Görögkatolikus hit- és erkölcstan: hát ezért! – nyílt levél a szülőkhöz

Görögkatolikus hit- és erkölcstan: hát ezért! – nyílt levél a szülőkhöz

A Nyíregyházi Egyházmegye oktatásért és hitoktatásért felelős vezetőinek a szülőkhöz írt nyílt levelével mutatjuk meg, mi mindent kínál az iskolai görögkatolikus hit- és erkölcstanóra.

Forrás: Nyíregyházi Egyházmegye, fotó: P. Tóth Nóra2020. március 2. 10:00

Kérjük, vegye figyelembe, hogy ez a hír 1601 napja íródott

Kedves Szülők!

Kalapemeléssel, tisztelettel és nagyrabecsüléssel köszöntjük Önöket.

Kalapemelést, tiszteletet és nagyrabecsülést érdemelnek, akik jó szívvel elfogadják a gyermekáldást, akik becsületes munkával küzdenek családjuk tisztes megélhetéséért, akik szeretetből fakadó áldozatok sorát hozzák gyermekeik jövőjéért.

Bizonyosak vagyunk abban, hogy Önök nem csupán gyermekeik boldogulását, de valódi boldogságát akarják szolgálni. Ehhez pedig nem elég megtanulni a világról szóló ismereteket, és nem elég elsajátítani a modern élet kihívásaihoz elengedhetetlenül szükséges készségeket sem. Az emberhez méltó, valóban boldog élethez nem csupán előre – fölfelé is kell tudnunk tekinteni. Mert különben „szélfútta levél a világ”, amelyben nem találjuk meg a helyünket.

A magyar oktatási rendszerben immár tíz éve kötelező az erkölcstan (más szóval etika) vagy a felekezeti hit- és erkölcstan (röviden: hittan) tantárgy választása. Az iskolai erkölcstan (etika) életszabályokról szól; a hit- és erkölcstan nyilván gazdagabb tartalommal bír: megtanítja a keresztény hit alapjait, és erre építi a boldog élethez utat mutató értékrendet. A görögkatolikus hit- és erkölcstan is tartalmazza mindazokat a tárgyi ismereteket és viselkedési normákat, amelyeket az etika-oktatás fontosnak tart és elmélyít, de mindezek forrását a szeretet Istenében fedezi fel és mutatja be. A gyermeknevelést hivatásának tekintő és azt felelősen végző szülő ezt a többletet felismeri és biztosítja gyermeke számára.

Nyitott és örömteli szívvel hívjuk és várjuk gyermeküket az iskolai órarend keretei között zajló görögkatolikus hit- és erkölcstan (röviden: hittan) órákra. Egyházunk kétezer éves, rendkívül gazdag lelki-szellemi örökség hordozója. Ezt az örökséget bensőséges, családias légkörben, személyes szeretettel, korszerű eszközökkel, az életkori sajátosságoknak megfelelő módon, a szülők partnereiként közvetítjük.

A bizalom minden kapcsolat fundamentuma. Erre alapozva ajánljuk figyelmükbe oktató-nevelő munkánkat, és így várjuk Önöket a márciusi iskolai tájékoztatóra, gyermekeiket a görögkatolikus hit- és erkölcstan órákra. Kérjük, ne felejtsenek el az iskolában választásukról nyilatkozni.

Nyíregyházi Egyházmegye oktatásért és hitoktatásért felelős vezetői

Forrás: Nyíregyházi Egyházmegye, fotó: P. Tóth Nóra

Nyíregyházi Egyházmegye

hitoktatás




Hírek ebből a kategóriából

ÖN ITT VAN JELENLEG: HÍREK

VISSZA A TETEJÉRE


KÖVESSEN MINKET A KÖZÖSSÉGI MÉDIÁBAN IS:

Széchenyi 2020 Beruházások

© 2015-2024 Nyíregyházi Egyházmegye

Fejlesztés: Gerner Attila, Zadubenszki Norbert