Hungarian Catholic Bishops' Conference - summer session

Ülésezett a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia (MKPK) június 2-án megtartotta nyári rendes ülését, amelyre a kialakult helyzetre tekintettel videókonferencia keretében került sor.

Forrás és fotó: MKPK Sajtószolgálat2020. június 3. 16:30

Kérjük, vegye figyelembe, hogy ez a hír 1482 napja íródott

A trianoni békeszerződés aláírásának 100. évfordulójára emlékezve a Konferencia korábban közleményében kérte, hogy aki a harangszót hallja vagy megszólaltatja harangjait, tegye ezt az imádság lelkületével, könyörögjön hazánkért, népünkért határainkon innen és túl, és Közép-Európa összes népeiért, hogy békében és alkotó együttműködésben építhessük közös jövőnket. Ahogy Ferenc pápa tavalyi csíksomlyói látogatása alkalmával hangsúlyozta: „…közösen mondjuk: Édesanyánk, taníts meg minket összevarrni a jövőt”. Mi is hívjuk a híveket és minden jóakaratú embert, hogy imáinkban fűzzük össze a szétszakadt szálakat, kérjük Égi Édesanyánkat, segítsen meglátni az összetartozás és az abban megjelenő szeretetcselekedetek fontosságát.

Az elmúlt hónapokban Magyarországon is kialakult járványhelyzetben a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia szociális és karitatív tevékenységet végző intézményei, a Katolikus Szeretetszolgálat, a Kolping Oktatási és Szociális Intézményfenntartó Szervezet (KOSZISZ), valamint a Katolikus Karitász munkatársai elkötelezetten és áldozatosan végezték hivatásukat, ahogy teszik ezt továbbra is. Szociális és egészségügyi intézményeinkben, otthonainkban is a hatósági iránymutatásoknak megfelelő, szigorú óvintézkedéseket rendeltek el és továbbra is mindenben követik az állami előírásokat.
A COVID-19 járvánnyal összefüggésben, központi fenntartású intézményeinkben összesen kilenc megbetegedést regisztráltak, közülük három beteg hunyt el.
A szükséges védőfelszerelések biztosítása folyamatosan zajlik, amelyek beszerzéséről az intézmények maguk is gondoskodnak, és amelyben többek között a Katolikus Karitász végez a mai napig is nélkülözhetetlen munkát. Segítségüknek köszönhetően a KOSZISZ, a Katolikus Szeretetszolgálat, valamint a szerzetesrendek és civil szervezetek által működtetett bentlakásos szociális és egészségügyi intézmények ellátása is biztosított. Az elmúlt időszakban megközelítőleg 7000 liter felületfertőtlenítő és alkoholos kézfertőtlenítő, 500 darab arcvédő pajzs, 80 darab érintésmentes lázmérő, több mint 200 000 darab szájmaszk, 60 000 gumikesztyű, 10 000 darab vitamin és immunerősítő készítmény került átadásra, amellyel rászoruló családokat, időseket és intézményeket támogattak.
Emellett a kárpátaljai hátrányos helyzetű magyarok segítését is folytatta a szervezet, a vírushelyzet alatt 200 csomag élelmiszert, 6000 darab szájmaszkot, 5000 gumikesztyűt és fertőtlenítőszereket adományoztak.
A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia tagjai köszönetüket fejezik ki a különböző területeken dolgozó munkatársak elkötelezett munkájáért, amellyel példát mutatnak mindannyiunk számára. Az intézményeinkben végzett szolgálatok minden részlete fontos számunkra, mert egymást kiegészítve, támogatva tudják a rászorulók életét, hétköznapjait élhetővé, emberhez méltóvá tenni.

Mivel olyan járványügyi szabályok léptek életbe, amelyek következtében megszűntek a kijárási korlátozások és országosan lehetővé vált a liturgia nyilvános végzése, szükséges, hogy a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia a veszélyhelyzet idejére hozott korábbi rendelkezéseit módosítsa. Közleményünket a katolikus.hu honlapon olvashatják részletesen.

Főtisztelendő Csordás Gábor, a Központi Papnevelő Intézet prefektusának mandátuma a nyáron lejár. Munkáját, amellyel a magyarországi papképzést támogatta, ezúton is hálásan köszönjük. A tisztség további ellátásával a testület Dr. Lovassy Attilát, a Váci Egyházmegye papját bízta meg.

A Katolikus Szeretetszolgálat főigazgatói pozíciójának korábbi megüresedése miatt, június 15-i hatállyal a feladat ellátásával a püspökök Dr. Vajda Norbertet, eddigi szakmai igazgatót bízzák meg. Munkáját közvetlenül Kinde Kálmán gazdasági főigazgatóval együttműködve végzi.

A Püspöki Konferencia Hitoktatási Bizottsága folytatja a hitoktatáshoz, katekézishez kapcsolódó digitális tananyagok fejlesztését. A feladat fontosságára a járványügyi helyzet is felhívta a figyelmet. A digitális platform alkalmas válasznak bizonyulhat a 21. század elvárásaira, tekintve, hogy az oktatási eszközöknek mindenkor alkalmazkodniuk kell az adott kor igényeihez.

A Konferencia döntése értelmében Szent Borbála, Szent Rozália, Szent Rókus és Szent Vendel ünneplése választható emléknapként újra szerepelni fog az Igenaptárban. Ezek a Magyarországon is tisztelt szentek régebben megtalálhatóak voltak ugyan a liturgikus naptárban, de később kimaradtak az emléknapok közül.

    A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Pro Ecclesia Hungariae-díjat adományoz a napokban 80. életévét betöltő Kozma Imre atyának, amellyel elismerését és háláját fejezi ki azért a több évtizeden átívelő áldozatos munkáért, amelyet a Magyar Máltai Szeretetszolgálat élén végez.

Ferenc pápa határozata értelmében, amelyet május 18-án, Szent II. János Pál pápa születésének centenáriumán tett közzé az Istentiszteleti és Szentségi Kongregáció, Szent Fausztina nővér liturgikus ünneplése bekerült a liturgikus római naptárba. A határozat szerint emléknapját minden évben október 5-én tartják. Szent II. János Pál pápa az isteni irgalmasság hirdetője és Fausztina nővér tisztelője volt.
Az új ünnep – a kongregáció dekrétuma szerint – minden katolikus naptárba bekerül; a miseszövegek és a zsolozsma szövegei a véglegesítést követően az egyes püspöki konferenciák gondozásában jelennek meg.
Szent Fausztina nővér a lengyelországi Glogowiecben született 1905. augusztus 25-én, majd 1925. augusztus 1-jén felvételét kérte az Irgalmas Szűz Nővéreinek zárdájába, ahol a Fausztina nevet kapta. Jézus Fausztina nővérre bízta irgalmasságának örömhírét. Fölszólította őt, hogy hirdesse a minden embernek szóló isteni irgalmasság kinyilatkoztatását, szüntelenül kérje ezt az irgalmat mindenki számára, és terjessze az isteni irgalmasság tiszteletét. Harminchárom évesen halt meg 1938. október 5-én.
II. János Pál pápa 1993. április 18-án, húsvét második vasárnapján boldoggá, hét évvel később, 2000. április 30-án, húsvét második vasárnapján szentté avatta Fausztina nővért és elrendelte az Isteni Irgalmasság ünnepét húsvét második vasárnapjára.


Budapest, 2020. június 3.

Forrás és fotó: MKPK Sajtószolgálat

Nyíregyházi Egyházmegye

MKPK, ülés, nyár
Hírek ebből a kategóriából

HERE YOU ARE: NEWS

BACK TO TOP


FOLLOW US ALSO IN THE SOCIAL MEDIA:

Széchenyi 2020 Beruházások

© 2015-2024 Eparchy of Nyíregyháza

Development: Gerner Attila, Zadubenszki Norbert