Nagyböjti gondolatok napról napra – lelki táplálék-kiegészítő a böjtölés mellé 26.

Nagyböjti gondolatok napról napra  – lelki táplálék-kiegészítő a böjtölés mellé 26.

Lakatos László atya Útravalója minden napra nagyböjt idejéna tízparancsolatot és evangéliumi szakaszokat vizsgáló gondolatok és elmélkedések a húsvét előtti időszakban.

Szöveg: Lakatos László, design: Zadubenszki Norbert2021. március 12. 06:00

Kérjük, vegye figyelembe, hogy ez a hír 1197 napja íródott

Keresztet felvenni: azt jelenti, hogy Jézusért magamra vállalom azokat a küzdelmeket, akár testileg, akár lelkileg, amelyek által meghal bennem a régi rossz természet, a régi rossz ember. A Krisztus-követésnek ez a része nem könnyű, de a vallásos embernek megéri. Az Érte való lemondás lelkileg gazdagabbá tesz. Az érte vállalt szenvedés közelebb visz Hozzá.


Isten világosan kijelentette hatodik parancsában, hogy mit kíván a házasságban élőktől: hűséget egymás iránt, életük végéig. Akaratát tehát pontosan ismerjük. Hogy miért kívánja ezt tőlük Isten: erre a kérdésre nyílt választ nem találunk a Szentírásban. Ezen nem kell megütközni. Isten nem köteles minden rendelkezésének az okát is megadni. A mai alkalommal használjuk józan keresztény eszünket a megokolásra.

Szükséges az, hogy a házasságban élők a házassági hűséget megtartsák, elsősorban a házasság lényege miatt. A Szentírásból tudjuk, hogy a házasfelek már nem ketten vannak. Isten eggyé tette őket. Ezt az egységet szent Pál apostol fejti ki szépen. Kijelenti, hogy férj és feleség között olyan felbonthatatlan a kapcsolat, amint felbonthatatlan a kapcsolat Krisztus és az Egyház között. A házasfelek a házasság után már nem alkotnak különálló két részt. A házasság által a férfi és nő egy új, titokzatos szervezetté egyesül. Az egyik a másik testrészévé válik. Ami pedig lényegileg egy, az nem választható ketté. Nincs a világon az a kötelék, még a szülő-gyermek köteléke sem, amely olyan szorosan fogna össze két embert, mint a házasság köteléke. A tökéletes egybeforrás megköveteli az állandóság érzését, hogy ez mindig így lesz, és másként nem lehet. Az apostol a férjeknek ezt írja: „A férfiak úgy szeressék feleségüket, mint saját testüket.” (Ef 5,22)

Megköszönöm Istennek, hogy jó házastársat adott. Isten segítségével vele együtt akarom élni házas életemet.

Szükséges az, hogy a házasságban élők megtartsák a házassági hűséget saját érdekük miatt. A házasságban tökéletes lelki összeforrás jön létre a házasok között. Ez az egybeforrás értékes erőket fakaszt, mint a férfi, mind a nő lelkében. Sok olyan férfi van, aki munkaképességének teljességéhez akkor jutott el, amikor megértő feleségre talált. Férje céljait megértette, bízott benne, és útjain biztatta. Sok férfi-sikernek megalapozója és kibontakoztatója felesége volt. Ez fordítva is érvényes. Sok nő köszönheti kibontakozását, előmenetelét annak, hogy ott érezte maga mellett férje erejét, erős kezét. Megértő férjének erős kezeibe tudott kapaszkodni. Mindezek csak ott tudnak olyan magától értetődően létrejönni, ahol erős a házassági hűség a házasfelek között. És ami még nagyon fontos: a teljes és töretlen bizalom csak úgy tud létrejönni férj és feleség között, ha tudják egymásról, hogy mindhalálig kitartanak egymás mellett.

Ha eddigi házas életemben így tettem, örüljek Isten segítségének. Kérjem továbbra is áldását, hogy mindvégig ilyen legyek.

Szükséges, hogy a házasságban élők megtartsák a házassági hűséget gyermekeik érdekében. Életre hívni gyermeket lehet házasság nélkül is. Gyermekeket felnevelni azonban csak a nyugodt családi élet keretei között lehet rendesen. Akik életre hívták a gyermeket, azoknak nevelniük is kell azt. A világon nincs gyámoltalanabb teremtmény a kis embernél. Éveken keresztül rászorul szülei ápolására, nevelésére, gondoskodására, sőt, nagykorúságáig szülei keresetére is. Senki ember nem hivatottabb arra, hogy gyermeket neveljen, mint azok, akiket erre a szülői szeretet képesít. A gyermeknek egyik kezével apjába, a másikkal anyjába kell kapaszkodni nemcsak fizikailag, hanem átvitt értelemben is. Ha valamelyikbe nem tud belekapaszkodni, ott a nevelés téves irányba fordulhat. Az elvált szülők gyermekei lelkileg sérülékenyebbek lehetnek, minden kedvezőtlen benyomás hamarabb és jobban éri el őket.

Ezeket a gondolatokat neveljem bele saját gyermekeimbe, szemléltetve ezeket sok vonzó, de taszító példa által is.

A házassági hűséget meg kell tartani férjnek és feleségnek. Erről gondolkoztunk ma. Ez jelent biztonságérzetet, de jelent önfegyelmet is. Mindenképpen jelenti Istennek áldását, aki a hűséget számukra elrendelte. Ezért az áldásért imádkozzanak, de főleg cselekedjenek mindnyájan a házasok.

Lakatos László


Hallgassa meg az elmélkedést a Nyíregyházi Egyházmegye – ingyenesen elérhető – podcast-csatornáján az alábbi linkek bármelyikén. A szöveget Tamás László görögkatolikus papnövendék olvassa fel:

Szöveg: Lakatos László, design: Zadubenszki Norbert

Nyíregyházi Egyházmegye

lelki táplálék, böjti gondolatok
Hírek ebből a kategóriából

ÖN ITT VAN JELENLEG: HÍREK

VISSZA A TETEJÉRE


KÖVESSEN MINKET A KÖZÖSSÉGI MÉDIÁBAN IS:

Széchenyi 2020 Beruházások

© 2015-2024 Nyíregyházi Egyházmegye

Fejlesztés: Gerner Attila, Zadubenszki Norbert