Spiritual balm within the season of Lent

Nagyböjti gondolatok napról napra  – lelki táplálék-kiegészítő a böjtölés mellé 42.

Lakatos László atya Útravalója minden napra nagyböjt idejérea tízparancsolatot és evangéliumi szakaszokat vizsgáló gondolatok és elmélkedések a húsvét előtti időszakban.

Szöveg: Lakatos László, design: Zadubenszki Norbert2021. március 28. 06:00

Kérjük, vegye figyelembe, hogy ez a hír 1194 napja íródott

„Jóságotok legyen ismert minden ember előtt!” Fil4,5 Nekünk, mai embereknek mit mond az apostol kérése? Ugyanazt, mint a filippi keresztényeknek: mint a „világ világossága”, mint a „hegyre helyezett város”, mutassuk be a világnak, hogy milyen a kereszténység. Keresztény életünkben a lelki öröm zárja ki az aggodalmat. Bajainkat, kéréseinket bizalommal kell Istennek ajánlani, és hálát adni a kapott javakért. Jézus vallása keresztény kötelezettséget ró tagjaira. Aki bent van a szent Egyházban, az életével tegyen tanúságot, hogy jó benne lenni, hogy mások is kívánják meg.


Az öröm hangulata árad szét ma az Egyházban. Örömteli szívvel örömteli énekeket énekelünk. Mintha nem is volna nagyböjt. Templomainkban lélekben még egyszer végigéljük az első virágvasárnapnak örömét. A jeruzsálemi emberek örömével fogadjuk a Szent Városba szamárháton érkező királyt: Jézus Krisztust. Az apostol tanításában ma az örömre szóló felhívást hallottuk.

Örüljetek az Úrban mindenkor, ismét mondom, örüljetek. A kétszeres felhívással az apostol az öröm fontosságát hangsúlyozza ki a keresztény életben: Mindenkor örüljetek! Miért kellett örülniük a Filippiben lakó híveknek, akikhez az apostol szavai szólnak? Nem az anyagiakban, de az Úrban kellett örülniük. Erre minden okuk megvolt. Keresztények lettek, övék lett Krisztus, Evangéliumával, kegyelmi gazdagságával együtt. Nekünk, mai embereknek miért kellene örülnünk, az Úrban? Jézus Krisztus, aki szerette az embereket, önkéntes kínszenvedésre jött élete végén Jeruzsálembe. Szenvedésének nyitánya a mai nap. Néhány nappal később életét adta az emberekért. Halála után feltámadt sírjából. Ha a keresztény emberek ma elgondolkoznának azon, hogy mit ünnepelünk, e gondolatok soha nem engednék kétségbe esni, elcsüggedni, hanem mindig szent derűvel, örömmel töltenék el lelkét.

Nemcsak a mai napon, de máskor is rágondolok az engem szerető Jézus üdvözítő tetteire. Ezek mindig keresztény örömmel fognak eltölteni.

Az apostol intelme a keresztény magatartásra figyelmeztet, nemcsak a mai ünnepen, de az egész életben. A ti illendő magaviseletetek ismeretes legyen minden ember előtt! - kéri. Mit szándékozott ezzel mondani a filippi keresztényeknek? Egy kis közösség, egy kis keresztény kovász, az első volt Filippi, Európa földjén. Arra lettek hivatva, hogy az Evangélium szerinti életükkel bemutassák a pogányságnak, sőt, Európának a keresztény vallást. Nekünk, mai embereknek mit mond az apostol kérése? Ugyanezt. Mint a „világ világossága”, mint a „hegyre helyezett város”, mutassuk be a világnak, hogy milyen a kereszténység. Keresztény életünkben a lelki örömnek ki kell zárni az aggodalmat. Bajainkat, kéréseinket bizalommal kell Istennek ajánlani, és hálát adni a kapott javakért. Az ilyen vallásosság eredménye az, hogy Isten békéje, amely felülmúlja az értelmet, Isten kegyelmének adománya eltölti az ember lelkét.

Jézus vallása keresztény kötelezettséget ró tagjaira. Aki bent van a szent Egyházban, az életével tegyen tanúságot, hogy jó benne lenni, hogy mások is kívánják meg.

Szent Pál, amint máskor is megtette „erény-katalógust” ajánl a híveknek. Abban az időben nem kevés vándorszónok tanított különféle életszabályt. Szent Pál a keresztény közösség számára keresztény életszabályt ad. A következő erényeket sorolja fel, amelyek az embert a világban és a kis közösségben vonzóvá teszik: Gondolkodjanak arról, ami igaz, kerülve a hamisságot. Legyen gondjuk a tisztességre minden ellenkező példa ellenére. Legyenek igazságosak mindenkivel szemben. Legyenek ártatlanok, gonoszság nélkül. Legyenek kedvesek, mert ez mindig jó ajánlólevél az emberek előtt. Törekedjenek arra, ami dicséretreméltó, erényes és magasztos. Hozzáteszi még az apostol a saját életpéldáját, amit mutatott a híveknek, amiből sokat tanulhattak. Ezeket akkor lehet megvalósítani, ha a hívek valóra váltják az Evangéliumot, és szerinte élnek. Ekkor valóban velük lesz a békesség Istene.

Szent Pál kérésénél ma sem lehetne találni időszerűbb kérést, és életszabályt. Aki ezeket most is gyakorolja, azzal most is vele lesz a béke Istene.

Örömmel van ma tele keresztény Egyházunk. Az Úrnak: Krisztus urunknak örülünk, és az Úrban örülünk lelki örömmel. Lélekben megünnepeljük újra Jézus jeruzsálemi bevonulását, és örülünk annak, amiket ő utána érettünk és üdvösségünkért tett.

Lakatos László


Hallgassa meg az elmélkedést a Nyíregyházi Egyházmegye – ingyenesen elérhető – podcast-csatornáján az alábbi linkek bármelyikén. A szöveget Tamás László görögkatolikus papnövendék olvassa fel:

Szöveg: Lakatos László, design: Zadubenszki Norbert

Nyíregyházi Egyházmegye

lelki táplálék, böjti gondolatok
Hírek ebből a kategóriából

HERE YOU ARE: NEWS

BACK TO TOP


FOLLOW US ALSO IN THE SOCIAL MEDIA:

Széchenyi 2020 Beruházások

© 2015-2024 Eparchy of Nyíregyháza

Development: Gerner Attila, Zadubenszki Norbert