Tíz év híján 800 éves a tranzitus

Tíz év híján 800 éves a tranzitus

790 éve költözött át Assisi Szent Ferenc a földi életből a mennyei hazába.

Szerdahelyi Csongor/Ferences Sajtóközpont2016. október 4. 09:15

Kérjük, vegye figyelembe, hogy ez a hír 2748 napja íródott

Az assisi Angyalos Boldogasszony-bazilikában nemcsak számos mellékkápolna, hanem két igazi templomocska is található. A híres Porciuncula az egyik, és közvetlen közelében áll a másik kis épület, a Tranzitus-kápolna. Ebben a kicsi házban halt meg Szent Ferenc, vagyis innen költözött át a földi életből a mennyei hazába 790 éve, 1226. október 3-án. Ezt az eseményt nevezi a ferences emlékezet a rendalapító tranzitusának.

A ferences, a kapucinus és a minorita templomok Szent Ferenc-oltárainál, valamint a ferences regulát sajátjuknak érző női szerzetesi közösségekben október harmadikán és negyedikén világszerte megemlékeznek Szent Ferenc boldog haláláról, tranzitusáról.

A szertartás központi eleme a 141. zsoltár, amit a szerzetesek a haldokló szent ágyánál énekeltek. Annál a sornál, amikor Ferenc kilehelte lelkét, a közösség tagjai letérdelnek, a templom elsötétül, majd a zsoltárt folytatják, a végén pedig kitárt karral csendes imádságot végeznek. Az imádság során többek között elhangzik: „Boldog Ferencet énekszóval áldjuk, példája éltet, hogy a harcot álljuk, s jól megtanuljunk élni, halni tőle, míg eljön a nap”. A szertartást a – minden ferences templomban fellelhető – Szent Ferenc-ereklye előtti tiszteletadás és a közösség vezetőjének ünnepélyes áldása zárja.

***

Szent Ferenc utolsó napjairól a korabeli rendi krónika feljegyezte, hogy hála előtt nem sokkal magához hívta egyik társát, és így szólt: „Drága testvérem, Isten kinyilatkoztatta nekem, hogy néhány napon belül meghalok. Tudod, hogy Settesoli Jacoba asszony mennyire tiszteli és szereti rendünket, s nagyon fájna neki, ha nem lehetne jelen halálomnál. Értesítsük tehát, ha életben akar még látni, jöjjön.”

A testvér elhozta az írószerszámokat, Szent Ferenc pedig ezt diktálta: „Jacoba Asszonynak, Isten szolgálóleányának, fráter Ferenc, Krisztus szegénye, a mi Urunk Jézus Krisztusban üdvöt és a Szentlélek közösségét kívánja! Tudd meg, kedvesem, az áldott Krisztus az ő végtelen kegyelmében kinyilatkoztatta nekem, hogy rövidesen itt lesz életem vége. Ha tehát még élve akarsz látni, azonnal indulj el, és jöjj az Angyalos Boldogasszony klastromába. Hozz magaddal darócot, amelybe majd testemet belecsavarják, valamint viaszgyertyát, amennyi a temetésemhez szükséges. Kérlek arra is, hozzál abból a süteményből, amit készíteni szoktál, amikor Rómában beteg voltam.”

Azonban a levélírás közben Isten tudtára adta Szent Ferencnek, hogy Jacoba asszony már közeledik a kolostorhoz, és magával hozza mindazt, amit a levélben kért tőle. Erre Szent Ferenc odaszólt a testvérnek, hogy hagyja abba az írást, mert nincs már szükség rá. Némi idő elteltével erősen zörgetnek. Amikor a kapus kaput nyit, ott áll Jacoba, római nemes asszony két szenátor fiával és nagy lovas kísérettel.

A hölgy egyenest Szent Ferenchez ment a betegszobába. Jöttén Szent Ferenc lelkét nagy öröm és vigasztalás töltötte el, s Jacopa asszony is boldog volt, hogy életben találta, és beszélgethet vele. Akkor aztán elmondta, hogy Rómában imádság közben Isten értésére adta, hogy Szent Ferenc halálán van, érte akar küldeni, és kérni akarja azokat a dolgokat, amiket, mint mondta, magával hozott. Be is hozatta mindjárt Szent Ferenchez, és enni adott neki. Szent Ferenc evett, és ettől megerősödött. Jacopa asszony pedig eléje térdelt, átfogta Krisztus sebeivel ékesített szent lábait, és oly nagy áhítattal csókolta, és öntözte könnyeivel, hogy a körülöttük álló szerzeteseknek úgy tűnt, mintha Magdolnát látnák Krisztus lábainál, és semmi módon nem tudták elszakítani onnan.

Hosszú idő után végül mégis fölemelték, félrevonták. Szent Ferenc halála alkalmával nemcsak Jacoba asszony és kísérete, hanem számos assisi polgár is látta és megcsókolta a dicsőséges sebhelyeket, többek között Szent Klára és nővértársai is, akik Szent Ferenc temetésén is jelen voltak.

Szerdahelyi Csongor/Ferences Sajtóközpont

Nyíregyházi Egyházmegye

Szent Ferenc




Hírek ebből a kategóriából

ÖN ITT VAN JELENLEG: HÍREK

VISSZA A TETEJÉRE


KÖVESSEN MINKET A KÖZÖSSÉGI MÉDIÁBAN IS:

Széchenyi 2020 Beruházások

© 2015-2024 Nyíregyházi Egyházmegye

Fejlesztés: Gerner Attila, Zadubenszki Norbert