Az aradi vértanúk utolsó mondatai

Az aradi vértanúk utolsó mondatai

Ma, október 6-án van az aradi vértanúk emléknapja. A 13 honvédtábornokot 1849-ben végeztette ki Julius Jacob von Haynau osztrák tábornagy.

Nyíregyházi Egyházmegye2016. október 6. 08:21

Kérjük, vegye figyelembe, hogy ez a hír 2807 napja íródott

Ma, október 6-án van az aradi vértanúk emléknapja. A 13 honvédtábornokot 1849-ben végeztette ki Julius Jacob von Haynau osztrák tábornagy. A szabadságharc után Haynaunak nagy szerepe volt a szabadságharcot követő véres megtorlásokban, a lakosság megfélemlítésében, és az évszázadokig megmaradt váraink porig rombolásában.

A Nyíregyházi Egyházmegye a kivégzésük előtti utolsó mondataikkal szeretne emlékezni a vértanúkra.

 

Leiningen-Westerburg Károly:

A világ feleszmél majd, ha látja a hóhérok munkáját. 

Damjanich János:

Legyőztük a halált, mert bármikor készek voltunk elviselni azt. 

Török Ignác:

Nemsokára Isten legmagasabb ítélőszéke elé állok. Életem parányi súly csupán, de tudom, hogy mindig csak Őt szolgáltam. 

Aulich Lajos:

Szolgáltam, szolgáltam, mindig csak szolgáltam. És halálommal is szolgálni fogok. Forrón szeretett magyar népem és hazám, tudom megértik azt a szolgálatot.

Vécsey Károly:

Isten adta a szívet, lelket nekem, amely népem és hazám szolgálatáért lángolt.

Lázár Vilmos:

Ki tehet arról, hogy ilyen a magyar sorsa? Krisztus keresztje tövében érett apostollá az apostolok lelke és bitófák tövében kell forradalmárrá érni a magyar lelkeknek.

Dessewffy Arisztid:

Tegnap hősök kellettek, ma mártírok... Így parancsolja ezt hazám szolgálata.

Nagy-Sándor József:

De rettenetes volna most az elmúlásra gondolni, ha semmit sem tettem volna az életemben. Alázatosan borulok Istenem elé, hogy hőssé, igaz emberré, jó katonává tett.

Knézich Károly:

Milyen különös, hogy Haynau bíró is keresztény és én is az vagyok. Csak az ördög keverhette így össze a kártyákat.

Schweidel József:

A mai világ a sátán világa, ahol a becsületért bitó, az árulásért hatalom jár. Csak egy igazi forradalom, a világ új forradalmi embersége söpörheti el ezt az átkozott, meghasonlott világot.

Kiss Ernő:

Istenem, az újkor ifjúsága egész ember lesz-e? Árpádok dicső szentjei virrasszatok a magyar ifjúság felett, hogy Krisztusé legyen a szívük és a hazáé az életük.

Láhner György:

Krisztus keresztje és a bitófa oly rokon. És az isteni áldozat mellett oly törpe az én áldozatom.

Poeltenberg Ernő:

Minket az ellenség dühös bosszúja juttatott ide.

Nyíregyházi Egyházmegye

Hírek ebből a kategóriából

HERE YOU ARE: NEWS

BACK TO TOP


FOLLOW US ALSO IN THE SOCIAL MEDIA:

Széchenyi 2020 Beruházások

© 2015-2024 Eparchy of Nyíregyháza

Development: Gerner Attila, Zadubenszki Norbert