Ha jót cselekszünk embertársainkkal, az az örök élet záloga – kánoni vizitáció Szabolcsveresmarton

Ha jót cselekszünk embertársainkkal, az az örök élet záloga – kánoni vizitáció Szabolcsveresmarton

Háromnapos kánoni látogatást tett Szocska A. Ábel nyíregyházi megyéspüspök a Szabolcsveresmarti Görögkatolikus Egyházközségben.

Szöveg és fotó: P. Tóth Nóra/Nyíregyházi Egyházmegye2020. február 17. 21:40

Kérjük, vegye figyelembe, hogy ez a hír 1558 napja íródott

A szabolcsveresmarti görögkatolikus templom belsejét gazdagító, szenteket és evangéliumi jeleneteket ábrázoló falképek között az oldalfalról angyalarcok néznek a hívekre. Mintegy bekukkantanak a templomba, a térbe, a közösségbe.

Február 14. és 16. között az egyházmegye főpásztora és püspöki hivatalának munkatársai éppígy függesztették szemeiket a Szabolcsveresmarti Görögkatolikus Egyházközségre, bepillantottak, mélyére néztek a közösség mindennapi életének: meglátták örömeiket, nehézségeiket, munkájukat, küzdelmeiket; s a vendéglátók szeretettel engedték be a fürkész tekintetek tulajdonosait, fogadták három napra maguk közé a kintről, távolról érkezőket.

„A legszebb az volt, hogy, nem kötelező látogatásnak éreztük, hanem testvérekként voltunk együtt az egyház nagy családjában” – értékelte a parókus, Máté Csaba atya a kánoni látogatás tapasztalatait a vizitációt lezáró vasárnapi püspöki Szent Liturgia és az azt követő közös agapé után. „A látogatás – a Jóisten ajándékaként – megmutatta, hogy van értelme a küzdelemnek, melyet a munkás a szőlőben végez. Olyan kép rajzolódott most ki, mely az egyházközség ünnepi ikonjának (Istenszülő Oltalma – szerk.) különleges kontúrja lehet.”

Az Istenszülő Oltalma immár nemcsak az egyházközség címünnepére utal, hanem a településen életre hívott új bölcsődei hálózat neve is. Ugyanakkor ez az oltalmazás és felkarolás a Felső-Tisza vidék ezen térségének egészére is kiterjed, hiszen „az egyházközség széleskörű szociális hálóval szólítja meg a leghátrányosabb helyzetben lévő csoportokat” – mondta az itt folyó tevékenységről Nagy Annamária, a Szent Jobb Szeretetszolgálat vezetője.

A Csaba atya által említett munka nem kevés Szabolcsveresmarton és a hozzá tartozó hat filiában, a segítségre szoruló és sokszor elszigetelt kis településeken, a tanyavilágon, itt, a Rétköz és a Nyírség találkozásánál. Nagy Annamária az egyházközség fenntartásában működő szociális hálózatot így mutatta be: mindösszesen hatvanegyen dolgoznak valamennyi intézményben és szociális szolgáltatásban, de a munkában hét közfoglalkoztatásban dolgozó is segít.

A házi segítségnyújtás mellett működik Fényeslitkén – a demens ellátást is felvállaló – idősgondozói nappali ház, ehhez kapcsolódva öt településen étkeztetés, valamint az igényeknek megfelelően segít a tanyák őre a tanyavilág területein. Ez utóbbi nemrég kiegészült Dombrád két kieső, tanyavilághoz közeli utcájának ellátásával és azzal, hogy minden héten két alkalommal gondozó kolléga is besegít az elöregedő települések elesett lakóinak.

A legkisebbek ellátása is hiányos volt korábban a térségben, ezért hosszú előkészületek után 2017. január 1-jén az egyházközség felvállalta Újdombrádon a 0-3 éves korosztályt érintő kisgyermekellátást. Ott 16 férőhellyel minibölcsődét alakítottak ki (Szent Johanna Görögkatolikus Minibölcsőde), hozzá hétfős tanodát: egy családi bölcsődei szolgáltatást, s mivel Szabolcsveresmart is szolgáltatáshiányos volt, 2019 decemberében itt is felmerült az igény egy hasonló központ kialakítására – részletezte a bölcsődei ellátás alakulását Bacskainé Papp Johanna, a szolgáltató központ és intézmény vezetője.

Kormányzati, egyházközségi, egyházmegyei és nagylelkű névtelen adakozó felajánlásából származó támogatás segítségével mára megvalósulhatott ez is, kiegészítve egy közösségi teremmel, mely az egyházközség számára is megfelelő lehet a különféle rendezvények lebonyolítására, nemcsak mérete, hanem a templom közelsége miatt is. Az Istenszülő Oltalma Görögkatolikus Családi Bölcsőde Hálózat jelenleg három bölcsődével kezdheti meg a működést, 15 gyermeknek biztosítva minőségi szakmai ellátást az új központi épületben, melynek belvilága teljes és korszerű felszereléssel várja a gyermekeket.

A vasárnapi Szent Liturgián Szocska A. Ábel püspök, dr. Papp Tibor főhelynök és Máté Csaba parókus ezt az épületet szentelték meg: imáik, szentelt olajjal való megkenés, szenteltvízzel való meghintés és tömjénezés által; s a szenteléssel útnak indították a kisgyermekellátást a településen. Bacskainé Papp Johanna intézményvezető ünnepi köszöntőjében hangsúlyozta, hogy a település jövője és az élhető vidéki élet érdekében biztosítani kell a minőségi szakmai munka lehetőségét és megteremteni ehhez a megfelelő külső körülményeket – s ez a fenntartóval, a Szabolcsveresmarti Görögkatolikus Egyházközséggel együtt most megvalósult. Célul tűzte ki, hogy a bölcsődei ellátásban a kereszténység gyakorlása a gyermekek korosztályi sajátosságait szem előtt tartva a családban kapott vallásos nevelés szerves kiegészítője legyen.

A Szent Liturgián főpásztorával együtt imádkozott dr. Papp Tibor főhelynök atya, aki a kánoni vizitáció összefoglalójaként elmondta, hogy egy igen átfogó vizsgálat után rendben találtak mindent, és közben különleges adatokra is fény derült: a toronyban ülő harangot II. világháborús ágyúból öntötték vissza. A kánoni látogatás dokumentációs értékét hangsúlyozta, valamint azt a szerteágazó szociális munkát dicsérte, ami az egyházközségben folyik.

Ábel püspök a prédikációjában beszélt a kánoni látogatásról; azon hozadéka mellett, hogy személyessé válik a kapcsolat az egyházközségi hívek, családok: a közösség és az egyházmegye vezetősége között, azt emelte ki, hogy egy ilyen látogatás során Krisztus is jelenvalóvá válik, s miként az Evangéliumban hallott tanításban, számon kéri, mennyire viselünk gondot azokra, akik ránk vannak bízva.

Örömmel konstatálta, hogy itt intézményes formát öltött a tanítás: megadják, ami szükséges „egynek e kicsinyek közül” – az idősekről és a gyermekekről is igyekeznek gondoskodni. Az adakozás ószövetségi előképéről, majd Krisztus által mutatott útjáról elmélkedett: „ha jót cselekszünk embertársainkkal, az az örök élet záloga is” – mondta, s ha adakozunk, titokban tegyük, hogy kedves legyen az Úr előtt.

A köszöntő és hálaszavak után, melyek a jelen lévő hívek, az ezen a hétvégén újonnan megválasztott és esküt tett képviselőtestületi tagok, intézményvezetők, a polgármester és az önkormányzat képviselete jelenlétében hangzottak el, a bölcsődés gyermekek műsora következett.

Ábel püspök atya megemlékezve a fényeslitkei hívekről, akik egy kis fatemplom tervezésének és építtetésének a kezdetén állnak, buzdítólag egy oltárkendőt (antimenziont) ajándékozott Máté Csaba parókus atyának és a fényeslitkei híveknek.

Szöveg és fotó: P. Tóth Nóra/Nyíregyházi Egyházmegye

Nyíregyházi Egyházmegye

kánoni látogatás, Szabolcsveresmart, Máté Csaba, Szocska Ábel, Papp Tibor
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
Hírek ebből a kategóriából

ÖN ITT VAN JELENLEG: HÍREK

VISSZA A TETEJÉRE


KÖVESSEN MINKET A KÖZÖSSÉGI MÉDIÁBAN IS:

Széchenyi 2020 Beruházások

© 2015-2024 Nyíregyházi Egyházmegye

Fejlesztés: Gerner Attila, Zadubenszki Norbert