„Ti mindenben kitűntök: a hitben, a szóban, a tudásban, minden buzgólkodásban és a szeretetben.” 2Kor8,7 – tanévnyitó Szent Liturgia a székesegyházban

„Ti mindenben kitűntök: a hitben, a szóban, a tudásban, minden buzgólkodásban és a szeretetben.” 2Kor8,7 – tanévnyitó Szent Liturgia a székesegyházban

Ünnepi Szent Liturgiával indították a tanévet a Szent Miklós Görögkatolikus Gimnázium és Kollégium tanulói és pedagógusai. Az iskola idén immár önálló köznevelési intézményként képviseli tovább a görögkatolikus egyház értékeit és hagyományait.

Szöveg és fotó: P. Tóth Nóra/Nyíregyházi Egyházmegye2020. szeptember 2. 09:10

Kérjük, vegye figyelembe, hogy ez a hír 1382 napja íródott

„Szeretettel köszöntök mindenkit a történelmet írók klubjában!” – így szólította meg a Szabó Tamás pasztorális helynök a szeptember 1-jétől önálló intézményként induló Szent Miklós Görögkatolikus Gimnázium és Kollégium diákjait és tanárait a tanévnyitó Szent Liturgia elején. Egy történet kezdőpontján találkoztak itt tanulók, pedagógusok és lelkipásztorok, hiszen az intézmény önálló életében ez a legelső tanévnyitó: „a gimnázium felnőtt, elengedte az általános iskola kezét. Ismerjük a szlogent: ügyesek és okosak sokan vannak, de az elsők a valódi legendák.” – mondta Tamás atya.

A Nyíregyházi Egyházmegye történetében is jelentős lépés ez, egyfajta lehetőség. Szeptember elsejétől kötelező az iskola, kötelező betartani a szabályokat, és sorolhatnánk: kötelező, kötelező... Ez a „kötelező” a sátán fegyvere. Az egyik példabeszéd három főszereplője közül az első és második sáfárkodik a kapott talentumokkal, a harmadik úgy tekint arra az egyre, hogy azt kötelező megtartania, megőriznie. Az első kettő lehetőségként fogadja el a talentumokat: a bölcsek, okosok kihasználják a lehetőségüket; a harmadik kötelességet látott bennük, s ott maradt, ahonnan elindult.

„Ez a tanév tehát újabb lehetőség Isten ajándékaként, hogy több, gazdagabb, ügyesebb, szeretetteljesebb, kedvesebb emberré válj. A lehetőségek útja 2020. szeptember 1-jén itt, Nyíregyházán is megnyílt”

– mondta Szabó Tamás atya biztatásul a jelenlévőknek.

Sivadó László atya az intézmény lelki igazgatója tartotta a prédikációt. A szertartás olvasmányában hallható Szent Pál-i szavakat olvasta újra először, mert ezek a kijelentések szorosan kapcsolódnak ehhez a fordulóponthoz, szeptember elsejéhez: „mintha nekünk írná Szent Pál, hiszen egy új közösségnek, Istennek szent és kedves kiválasztottainak ad tanítás arról, hogyan is kellene viselkedniük.” A gimnázium is új közösség, nem a véletlen műve, hogy ez az intézmény, ezekkel az emberekkel és ezzel a tanári karral kezdi éppen a tanévet. Az apostoli szavak önmagukban is elegendőek lennének iránymutatónak:

Mint Istennek szent és kedves választottai, öltsétek magatokra az irgalmasságot, a jóságot, a szelídséget és a türelmet. Viseljétek el egymást, és bocsássatok meg egymásnak, ha valakinek panasza van a másik ellen. Ahogy az Úr megbocsátott nektek, ti is bocsássatok meg egymásnak. Legfőként pedig szeressétek egymást, mert ez a tökéletesség köteléke. S Krisztus békéje töltse be szíveteket, hiszen erre vagytok hivatva, egy testben. Legyetek hálásak, Krisztus tanítása éljen bennetek elevenen, s teljes bölcsességgel tanítsátok és intsétek egymást. Énekeljetek Istennek hálás szívvel zsoltárt, himnuszt és szent énekeket. Akár mondtok, akár tesztek valamit, tegyetek mindent Urunk Jézus nevében, így adjatok hálát általa Istennek, az Atyának.

Jézus is elment a Lélek ösztönzésére a zsinagógába, ahol a lélekkel eltelve olvasásra jelentkezett, s felolvasta a szentírási szavakat, a sugalmazott, a lélek által átjárt szavakat. „Az Úr Lelke van rajtam”: Jézus tehát a Szentlélek vezetése alatt élt, hogy az akaratát teljesítse. Nekünk is keresnünk kell az Atya akaratát, s azért is kezdjük a tanévet a templomban, hogy a Szentlélek működjön munkánkban, mindennapjainkban, hiszen „aki bennem marad, és én őbenne, az bőséges gyümölcsöt terem” – idézte Krisztus szavait László atya. „Ha a Lélek vezetését kérjük, akkor a Szentlélek gyümölcseit teremjük” – a lélek gyümölcse szeretet – ahogyan Szent Pál fogalmaz a galatákhoz írott levelében, minden, ami utána következik (öröm, békesség, türelem, kedvesség, jóság, hűség, szelídség, önmegtartóztatás) ebből fakad.

Ha minden nap erre törekszünk, sajátunkká válhat az idei tanév választott jelmondata:

„Ti mindenben kitűntök: a hitben, a szóban, a tudásban, minden buzgólkodásban és a szeretetben” (2Kor8,7)

– zárta beszédét a lelki igazgató.

A tanévnyitón Seszták Ilona igazgató tartott ünnepi beszédet, melyben a növekedést a természetben megfigyelhető állat viselkedésével tette szemléletessé: „a homár egy puha állat, mely egy kemény páncélban él. A kemény páncél sohasem növekszik, hogyan tud maga az állat növekedni? A páncélt időről időre levedli és újat növeszt. Nem tudjuk, mi készteti arra, hogy növekedjen, folyamatosan újat teremtsen”, de viselkedése tanulságos lehet számunkra is:

„a nehéz időszakok jelzések arra, hogy itt az idő növekedni; ha jók fogjuk fel életünk viszontagságait, az a javunkra válhat”

– mondta az igazgatónő, majd gyakorlati útmutatót, tájékoztatót adott a tanév rendjéről, az elmúlt időszak változásairól, a kibővült tantestületről. Az iskola hét osztállyal és egy kollégiumi csoporttal kezdi meg a 2020/21-es tanévet.

Ünnepélyes keretek között adták át a Kazinczy-jutalmat hét tanulónak; néhányan versszóval és muzsikával kedveskedtek társaiknak és tanáraiknak. A tanévnyitón a pedagógusok és tanulók mellett a szülők kivételesen nem lehettek jelen a járványhelyzetre való tekintettel.

 

Az iskola vezetőivel készített interjúnkat itt olvashatják el:

Közös értékekkel, önálló utakon – bemutatkozik a Szent Miklós Görögkatolikus Gimnázium és Kollégium

Szöveg és fotó: P. Tóth Nóra/Nyíregyházi Egyházmegye

Nyíregyházi Egyházmegye

tanévnyitó, oktatás, Szent Miklós Gimnázium
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
Hírek ebből a kategóriából

ÖN ITT VAN JELENLEG: HÍREK

VISSZA A TETEJÉRE


KÖVESSEN MINKET A KÖZÖSSÉGI MÉDIÁBAN IS:

Széchenyi 2020 Beruházások

© 2015-2024 Nyíregyházi Egyházmegye

Fejlesztés: Gerner Attila, Zadubenszki Norbert