A görögkatolikus Trianon – Tudományos konferencia

A görögkatolikus Trianon – Tudományos konferencia

A trianoni békediktátum aláírásának 100. évfordulóján a MTA-SzAGKHF Lendület Görögkatolikus Örökség Kutatócsoport tudományos konferenciát rendez a Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskolán a görögkatolikus egyházak történetét, egyházművészetét, liturgikus és kánonjogi fejlődését kutatók számára.

Forrás és fotó: SzAGHF 2019. szeptember 6. 07:00

Kérjük, vegye figyelembe, hogy ez a hír 1481 napja íródott

A trianoni békeszerződés eredményeként a történelmi Magyarország nyolc görögkatolikus egyházmegyéjéből mindössze egy, a parókiáinak felét elvesztő Hajdúdorogi Egyházmegye központja került az új határokon belülre. A 82 hajdúdorogi egyházmegyés parókia mellett 20 eperjesi és egy munkácsi egyházmegyés parókia maradt a trianoni Magyarországon. A Munkácsi és az Eperjesi Egyházmegye Csehszlovákiához, az erdélyi román metropólia négy egyházmegyéje (Gyulafehérvár-Fogaras, Nagyvárad, Lugos és Szamosújvár) Romániához, a Kőrösi Egyházmegye pedig Jugoszláviához került. Az országot sújtó trianoni sokk a magyar identitású görögkatolikusokat is érintette, akik közül több tízezren az utódállamok területén éltek. Az impériumváltás a szláv és a román nemzetiségű görögkatolikusok számára is számos kihívást jelentett.
A konferencián a trianonhoz vezető utat és a békediktátum következményeit kívánjuk megvizsgálni görögkatolikus szempontból.
Az alábbi – a teljesség igénye nélkül felsorolt – témakörökhöz kapcsolódó max. 25 perces előadásokat várunk:
• Görögkatolikus egyházak a dualizmuskori Magyarországon és a nemzetiségi kérdés
• A magyar kormányok „görögkatolikus egyházpolitikája” a századfordulótól 1920-ig
• Görögkatolikus egyházi vezetők politikai szerepvállalása és megnyilvánulásai a századfordulótól 1920-ig
• A Hajdúdorogi Egyházmegye felállításának hatása a nemzetiségi kérdésre
• A görögkatolikus egyházi élet sajátosságai: a liturgikus nyelv, a naptár és a szertartási könyvek problémája, a kivándorlók lelkipásztori ellátása és a pánszláv veszély a századfordulótól 1920-ig
• A görögkatolikusok megítélése a közvéleményben és a sajtóban a világháború éveiben
• A Szentszék álláspontja a görögkatolikus kérdésekben az 1910-es és 1920-as években
• A görögkatolikus egyházak sorsa az utódállamokban a két világháború közötti időszakban
• A görögkatolikus magyarság sorsa az utódállamokban
Az előadásokat 5-10 perces diszkusszió követi. A konferencia nyelve: magyar
A konferencia helye: SzAGKHF, 4400 Nyíregyháza, Bethlen G. u. 13-19.
A konferencia időpontja: 2020. május 14. Jelentkezni 2020. január 31-ig lehet a tervezett előadás rövid szinopszisával a byzhun@gmail.com email-címen. A konferencián elhangzó előadások szerkesztett változatát konferenciakötetben tervezzük kiadni.

Forrás és fotó: SzAGHF

Nyíregyházi Egyházmegye

Lendület, konferencia
Hírek ebből a kategóriából

ÖN ITT VAN JELENLEG: HÍREK

VISSZA A TETEJÉRE


KÖVESSEN MINKET A KÖZÖSSÉGI MÉDIÁBAN IS:

Széchenyi 2020 Beruházások

© 2015-2023 Nyíregyházi Egyházmegye

Fejlesztés: Gerner Attila, Zadubenszki Norbert