Mennybemenetel ünnepe

Mennybemenetel ünnepe

Negyven nappal húsvét után Krisztus fölemelkedett az égbe. Idén május 30-án ünnepeljük a Mennybemenetelt.

Forrás: Krisztus közöttünk, videó: Gerner Attila, ének: Pásztor Richárd2019. május 30. 06:00

Kérjük, vegye figyelembe, hogy ez a hír 1784 napja íródott

Miután így beszélt velük, „kivezette őket Betánia közelébe, és kezét fölemelve megáldotta őket. Áldás közben megvált tőlük, és fölemelkedett az égbe (Lk 24, 50-52) … „és elfoglalta helyét az Isten jobbján” (Mk 16, 15-19). Ezt nevezzük Mennybemenetelnek. „Egy felhő elfedte, úgyhogy tovább nem láthatták. Amint merőn nézték, hogyan emelkedik az égbe, egyszerre két férfi termett mellettük fehér ruhába öltözve, és megszólította őket: »Galileai férfiak! Mit álltok itt égre emelt tekintettel? Ez a Jézus, aki közületek az égbe emelkedett, úgy jön el ismét, amint szemetek láttára a mennybe ment.«” (ApCsel 1,9-11) A tanítványok ekkor „nagy örömmel visszatértek Jeruzsálembe”. (Lk 24, 52)

[…] Krisztus Mennybemenetelével kézzelfoghatólag ismét összekapcsolta azt, amit az első emberek bűne elszigetelt, vagyis emberi testeinket és a mennyei testeket. Ezért mondja a Mennybemenetel ünnepi utrenyéjének egyik tropárja (hetedik óda): „Válladra vetted, Krisztus, az eltévelyedett természetet, felmentél az Istenhez és felvitted az Atyához”, a nyolcadik ódában pedig így éneklünk: „Az egykor elbukott természetünk az angyalok fölé került, s minden képzeletet felülmúló módon isteni trónra ült.”

A Mennybemenetel befejezi a Fiú művét, melyet megtestesülése vezetett be: miután magára vette bukott emberi természetünket, „szolgai alakot öltött… velünk együtt megalázta magát mindhalálig, mégpedig a kereszthalálig…, ezért Isten fölmagasztalta Őt” (Fil 2, 6-11) és vele együtt a mi természetünket. A Mennybemenetel a kínszenvedéskor megalázott Krisztus megdicsőítése, „hogy Jézus nevére hajoljon meg minden térd a mennyben, a földön és az alvilágban, és minden nyelv hirdesse az Atyaisten dicsőségére, hogy Jézus Krisztus az Úr”. (Fil 2, 10-11)

A Mennybemenetel saját természetünk megdicsőülése is, melyet eljövetelével kiemelt és megmentette bukottságból és a halálból. Hogyne örültek volna „nagy örömmel” a tanítványok, amikor mindezt megértették?

Részlet a Krisztus közöttünk (Dieu est vivant) A keresztény Kelet liturgikus közössége átéli az üdvtörténetet (2010) című kiadványból.

Forrás: Krisztus közöttünk, videó: Gerner Attila, ének: Pásztor Richárd

Nyíregyházi Egyházmegye

mennybemenetel, ünnep
Hírek ebből a kategóriából

ÖN ITT VAN JELENLEG: HÍREK

VISSZA A TETEJÉRE


KÖVESSEN MINKET A KÖZÖSSÉGI MÉDIÁBAN IS:

Széchenyi 2020 Beruházások

© 2015-2024 Nyíregyházi Egyházmegye

Fejlesztés: Gerner Attila, Zadubenszki Norbert