Lelki táplálék az Istenszülő templomba vezetésének ünnepén

Lelki táplálék az Istenszülő templomba vezetésének ünnepén

A november 21-i ünnep történetének nincs bizonyítható történelmi alapja, ám a benne lévő teológiai tanítás a fontos. A tanítás és a liturgikus szövegek már Karácsonyra, Krisztus születésére utalnak, azt készítik elő. E naptól kezdve énekli egyházunk a karácsonyi kánont: „Krisztus születik, dicsőítsétek.” – Kiss Zsolt nyírbátori parókus atya gondolatait olvashatják.

Szöveg: Kiss Zsolt2020. november 21. 15:00

Kérjük, vegye figyelembe, hogy ez a hír 1248 napja íródott

A Szentírásban található könyveken kívül az első században születtek olyan írások is, melyek nem voltak teljesen hitelesek, - ezért sem kerültek bele az Újszövetségbe. Ilyen kedves történet a mai ünnep eredete, mely a Jakab ősevangéliumban található. Ebben arról van szó, hogy a már idősebb Joákimnak és Annának nem született gyermekük. Nagyon kitartóan kérték Istent, hogy gyermekük legyen. Amikor pedig megszületett, hálából az Úrnak ajánlották az újszülött Máriát. Három esztendősen pedig fölvitték a jeruzsálemi templomba és a kicsiny leányka ottmaradt, s 9 esztendeig ott nevelkedett az Úr házában. Innen „ment el” József jegyesének, majd lett a Megváltó Édesanyja.

 A történetnek nincs bizonyítható történelmi alapja, ám a benne lévő teológiai tanítás a fontos. A tanítás és a liturgikus szövegek már Karácsonyra, Krisztus születésére utalnak, azt készítik elő. E naptól kezdve énekli egyházunk a karácsonyi kánont: „Krisztus születik, dicsőítsétek.”

Mit is tanít nekünk ez a szép ünnep?

Az élet tiszteletét! Milyen szép volt, ahogyan kitartóan könyörgött a házaspár a gyermek áldásért, egy új életért. Mert mi oly természetesnek tartjuk ma egy gyermek születését. De a gyermektelenség fájdalmát igazán azok értik meg, akiknek sokáig nem lett, vagy egyáltalán nem lehet gyermeke. Micsoda ajándék egy gyermek! Isten gondoskodó szeretete egy új élet! De Máriával nemcsak egy család kapott „új életet”, hanem a mi új életünk, a mi üdvösségünk kezdete is. Mert Ő lesz a közeledő karácsony Asszonya, aki az Új Életet, Krisztust szüli meg majd nekünk. S mi, Krisztustól kaphatjuk meg majd az örök Új Életet.

A templom tiszteletét! Szülei bevezették a templomba. Milyen szép, hogy nem beküldték… ahogyan sajnos vannak szülők, akik manapság csak beküldik gyermeküket a templomba, majd egy óra múlva értük jönnek. A bevezetés a hit világába, a legnagyobb feladata a szülőknek. Mert az anyagi világot a tapasztalat által így is úgy is megismeri a gyermek. De a hit magvait a szülőknek kell elvetniük és gondozniuk gyermekük életében. A legnemesebb feladat!

Mária teste az Úr temploma lett! Az ünnep párhuzamot állít az Ószövetségi templom szent sátra és az Istenszülő testének szent temploma között. Egyik énekünk így szól: „Táruljanak fel a templom ajtajai, mert a mindenek Királyának hajléka és királyi széke ma dicsőséggel vezettetik be oda…kit az Úr magának anyjául választott.” Damaszkuszi Szent János magát Máriát nevezi szent templomnak: „Üdvözlégy, Isten legtisztább temploma, melyről Dávid próféta ajka mondotta: „Szent a te templomod és csodálatos az igazságban.” Így lesz Mária Üdvözítőnk testi hajléka a fogantatástól a megszületésig.

Beteljesedés! Mária templomba való érkezésével az emberiség várakozása véget ér! Isten emberszeretete találkozik az emberrel Máriában. Most Mária helyet kap a templomban, ott nevelkedik, hogy felkészüljön az Üdvözítő érkezésére.

Így érkezik ma meg a kicsiny Mária az Úr templomába!

Így kell majd nekünk is megérkeznünk a betlehemi jászolhoz!

Gyermeki tisztasággal, nyitott szívvel!

Szöveg: Kiss Zsolt

Nyíregyházi Egyházmegye

lelki táplálék
Hírek ebből a kategóriából

ÖN ITT VAN JELENLEG: HÍREK

VISSZA A TETEJÉRE


KÖVESSEN MINKET A KÖZÖSSÉGI MÉDIÁBAN IS:

Széchenyi 2020 Beruházások

© 2015-2024 Nyíregyházi Egyházmegye

Fejlesztés: Gerner Attila, Zadubenszki Norbert