Nagyböjti gondolatok napról napra – lelki táplálék-kiegészítő a böjtölés mellé 32.

Nagyböjti gondolatok napról napra  – lelki táplálék-kiegészítő a böjtölés mellé 32.

Lakatos László atya Útravalója minden napra nagyböjt idejéna tízparancsolatot és evangéliumi szakaszokat vizsgáló gondolatok és elmélkedések a húsvét előtti időszakban.

Szöveg: Lakatos László, design: Zadubenszki Norbert2021. március 18. 06:00

Kérjük, vegye figyelembe, hogy ez a hír 1217 napja íródott

„Legyen megbecsült a házasság mindenki előtt, és a házasélet legyen tiszta! A paráznákat és a házasságtörőket pedig ítéletével sújtja az Isten.” Zsid13,4


A keresztény ember, aki Isten parancsai szerint akar élni, saját magán tapasztalja, hogy ez nem könnyű dolog. Ha az ember tisztán akarja magát megőrizni a házasságig, sok és nagy küzdelmet kell vívni állapotbeli tisztaságáért. Lelkileg készen vagyunk a jóra, azonban minden nap megtapasztaljuk saját testi, emberi gyöngeségünket is. A mai napon a küzdelmekről gondolkozzunk el.

A házasság előtti tisztaságért az embernek harcot kell vívni belsőleg, saját magában. Lelki szemeinkkel fel kell nézni a tíz parancs kőtábláira, ahol Isten parancsát olvassuk: Ne paráználkodj! Ha nem vesszük le szemünket a kőtáblákról, ha a rajta olvasott törvényt Isten üzenetének tartjuk, sok csatát nyerhetünk meg vele diadalmasan. A tisztaságért folyó harcban első a gondolatokkal való harc. A tisztátalanság bűne innen indul ki. A rossz gondolatok jelentkezése nem bűn, a gondolatokat nem szabad szándékosan felidézni. Aki tehát belső fronton győzelmet akar aratni, azonnal forduljon el a rossz gondolatoktól. Minden az ember akaratán múlik. Az ilyen gondolat csak akkor válik bűnné, ha tudatosan megtűrjük magunkban, és szándékosan továbbszőjük. A gondolatokkal való harc mindennapos harc, fontos harc. Ha valaki ezen a téren győzelmet tud aratni, a harc eredménye a megőrzött tisztaság lesz.

A mindennapos harcot a rossz gondolatokkal szemben Isten segítségével minden nap igyekszem megharcolni, és Istenben bízva diadalt aratni.

A házasság előtti tisztaságért folyó harc másik részét a külső fronton, a külvilággal, környezettel kell megvívni. Sok rossz, és tisztátalanságra ingerlő benyomást kap ezektől az ember. A szem az a kapu, amelyen a lélek sok ostromot kap. Ezért kell vigyázni szemeinkre. Sok harcot kell vívni az embernek az alacsony ösztönöket felkorbácsoló könyvekkel, képekkel, filmekkel. A szemérmetlenség irodalma, görög szóval a pornográfia az egész világon nagy elterjedtségnek örvend, és sokfelől árad az emberekre. Az ezen a téren ismeretekre kíváncsi és éhes fiatalok számára sok lelki veszélyt jelentenek az ilyen kiadványok. Bűnre csábítanak, a bűnt természetes folyamatnak nevezik, és tagadják, hogy bűnt jelentenek az emberek számára. A sokszor divatosnak nevezett hiányos öltözékek, főleg, amit a nők viselnek, felébresztik az emberekben a helytelen vágyakat és ösztönöket. Szemeinket óvva, forduljuk el az ilyen látványoktól.

Mivel az ismeretek a szemen keresztül jutnak be az emberbe, józan vigyázással leszünk ezen a téren, hogy tisztaságunk érdekében itt is győzelmet arassunk.

A házasság előtti tisztaságért folyó harc újabb részét az emberekkel, a rossz társasággal kell megvívni. Sajnos, nagyon sok olyan léha felfogású ember akad, aki dicsekszik azzal, amit szégyellnie kellene. Dicsekszik, hogy megjárta az erkölcsi romlottság útját. Mint valami gazdag tapasztalatokkal rendelkező ember állítja be magát mások előtt. Másokat is igyekeznek lerántani arra az alacsony színvonalra, amelyen ők állnak. Ezzel szemben lesajnálják, gúnyolják azokat az ifjakat, lányokat, akik eddig megőrizték tisztaságukat. A legnagyobb szégyene lenne a normális embernek, ha ezeknek kedvébe akarna járni, ezeknek tetszeni akarna, és ezekhez akarna hasonulni. Ha ezeknek a szellemi pocsolyában fürdő embereknek csak így lehetne tetszeni, akkor ezekkel meg kell szakítani minden közösséget. Zárjuk is ki őket életünkből. Inkább legyen szűkebb ismerőseink köre, legyen kevesebb ismerősünk, de mentsük meg tisztaságunkat.

Ismerjük Jézus tanítását, hogy a bűnre vivő embertől kezünk, szemünk, lábunk feláldozásával is meg kell szabadulnunk. Kerülöm a rossz társaságot, jó embereket keresek.

Erkölcsi tisztaságunkat sok veszély fenyegeti az életben. A világból nem szaladhatunk ki emiatt. Azonban a világ romlottsága között is élhetünk tisztán, ha megvan bennünk erre a jó akarat, hajlandók vagyunk Isten segítségét kérve harcokat, küzdelmeket vívni.

Lakatos László


Hallgassa meg az elmélkedést a Nyíregyházi Egyházmegye – ingyenesen elérhető – podcast-csatornáján az alábbi linkek bármelyikén. A szöveget Tamás László görögkatolikus papnövendék olvassa fel:

Szöveg: Lakatos László, design: Zadubenszki Norbert

Nyíregyházi Egyházmegye

lelki táplálék, böjti gondolatok
Hírek ebből a kategóriából

ÖN ITT VAN JELENLEG: HÍREK

VISSZA A TETEJÉRE


KÖVESSEN MINKET A KÖZÖSSÉGI MÉDIÁBAN IS:

Széchenyi 2020 Beruházások

© 2015-2024 Nyíregyházi Egyházmegye

Fejlesztés: Gerner Attila, Zadubenszki Norbert