Betániától Emmauszig III. – Nagyhétfőtől nagyszerdáig

Betániától Emmauszig III. – Nagyhétfőtől nagyszerdáig

Ünnepi sorozatunkban a húsvétot és az azt megelőző állomásokat, a nagyhét eseményeit és üzenetét vizsgálja Betániától Emmauszig Orosz István Mokiosz diakónus atya. A nagyhét első három napjának központi gondolatát megfogalmazó tropár így int minket: „Vigyázz, ó én lelkem, és sok álommal ne terheld magad, nehogy a halálra adatván a mennyországból kivettessél.”

Szöveg: Orosz István Mokiosz, design: Zadubenszki Norbert2020. április 5. 20:00

Kérjük, vegye figyelembe, hogy ez a hír 1568 napja íródott

A nagyhét első három napjának központi gondolatát a reggeli istentiszteleten elhangzó tropár fogalmazza meg:

Íme, a vőlegény jő éjfélkor * és boldog a szolga, kit virrasztva * ámde méltatlan, kit lustálkodva talál. * Vigyázz, ó én lelkem, * és sok álommal ne terheld magad, * nehogy a halálra adatván * a mennyországból kivettessél, * hanem serkenj föl, kiáltván: * Szent, szent, szent vagy Isten, *’ az Istenszülő kedvéért könyörülj rajtunk!

Lázár szombat és virágvasárnap előrevetítették nekünk azt, ami a nagyhét eseményeiben és húsvétkor lesz teljesen nyilvánvalóvá: Isten az ő Egyszülött Fiának, Jézus Krisztusnak keresztáldozata és feltámadása által akarja az embert kiszabadítani a bűnből és sötétségből, amelybe önzése miatt jutott. A szabadításnak ez a híre már megjelent az elmúlt két nap ünnepén, de még inkább jelenvalóvá lesz és beteljesül az előttünk álló napok eseményeiben.

Isten már beteljesült ígéretei jelen vannak és még inkább jelenvalóvá lesznek az életünkben. Ehhez azonban ébernek kell lennünk, hogy felismerjük az ő közelségét, mint ahogy családtagunk, testvéri barátunk rezdülésiből is sokszor tudjuk, mit érez, vagy mit gondol.

A Nagyhét első három napján hallott, szigorú hangvételű evangéliumi szakaszok sürgetnek minket és felkészítenek arra is, hogy a következő napok eseményeit komolyan vegyük. Teszik ezt azért, hogy ne csupán az önfeláldozás és az abból következő felülemelkedés egy szép példáját lássuk Jézus Krisztus kereszthalálában és feltámadásában, hanem az életünket örökre meghatározó és azt mindennap formáló eseményt. Kemény, határozott üzeneteket hallhatunk, amelyek azonban életet mentő szavak, mint a szülők figyelmeztetése kisgyermekük felé, hogy ne játsszon a tűzzel. Hasonlóan int minket, gyermekeit az Egyházon keresztül Isten. Ebben segítenek minket a reggeli és az alkonyati istentisztelet énekei, és a reggeli istentiszteleten és Előszenteltek Liturgiáján is felolvasott evangéliumi szakaszok.

Nagyhétfő: reggel - az elszáradt fügefáról szóló történet (Mt 21,18-43), este – tanítás a végső időről (Mt 24,3-35)

Nagykedd: reggel - a farizeusok elmarasztalása (Mt 22,15-23,39) este – tanítás a végső időről (Mt 24,36-26,2)

Nagyszerda: reggel – a nép hitetlensége (Jn 12,17-50) este – a betániai megkenés (Mt 26,6-16)

A Húsvét titkának megértéséhez pedig az Előszenteltek olvasmányai is segítséget nyújtanak az ószövetségi várakozás időszakából: a Kivonulás könyve Izrael szabadulásán keresztül, a végső szabadulásunk, Jób könyve pedig a szenvedő igaz példáján keresztül Krisztusnak, Isten Bárányának ehhez szükséges áldozatának szemlélésére készít fel minket.

Szöveg: Orosz István Mokiosz, design: Zadubenszki Norbert

Nyíregyházi Egyházmegye

Betániától Emmauszig
Hírek ebből a kategóriából

ÖN ITT VAN JELENLEG: HÍREK

VISSZA A TETEJÉRE


KÖVESSEN MINKET A KÖZÖSSÉGI MÉDIÁBAN IS:

Széchenyi 2020 Beruházások

© 2015-2024 Nyíregyházi Egyházmegye

Fejlesztés: Gerner Attila, Zadubenszki Norbert