Imanap a békéért

Imanap a békéért

A szentatya  kedden, szeptember 20-án Assisiben részt vesz azon a vallásközi találkozón, melyet 30 éve rendeztek meg először, s amelyet még Szent II. János Pál hirdetett meg. Ferenc pápa felhívást intézett a plébániákhoz, az egyházi társulatokhoz és a világ minden hívőjéhez, hogy ezt a napot Béke Imanapként éljék meg.

Forrás: hu.radiovaticana.va2016. szeptember 19. 15:36

Kérjük, vegye figyelembe, hogy ez a hír 2864 napja íródott

Az egész világ imádkozzon a békéért! – Ferenc pápa Úrangyala imádság

Ma a háború mindenütt jelen van: a világ tehát imádkozzon egységesen a békéért – hangzott Ferenc pápa felhívása vasárnap délben, az Úrangyala elimádkozásakor. A Szentatya továbbá evangéliumi életre buzdította a híveket: válasszák a Jézus által megjelölt egyenes utat és ne a széles körben elterjedt korrupció logikáját. A Mária ima után az itália egyházi események közül kiemelte, hogy Genovában véget ért az országos Eucharisztikus Kongresszus, illetve szombaton Szardíniában a boldogok sorába iktatták Elisabetta Sanna családanyát.

A világ szellemisége nem Jézusé

A vasárnapi evangélium szakaszban, amely a hűtlen intézőről szóló példabeszéd, Jézus két egymással ellentétes életstílust tár elénk: a világias életszemlélet, valamint az evangélium szerinti életstílust (Lk 16,1-13) A példabeszédben a hűtlen és korrupt intézőt ura megdicséri becstelensége ellenére. Le kell azonban azonnal szögezni, hogy ez az intéző nem követendő modell, hanem a leleményességre példa. A gazdag ember azzal vádolja a hamis sáfárt, hogy eltékozolja a rá bízott vagyont. A hűtlen vagyonkezelő pedig, mielőtt elbocsátanák a szolgálatból, ravaszul megpróbálja megszerezni adósainak jóindulatát. Elengedi adósságuk egy részét, így akarja biztosítani saját jövőjét. Ehhez a magatartáshoz Jézus a következő megjegyzést fűzi: „e világ fiai a maguk nemében okosabbak, mint a világosság fiai”.  

A keresztény leleményesség a Szentlélek ajándéka

Az ilyen világi leleményességre válaszoljunk keresztény leleményességgel, amely a Szentlélek ajándéka. Távolodjunk el a világ gondolkodásmódjától és értékeitől, amely olyannyira tetszik a gonosznak és éljünk az evangélium szerint! Hogy hogyan nyilvánul meg a világias szemlélet? Mindig korrupció, csalás, a másik kihasználása révén és a legtévesebb utat, a bűn útját jelenti. Egyfajta láncolatot alkot, bár igaz, hogy általában ez a legkényelmesebb út – jegyezte meg Ferenc pápa. Az evangéliumi lelkület ezzel szemben komoly, de örömteli életstílust igényel. Olyan elkötelezett életstílust, amelyet a becsületesség, a korrektség, a többi ember méltóságának a tisztelete, a kötelességtudás itat át. Ilyen a keresztény leleményesség! – hangsúlyozta Ferenc pápa.

Az életben mindig választanunk kell a jó és a rossz között

Az életút mindig szükségszerűen két út közötti választást jelent: a becsületesség és a becstelenség, a hűség és a hűtlenség, az önzés és az önzetlenség, a jó és a rossz útja között. Nem ingadozhatunk a kettő között, mert különböző és egymással ellentétes logikák szerint működnek. Illés próféta mondta Izrael népének, amely ezen a két úton járt: „ti kétfelé sántikáltok” (vö. 1Kir 18,21). Fontos, hogy eldöntsük, milyen irányban akarunk haladni, és miután kiválasztottuk a helyes irányt, lendülettel és határozottan menjünk előre, ráhagyatkozva az Úr kegyelmére és Szentlelke támaszára.

Nem szolgálhatunk két úrnak

Az evangéliumi szakasz erélyes és kategorikus kijelentéssel zárul: „Egy szolga sem szolgálhat két úrnak. Mert az egyiket gyűlöli, a másikat szereti, vagy az egyikhez ragaszkodik, a másikat megveti”. Ezzel a tanítással Jézus ma arra buzdít bennünket, hogy határozottan válasszunk Őközötte és a világ szellemisége, a korrupció, a másik kihasználása, a kapzsiság, valamint a becsületesség, a szelídség és a javakban való osztozás logikája között.

A korrupció olyan, mint a kábítószer, függőséget okoz

Van, aki úgy viszonyul a korrupcióhoz, mint a kábítószerhez: azt hiszi, hogy használhatja és leszokhat róla, amikor akar. Kis mennyiséggel kezdi: egy kis borravaló itt, egy kis csúszópénz ott..., miközben elveszíti saját szabadságát. A korrupció is függőséghez vezet: szegénységet, kizsákmányolást, szenvedést okoz. Milyen sok áldozata van ma világszerte ennek a széles körben elterjedt korrupciónak! Amikor ezzel szemben az integritás, a szándékok és a viselkedések átlátszósága, a testvériség logikáját kívánjuk követni, akkor az igazságosság művelőivé válunk és megnyitjuk a remény távlatait az emberiség számára. Az ingyenességben és önmagunk testvéreinknek való átadásában szolgáljuk igazi urunkat: az Istent.

Szűz Mária segítsen bennünket, hogy mindig és minden áron a helyes utat válasszuk, legyen bátorságunk ahhoz is, hogy az árral szemben haladjunk, hogy Jézust és evangéliumát kövessük.

Az egész világ imádkozzon a békéért! – Ferenc pápa felhívása

A vasárnap déli Úrangyala elimádkozása után a Szentatya utalt rá, hogy kedden Assisiben részt vesz a vallásközi találkozón, 30 évvel az első, történelmi összejövetel után, amelyet Szent II. János Pál hirdetett meg. Ferenc pápa felhívást intézett a plébániákhoz, az egyházi társulatokhoz és a világ minden hívőjéhez, hogy ezt a napot Béke Imanapként éljék meg.

„Ma, sokkal inkább, mint bármikor, szükségünk van a békére ebben a háborúban, amely kiterjed az egész világra. Imádkozzunk a békéért! Szent Ferenc példájára, aki a testvériség és a szelídség embere volt, mindnyájan arra kaptunk meghívást, hogy a világnak erőteljes tanúságot tegyünk közös elkötelezettségünkről a békéért és a népek közötti kiengesztelődésért. Kedden mindnyájan egyesüljünk az imában: mindenki szakítson magának időt lehetősége szerint, hogy imádkozzon a békéért! Az egész világ, együtt!” – hangzott a pápa felhívása.

Új boldoggal gazdagodott az olasz helyi egyház

A Szentatya emlékeztetett rá, hogy szombaton Szardíniában a boldogok közé iktatták Elisabetta Sanna (1788-1857) családanyát. Miután megözvegyült, teljes mértékben az imának, a betegek és szegények szolgálatának szentelte életét. Tanúságtétele a hit által éltetett evangéliumi szeretet példaképe.

Az Oltáriszentségben Krisztust, az élet és a remény forrását imádjuk

A pápa köszöntötte továbbá mindazokat, akik Genovában részt vettek az Országos Eucharisztikus Kongresszuson. A vasárnap befejeződött kegyelmi esemény élessze újjá az olasz népben a Legszentebb Oltáriszentségbe vetett hitet. Az Eucharisztiában Krisztust, a minden ember életének és reményének forrását imádjuk.

 

 

Forrás: hu.radiovaticana.va

Nyíregyházi Egyházmegye

béke, Ferenc pápa
Hírek ebből a kategóriából

HERE YOU ARE: NEWS

BACK TO TOP


FOLLOW US ALSO IN THE SOCIAL MEDIA:

Széchenyi 2020 Beruházások

© 2015-2024 Eparchy of Nyíregyháza

Development: Gerner Attila, Zadubenszki Norbert