Pro Ecclesia Hungariae-díjban részesült dr. Bodonovich Jenő

Pro Ecclesia Hungariae-díjban részesült dr. Bodonovich Jenő

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Pro Ecclesia Hungariae-díjat adományozott dr. Bodonovich Jenő ügyvédnek. A kitüntetést a testület nevében a konferencia elnöke, Veres András püspök adta át szeptember 2-án Budapesten. A díjjal a püspöki konferencia elismerését fejezi ki azért a szolgálatért, amelyet élete folyamán Bodonovich Jenő a katolikus egyházért végzett.

Forrás: MKPK Titkársága, fotó: Lambert Attila/Magyar Kurír2020. szeptember 3. 11:40

Kérjük, vegye figyelembe, hogy ez a hír 1381 napja íródott

Dr. Bodonovich Jenő Budapesten született 1950-ben, abban a korban, amikor minden az ateista rendszert erősítette, és ezzel a keresztény hit megvallásának, gyakorlásának akadályoztatása intézményessé válhatott. Szüleivel és két testvérével együtt, egyéves korában Füzesgyarmatra telepítették ki, ezt követően szülei felsőfokú végzettségüknek megfelelő munkát nem kaptak. A kitelepítés 1953. évi megszüntetése után a család Érd-Ilkamajorban talált lakóhelyet, a gyermekek itt végezték az általános iskolát. Dr. Bodonovich Jenő állami középiskolában kezdte meg tanulmányait, majd a Kecskeméti Piarista Gimnáziumban tett érettségi után három évig betanított gyári munkásként, majd meósként dolgozott, végül 1971-ben nyert felvételt az ELTE Állam-és Jogtudományi Karára. 1977-ben „cum laude” diplomázott, a későbbiekben külkereskedelmi jogi tanulmányokat is végzett. A diploma után jogtanácsosként dolgozott. 1980-ban megnősült, felesége Dr. Németh Marietta nyelvész, műfordító, négy lánygyermeke és tíz unokája született.
A rendszerváltozás idején a keresztény egyház, az egyházi szervezetek és a civil szféra világi jogi kereteinek létrehozását segítette jogászként, ott, ahol addig hivatalosan a kereszténység, de a valódi közösségek sem voltak kívánatosak. 1988-ban a Nagycsaládosok Országos Egyesületének alapítója és alapszabályának kidolgozója volt, amely a háború utáni első valóban civil szervezet. Emellett a Pax Romana Fórum Egyesület magyarországi hazatelepítését is sikerrel segítette.

Dr. Sólyom László professzorral együtt alapos tanulmányban észrevételezte az egyházi érdekek védelmében az egyházak jogi szabályozására vonatkozó törvénytervezetet, sikerrel indítványozva az Állami Egyházügyi Hivatal megszüntetését, és azt, hogy a főpapi kinevezések ne függjenek állami jóváhagyástól. Az 1990. évi változások során nem vállalt politikai szerepet. Fontos volt számára, hogy 1990 után fokozatosan kiteljesedhetett jogi tevékenysége, először jogtanácsosi, majd ügyvédi munkaközösséget hozott létre, később egyéni ügyvédi irodát nyitott.
Dr. Bodonovich Jenő 1998-ban kapott állandó ügyvédi megbízást a Konferenciától. Kiemelkedően látta el feladatait, közreműködve többek között a Katolikus Egyház jogi személyiségének állami elismertetésében, intézményrendszerének kialakításában, több központi intézmény alapításában, székházak vásárlásában, tulajdonjogi viták rendezésében is. Közel húsz éven keresztül szervezte és vezette az egyházmegyék ügyvédjeinek folyamatos továbbképzését biztosító éves Jogászkonferenciát.
2002 és 2009 között ügyvédi tevékenysége mellett az Országos Rádió és Televízió Testület Panaszbizottságának egyik tanácsát vezette, illetve külsős oktatóként a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog-és Államtudományi Karán „Polgári jog a gyakorlatban” témakörben tartott speciálkollégiumot. 2011 és 2015 között ügyvédi tevékenységét szüneteltetve a média–és hírközlési biztosi pozíciót töltötte be. E tevékenysége során számos cikket, tanulmányt írt, mely az emberi élet, méltóság, gyermekjogok fontosságát emelte ki. 2012-től öt éven keresztül a Jogi Szakvizsga Bizottság tagja volt. A 2015. évtől ismét folytatta ügyvédi tevékenységét. 2018-ban közszolgálati biztosi kinevezést kapott, így a kormányzati szolgálati jogviszonyban foglalkoztatottak munkaügyi panaszaiban első fokon eljáró szerv tagja lehetett. 2018-tól az Országos Katolikus Rádió Alapítvány kuratóriumának elnöki feladatait is ellátja.

A Zsoltárok könyvében olvashatjuk: „Mert te vagy, Istenem, bizodalmam, Uram, te vagy reményem ifjúságom óta. Anyám méhétől fogva veled tartottam, anyám ölétől kezdve te voltál osztályrészem, mindig tebenned bizakodtam.”  Zsoltárok könyve 71, 5 és 6

Bodonovich Jenő egész munkásságával tanúságot tett hitéről, bizalmáról Istenben. Hisszük, hogy tudásával, szelíd eleganciájával, bölcs derűjével a Konferenciánál töltött több mint húsz év alatt maradandó értéket alkotott.

Budapest, 2020. szeptember 2.

Forrás: MKPK Titkársága, fotó: Lambert Attila/Magyar Kurír

Nyíregyházi Egyházmegye

Pro Ecclesia, kitüntetés, MKPK
Hírek ebből a kategóriából

ÖN ITT VAN JELENLEG: HÍREK

VISSZA A TETEJÉRE


KÖVESSEN MINKET A KÖZÖSSÉGI MÉDIÁBAN IS:

Széchenyi 2020 Beruházások

© 2015-2024 Nyíregyházi Egyházmegye

Fejlesztés: Gerner Attila, Zadubenszki Norbert