Easter in the cathedral of Nyíregyháza

Jézus előtt nincs zárt ajtó – húsvét vasárnap a székesegyházban

Szocska A. Ábel püspök: „A mi feladatunk, hogy hirdessük Jézus feltámadását a világban, hadd zengjen a feltámadás csodálatos éneke, kiáltsuk a világba: feltámadt Krisztus, legyőzte halállal a halált.” Püspöki liturgiával ünnepelte Szocska A. Ábel megyéspüspök a megjelent paptestvérekkel és a koncelebráló dr. Papp Tibor főhelynökkel húsvét szent ünnepét.

Szöveg és fotó: P. Tóth Nóra/Nyíregyházi Egyházmegye2020. április 12. 18:00

Kérjük, vegye figyelembe, hogy ez a hír 1499 napja íródott

Húsvét vasárnap is csak keveseknek adatott meg, hogy jelen legyenek az ünnepi Szent Liturgián. János Evangéliumának első verséből a világ teremtéséről és újjáteremtéséről szóló szakaszt három nyelven olvasták fel, ez után Ábel püspök atya görögkatolikus köszöntésünkkel üdvözölte a templomban jelenlévőket és az otthonaikban, az online adásba bekapcsolódó híveket.

Prédikációját azzal a hasonlattal kezdte, hogy miként a tanítványok annak idején, most mi is zárt ajtók között ünnepeljük Jézus feltámadását. „A tanítványok nehézségektől terhelve, csalódottan, elkeseredetten, kilátástalanul is bujdosva zárt ajtók mögött voltak Krisztus halála után. De milyen csodálatos, hogy Jézus előtt nincs zárt ajtó” – mondta az atya. A Mester meglátogatta tanítványait, köszöntötte őket: ne féljetek! S e találkozás után, megbizonyosodva arról, amit látnak: Jézus feltámadását hirdették bátran a világban.

Miként a tanítványok, mi keresztények is ezt tesszük: zárt ajtók mögött kellett megünnepelnünk Krisztus feltámadását, nagyon sokan nem tudtak eljönni a templomokba, de Jézus feltámadt, „s a mi feladatunk, hogy hirdessük Jézus feltámadását a világban, hadd zengjen a feltámadás csodálatos éneke, hadd hallják a szomszédok, kiáltsuk a világba: feltámadt Krisztus, legyőzte halállal a halált.”

Ahogyan a tanítványok erőre kaptak, többé nem féltek a nehézségektől, képesek voltak az életüket is feláldozni, mert erőt merítettek a feltámadásból és hirdették azt, éppúgy feladatunk és felelősségünk akkor, amikor a világ sodródik, tanúságot tenni nekünk is erről: „testvérem, az életed sokkal több, mint amit gondolsz róla, örök élet boldogsága vár rád.”

„Bárcsak ugyanazt mondanák el rólunk, keresztényekről ma is, mint az őskeresztényekről ez az ismeretlen szerző, aki Diognétoszhoz írt levélben így vall a keresztényekről:

Testben vannak ugyan, de nem a test szerint élnek. A földön időznek, de a mennyben van polgárságuk. Engedelmeskednek a meghatározott törvényeknek, de életükkel felülmúlják a törvényeket. Mindenkit szeretnek, de mindenki üldözi őket. Félreismerik őket, elítélik őket; halálra adják őket, de életre támadnak. Szegények, és sokakat gazdagítanak; mindenben szűkölködnek, és mindenben bővelkednek. Gyalázzák őket, és a gyalázatban megdicsőülnek; káromolják őket, és megigazulnak. Szidják őket, és ők áldást mondanak. Megalázzák őket, és ők tiszteletet tanúsítanak.

Egészen egyszerűen: ami a testben a lélek, azok a keresztények a világban. A lélek áthatja a test minden tagját, ugyanúgy jelen vannak a keresztények a világ városaiban. A lélek is a testben lakik, de nem a testből való; a keresztények is a világban vannak, de nem e világból valók.

A lélek ugyan a testbe van zárva, de a lélek tartja össze a testet; így vannak a keresztények is, a világba vannak zárva, mint börtönbe, de mégis ők tartják össze a világot. Halhatatlan a lélek, mely halandó hajlékban lakik; a keresztények is mulandó dolgok közepette zarándokolnak, de a mennyben várják a romolhatatlanságot. (Levél Diognétoszhoz, részlet. Kr. u. 2-3 század)

A pászkaszentelés elmarad, a családfő áldja meg az előre elkészített ételeket imádság közepette, most otthonainkba várjuk Jézust, zárt ajtók mögött – Ábel püspök Aranyszájú Szent Jánost idézve kívánta a híveknek, hogy valóban ott lehessen minden család életében titokzatos módon Jézus.

Feltámadt Krisztus és lebuktak a gonosz lelkek. Feltámadt Krisztus és örvendeznek az angyalok. Feltámadt Krisztus és diadalmaskodik az élet. Övé a dicsőség és a hatalom most és mindenkor és örökkön örökké! Ámen (Aranyszájú Szent János)

Szöveg és fotó: P. Tóth Nóra/Nyíregyházi Egyházmegye

Nyíregyházi Egyházmegye

húsvét, ünnep
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
Hírek ebből a kategóriából

HERE YOU ARE: NEWS

BACK TO TOP


FOLLOW US ALSO IN THE SOCIAL MEDIA:

Széchenyi 2020 Beruházások

© 2015-2024 Eparchy of Nyíregyháza

Development: Gerner Attila, Zadubenszki Norbert