Könyvajánló

Könyvajánló

A nyíregyházi Szent Atanáz Bolt összeállításában szereplő frissen megjelent és régebbi kiadványok egyaránt megvásárolhatóak a boltban. 

Szent Atanáz Bolt2016. október 25. 13:03

Kérjük, vegye figyelembe, hogy ez a hír 2826 napja íródott

Ki ne ismerne környezetében legalább egy olyan személyt, aki valamilyen destruktív függőségtől szenved? Összeállításunkban frissen megjelent és régebbi kiadványok egyaránt szerepelnek, melyekhez hozzájuthatnak boltunkban. A könyveket a saját kiadóik ajánlásában olvashatják.

 

Vívódások
Vívódások

Gombola András: Vívódások

Koinónia Kiadó, 2013.

 

Terápiás céllal kezdett hozzá múltja feldolgozásához, de a végeredményt látva kiderült, hogy nemcsak önmagán, másokon is segíthetne tapasztalatai megosztásával. Az egykori vívóbajnok talán maga sem tudta, mikor belekezdett élete történetébe, hogy a tolla egyszer csak ugyanolyan könnyedséggel szántja a papírt, amilyen fürgén a tőrrel bánt a többszörös bajnok, szatmárnémeti születésű vívó.


Gombola András sodró erejű vallomása többféleképpen is értékelhető: egyrészt érvényesül benne a segítő szándék a szintén valamilyen szenvedélybetegséggel küzdő sorstársak, illetve hozzátartozóik irányában, másrészt mozgalmas regényként, korrajzként is olvasható.

 

Kiút az alkohoz rabságából
Kiút az alkohoz rabságából

Helmut Harsch: Kiút az alkohol rabságából. Hogyan segítsenek magukon a szenvedélybetegek, a hozzátartozóik és a barátaik?

Agapé Kiadó, 2000.

 

A könyv elsősorban azoknak szól, akiket érdekel az alkoholizmus és szenvedélybetegségek problémájának valamely formája, mert

  • maguk is függőségben élnek, és segítséget keresnek;
  • mások is azt mondják róluk, sőt, talán maguk is érzik, hogy bizonyos ellenállhatatlan vonzást éreznek az alkohol vagy más kábítószer iránt, és szeretnének erről tiszta képet nyerni maguknak;
  • valamely családtagjuk vagy barátjuk szenved függőségben, és szeretnének rajta segíteni.

A szerző maga is végigjárta a könyvben ajánlott gyakorlatokat, jóllehet nem volt beteg, de eredményesebb munkája érdekében jobban meg akarta érteni a kezelése alá vont betegeket. Rájött, hogy a függőség szorosan kapcsolódik emberi voltunk alapkérdéseihez, amelyek mindenki számára rendkívül fontosak. Ma már úgy tekint a könyvben ajánlott 12 lépésre, mint „tananyagra, amely alkalmas egy megváltozott életstílus felépítéséhez”. Új szemléletet és beállítódást adhat ahhoz, hogy intenzívebben és mélyebbről éljünk, szorosabban kapcsolódjunk önmagunkhoz, embertársainkhoz és az egész világhoz. Ezért ez a könyv azok számára is hasznos lehet, akiket nem kötnek ugyan gúzsba a szenvedély béklyói, mégis újra akarják rendezni az életüket.

 

Szabadulás félelmeinkből és szenvedélyeinkből
Szabadulás félelmeinkből és szenvedélyeinkből

Gyökössy Endre: Szabadulás félelmeinkből és szenvedélyeinkből

Szent Gellért Kiadó és Nyomda, 2015.

 

Magunkról tudjuk, hogy ebben a modern világban gyakran van mitől félnünk. Az állandósult félelem miatt végül már nem is tudjuk, mitől félünk, csak szüntelen szorongunk. Ennek a különös állapotnak négy megnyilvánulási formája létezik. Kötetünkben megismerkedünk ezzel a négy jellemző embertípussal. Ne másokat, hanem magunkat ismerjük fel a jellemrajzokban! Ha így teszünk, könnyen megleljük a félelem ellenszerét.
Gyökössy Bandi bácsitól segítséget kapunk ahhoz is, miként szállhatunk szembe a bűnnel, vagy éppen hogyan erősíthetjük meg akaratunkat. És kit ne érintene, hogy miként nyerhetjük vissza lekötött lelki energiáinkat? Végül külön részletes eligazítást kapunk a depresszióról, tüneteiről, nehézségeiről – és az abból való szabadulás útjairól.

 

Testvéreink szolgálatában
Testvéreink szolgálatában

Benkő Antal SJ-Szentmártoni Mihály SJ: Testvéreink szolgálatában. A pasztorálpszichológiáról mindenkinek

Új Ember, 2002.

 

A keresztény ember hivatása, hogy minél inkább tükröződjék benne Krisztusa teljessége. Krisztusé, aki az Atya tökéletes képmása. A keresztény embernek törekednie kell arra, hogy levesse gyerekes tulajdonságait; fejlessze, amiben visszamaradt, és növelje készségét a szeretetre. A pasztorálteológia ebben kíván közreműködni – még akkor is, ha első pillantásra úgy tűnik, hogy csak a másoknak szentelt életünk érlelését legalább ugyanilyen fontosnak tekinti. E kötelező érvényű feladat elvégzésének pasztorálpszichológiai alapjaiba vezet be a két neves jezsuita szerzetes, pszichológus munkája. A könyvben található írások nagy része annak idején elhangzott a Vatikáni Rádió magyar adásának műsorában.

 

Szabadság és identitás
Szabadság és identitás

Elisabeth Lukas: Szabadság és identitás. A függőség problémája logoterápiai megközelítésben

Jel Kiadó, 2009.

 

Elisabeth Lukas könyve sajátos témát, a szenvedélybetegségek problémáját dolgozza fel. Jelentősége annak az ellentmondásnak a megmutatása, hogy miközben a posztmodern kor embere az individuális testi és a lelki egészséget tekinti egyetlen elérendő céljának, nem tudja kezelni a tömegesen elterjedőben levő, változatos formában megjelenő  önsorsrontó szenvedélybetegségeket.  E probléma gyökere az a boldogságfelfogás, amely az élvezetek fokozásával, illetve a fájdalmak elkerülésével azonosítható. E kortünet logoterápiai megközelítésmódja egyaránt érinti az élet erkölcsi-lelki és kognitív-tudati szféráit: az ember sokféle módon válhat szenvedélybeteggé, azonban csak akkor indulhat el a gyógyulás felé, ha a lelkiismeret, a szellemi dimenzió érzékszerve által felismert saját életértelem világítja meg a lelki egészség útját.

 

A függőségtől az intimitásig
A függőségtől az intimitásig

Pál Ferenc: A függőségtől az intimitásig

Kulcslyuk Kiadó, 2010.

 

Mitől válik egy találkozás meghitté és egy kapcsolat bensőségessé? Miben különbözik egy meghitt kapcsolat a társfüggőségtől? Tényleg igaz, hogy az intimitásból valakinek több kell, másnak kevesebb is elég belőle? Hogyan lehetséges az, hogy egyszerre vágyhatunk utána, és félhetünk is tőle? A meghittség egy varázslat, amivel néha megajándékoz az élet, vagy tehetünk is azért, hogy az intimitás magával ragadó élményeiben gazdag, tartós, bensőséges kapcsolatunk legyen? Minderre, és még sok más fontos kérdésre kaphatunk válaszokat ebből az izgalmas könyvből.

 

Vágyaink: szárnyak vagy börtönfalak
Vágyaink: szárnyak vagy börtönfalak

Csernus Imre, Funk Sándor, Pál Ferenc (Feri atya), Váradi Tibor: Vágyaink: szárnyak vagy börtönfalak. Illúziók, szenvedélyek, függőségek

Kulcslyuk Kiadó

 

Vágyaink lehetnek szárnyak, amelyek óriási erejükkel átrepítenek az akadályokon is, de lehetnek börtönfalak, amelyek fojtogatni kezdenek, ha mértéktelenné válnak, és szenvedélyekké, függőségekké növik ki magukat. A függőség mindig börtön, mert megfosztja az embert a szabadságától, s annak rabszolgájává teszi, akitől vagy amitől függ – legyen ez egy személy, valamilyen anyag, cselekvés vagy bármi más.

A Nyitott Akadémia sorozat új kötetének neves szerzői a legkülönbözőbb nézőpontokból mutatják be a témát, érzéssel vezetve az olvasót az építő és pusztító vágyak labirintusában.

 

Netfüggő gyerekek
Netfüggő gyerekek

Gary Chapman & Arlene Pellicane: Netfüggő gyerekek. Hogyan teremtsünk egyensúlyt a virtuális és a valódi kapcsolatok között

Harmat Kiadó, 2016.

 

A digitális nemzedék szülei komoly kihívás előtt állnak: a gyerekek egyre több időt töltenek a képernyők előtt. A szerzők kutatási eredményeken és gyakorlati példákon keresztül mutatják be, mi mindent tehetnek a szülők azért, hogy a technológia ne szétzilálja, hanem inkább összehozza a családot. Könyvükből megtudhatjuk

-mennyi képernyőidő számít túl soknak, és hogyan szabhatunk reális időkorlátokat,

-miként taníthatjuk gyermekeinket tudatos képernyőhasználatra,

-hogyan helyettesíthetjük a képernyőidőt közös családi időtöltéssel,

-hogyan segíthetünk gyermekeinknek a társas készségek elsajátításában,

-szülőként milyen mintát adunk saját képernyőhasználatunkkal.

 

Kiút a játékszenvedélyből
Kiút a játékszenvedélyből

Lisa Ustok & Joanna Hughes: Első lépések. Kiút a játékszenvedélyből

Harmat Kiadó, 2015.

 

A szerencsejáték-függők elvesztik az uralmat a tetteik felett, és a káros következmények ellenére is tovább folytatják a játékot, amely menekülési lehetőséget kínál a mindennapok gondjai, nyomása vagy egyhangúsága elől. Ez a munkafüzetként is használható könyv megmutatja, miért hatalmasodik el a szenvedély az életünkön, milyen gyakorlati lépéseket tehetünk a változtatásra, hogyan tűzzünk ki elérhető célokat, és miként kerüljük el a visszaesést. A sokéves pártfogói tapasztalattal rendelkező szerzőpáros a könyv végén hasznos tanácsokkal szolgál a szerencsejáték-problémával küzdők hozzátartozói számára is.

 

Kiút az alkoholproblémából
Kiút az alkoholproblémából

John McMahon: Első lépések. Kiút az alkoholproblémából

Harmat Kiadó, 2014.

 

Támadt már olyan gondolta, hogy túl sokat iszik, és ezen változtatni kellene? - teszi fel a kérdést a könyv addiktológus szerzője, aki saját tapasztalatból szól, hiszen harminc évvel ezelőtt maga is ebben a helyzetben volt. Bemutatja, milyen hatással van az alkohol az agyra, a testre és az életvitelre, és milyen módszerek felelnek meg annak, aki szeretne leszokni a túlzott alkoholfogyasztásról. Gyakorlati tanácsokat ad: kitől érdemes segítséget kérni és kitől nem, hogyan lehet elkerülni a visszaesést, illetve mi a teendő, ha ez mégis megtörtént, továbbá a hozzátartozók hogyan támogathatnak egy alkoholproblémától szenvedő embert.

 

Ferenczi Zoltán: Drog és vallás. Előéletek és előítéletek

Kálvin Kiadó, 2001.

 

Gyakorlati kézikönyv lelkipásztoroknak, diakónusoknak és gyülekezeti munkásoknak. Mit kell tudni a „szenvedélyemberről”, és hogyan viszonyuljon hozzá annak környezete? A könyv a törvényi és intézményi háttérről, és a család, a prevenciós és rehabilitációs szervezetek, valamint a keresztény gyülekezet összefogási lehetőségeiről beszél.

 

Isten terápiája és a szenvedélybetegségek
Isten terápiája és a szenvedélybetegségek

Thomas Keating és Tom S.: Isten terápiája és a szenvedélybetegségek. A középpontba vezető ima és a tizenkét lépés

Ursus Libris, 2014.

 

Ebben a rendhagyó könyvben Thomas Keating atya, ciszterci (trappista) szerzetes, korunk egyik neves spirituális tanítója, a középpontba vezető ima gyakorlatának kidolgozója beszélget az Anonim Alkoholisták mozgalom egyik tapasztalt tagjával.

A mozgalom tizenkét lépésből álló módszere kapcsán szó esik a mai világban szinte törvényszerűen szerzett lelki sebeinkről, a gyógyulás felé vezető, belátáson alapuló spirituális útról és az önátadás szükségességéről, melynek során feltétel nélkül a kereszténységben Istennek nevezett Felsőbbrendű Erőre bízzuk magunkat.

A kötetet Keating atya szellemiségét és tanításait bemutató tanulmány zárja.

 

Kitörés a függőségből
Kitörés a függőségből

Lester Sumrall: Kitörés a függőségből. Út a tartós szabadságba

 

Miért küszködnek rengetegen mértéktelen étvággyal, vásárlási lázzal, tévéfüggőséggel, játékszenvedéllyel, kéjvággyal, pornográfiával és seregnyi más kényszeres kívánsággal? Van esély a győzelemre a kötelékben tartó, beteges kívánságok fölött? A válasz: igen! Akárhányszor vallottál is kudarcot a múltban, nem vagy arra kárhoztatva, hogy a bűn rabságában éld le az életed!

Lester Sumrall a bibliai antropológia és pszichológia oldaláról világítja meg miért olyan erősek a kontrollálhatatlan vágyak, melyek annyi embert taszítanak reménytelen állapotba. Mély bepillantást nyújt ezek természetébe, ami alapvetően fontos erejük megtöréséhez – egyben megmutatja a tartós győzelemhez vezető lépéseket is.

 

Alkoholfüggőség és családgondozás
Alkoholfüggőség és családgondozás

Hans Klein: Alkoholfüggőség és családgondozás

Koinónia Kiadó, 2001.

 

Az alkoholizmusra nem kell úgy tekinteni, mint családi katasztrófára. Ha megfelelő módon kezelik, van remény a változásra. E könyvben olyan lelkigondozói beszélgetéseket találni, amelyek útmutatást adnak azoknak, akik hatékonyan szeretnének segíteni az alkoholizmusban szenvedőknek, anélkül azonban, hogy a betegeket a segítő szándék magatehetetlen tárgyaivá változtatnák. Az alkoholfüggők családtagjai számára nélkülözhetetlen információk és tanácsok az alkoholizmus természetével, illetve az absztinenciával kapcsolatos problémákat egyaránt érintik, és bár minden eset különböző, azokat a panaszokat és kérdéseket vonultatják fel, amelyek a szerző gazdag lelkigondozói tapasztalatában a legnagyobb gyakorisággal fordultak elő.

 

Kiútkeresők
Kiútkeresők

Scott Larson és Dan Mercer : Kiútkeresők

Jó Hír Iratmisszió, 2010.

 

Kiutat találni... Mindenki kiutat keres. Kiutat a reménytelenségből és a kétségbeesésből. Kiutat a kábítószer- és alkoholfüggőségből. Kiutat a bűnözésből. Kiutat a börtönből. Van-e egyáltalán valaki, aki tényleg ki tud törni az ilyen dolgok rabságából? A könyvbeli történetek mind igazak. Az azokat megíró fiatalok élete valaha éppen olyan volt, mint most a tiéd. Mindnyájan úgy érezték, hogy csapdába kerültek és hogy nincs számukra remény.
De kiutat találtak. És ha elolvasod ezt a könyvet, az segítségedre lehet abban, hogy a kiutat te is megtaláld.

 

 

A lélek titkai
A lélek titkai

A lélek titkai. Németh Dávid pasztorálpszichológussal beszélget Izsák Norbert

Harmat Kiadó, 2012.

 

A pszichológia versenyez a teológiával az emberi lelkekért, vagy minden pap, sőt minden hívő tulajdonképpen pszichológus? Lehet-e Jézus tetteit és példázatait a modern lélektan szemszögéből vizsgálni? Milyen sémák befolyásolják, hogy boldognak vagy pechesnek érezzük magunkat, és miért veszekszünk felnőtt fejjel is a szüleinkkel? Hogyan szolgálja egy vallási közösség a személyiségfejlődésünket avagy a függőségben tartásunkat? Izsák Norbert újságíró kérdezi a pasztorálpszichológia professzorát, mindenről, ami csak a lelkünket érintheti.

 

 

 

Szülőfüggő fiatalok
Szülőfüggő fiatalok

Gary Chapman & Ross Campbell: Szülőfüggő fiatalok. Hogyan szeressük felnőtt gyermekeinket?

Harmat Kiadó, 2015.

 

A mai húsz-harmincévesek elhúzódó felnőtté válása új nehézségek és kihívások elé állítja a szülőket. A családi kapcsolatok jeles szakértőiként ismert szerzők konkrét példákon és eseteken keresztül mutatják be, miként építhető ki pozitív kapcsolat a generációk között. Bölcs és gyakorlatias meglátásaik hasznos szempontokat kínálnak a fiatal felnőttek szüleinek az olyan kérdésekben, mint:

– milyenek is a mai fiatalok;

– ha nem ürül ki a fészek;

– az önállóság útjában álló akadályok;

– amikor gyermekünk nehezen boldogul;

– az eltérő értékrendből és életstílusból adódó feszültségek;

– az anyós/após és a nagyszülő szerep kihívásai.

 

 

Kiút a függőségből
Kiút a függőségből

Heinz-Peter Röhr: Kiút a függőségből. Ha gúzsba köt a szülői háttér

Ursus Libris Kiadó, 2014.

 

Miért képtelenek oly sokan kiszabadulni destruktív kapcsolataikból, életük ördögi köreiből? Miért engedik, hogy kihasználják őket, és miért vallanak makacsul ismétlődően kudarcot a magánéletükben és a karrierjükben?


Heinz-Peter Röhr német terapeuta évtizedek óta foglalkozik ilyen problémákkal küzdő emberek gyógyításával. Ebben a könyvében − A libapásztorlány című Grimm-mesét használva vezérfonalként − feltárja a kóros függőség mint pszichés probléma, sőt súlyosabb esetben betegség mögötti rejtett mozgatórugókat. Megmutatja, hogy a bajok gyökerei általában a gyerekkorba nyúlnak vissza, és abban keresendők, hogy az egyik szülő érzelmi nyomás alatt tartja és olyan szerepkörbe kényszeríti a gyermekét, amely meggátolja az egészséges emberi kapcsolatokra, független életre és kiteljesedésre képes, érett psziché kifejlődését. Ez azután súlyos kapcsolati problémákat okoz a felnőttkorban, és gyakran vezet szenvedélybetegségek kialakulásához.

Az elemzés mellett a kötet részletes útmutatást is ad ahhoz, hogyan lehet kiszabadulni az ilyen jellegű függőségből, és elszakítani a fogságban tartó érzelmi kötelékeket.

 

Krisztus-terápia
Krisztus-terápia

J. Bernard Tyrrell: Krisztus-terápia. A gyógyulás krisztusi útja

Jel Kiadó, 2007.

 

Bernard J. Tyrrell könyve a gyógyulást őszintén kereső szenvedő ember számára a teljességre vezető utat mutatja. Az életben értelmet és irányt kereső embernek az egzisztenciális diagnózis és az egzisztenciális tisztánlátás konkrét folyamatát vázolja fel, lelki vezetők, terapeuták és tanácsadók részére pedig a keresztény kinyilatkoztatásban gyökerező és arra alapozott pszichoterápiai felfogás kiinduló modelljét ajánlja. Hasznos információt nyújt e kötet mindazoknak, akiket érdekel a pszichológia és a vallás közötti dinamikus kapcsolat, ám ne technikai jellegű vázlatot keressenek benne a gyógyulás teológiájáról. A figyelmet ugyanis Jézus Krisztusra irányítja, mint a sérült emberi lélek és emberi szellem gyógyítójára, aki az általa megtestesített és kinyilatkoztatott értelem és érték üdvözítő fénye révén gyógyít.

 

Beszélgetések a függőségről
Beszélgetések a függőségről

Demetrovics Zsolt-Máté Gábor-Szummer Csaba: Beszélgetések a függőségről

Libri Kiadó, 2016.

 

Révai Gábor író interjúalanyaival olyan témát jár körül, amely szinte mindenkit érint: a függőség kérdését. Pálinka-nagyhatalom vagyunk – figyelmeztet a szerző –, miközben Magyarországon alkohol okozta májzsugorodásban mintegy ötször annyian halnak meg, mint Európa más országaiban. A kábítószer-használatot a nagy többség szigorúan elítéli, tiltja a jog is, a könyvben nyilatkozó szakemberek azonban – eltérő terápiás módszereik ellenére – a jogi tiltást egyhangúan helytelenítik.

Az ismeretterjesztésen túlmenően a Beszélgetések a függőségről célkitűzése az addikciókat körülvevő társadalmi és jogi környezet befolyásolása, valamint annak elősegítése, hogy előítéleteinket hátrahagyva elmozduljunk végre a megértés és az elfogadás irányába.

***

Mindegyik kiadvány kapható itt:

 

Szent Atanáz Könyv- és Kegytárgybolt

4400 Nyíregyháza, Bethlen G. u. 5.

Nyitvatartás:

H

K

Sze

Cs

P

Szo

V

9.00-17.00

9.00-17.00

9.00-17.00

9.00-17.00

9.00-17.00

9.00-12.00

Zárva

 

Telefon: +36 (42) 310-431

E-mail: szentatanazbolt@atanaz.hu

(Postázásra is van lehetőség.)

Szent Atanáz Bolt

Nyíregyházi Egyházmegye

könyvajánló
Hírek ebből a kategóriából

ÖN ITT VAN JELENLEG: HÍREK

VISSZA A TETEJÉRE


KÖVESSEN MINKET A KÖZÖSSÉGI MÉDIÁBAN IS:

Széchenyi 2020 Beruházások

© 2015-2024 Nyíregyházi Egyházmegye

Fejlesztés: Gerner Attila, Zadubenszki Norbert