fotó: Kovács Ágnes/Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye

Nyíregyházi Egyházmegye

papi otthon, névadás, Ternyák Csaba
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
Hírek ebből a kategóriából

ÖN ITT VAN JELENLEG: HÍREK

VISSZA A TETEJÉRE


KÖVESSEN MINKET A KÖZÖSSÉGI MÉDIÁBAN IS:

Széchenyi 2020 Beruházások

© 2015-2024 Nyíregyházi Egyházmegye

Fejlesztés: Gerner Attila, Zadubenszki Norbert