Spiritual balm within the season of Lent

Nagyböjti gondolatok napról napra  – lelki táplálék-kiegészítő a böjtölés mellé 44.

Lakatos László atya Útravalója minden napra nagyböjt idejérea tízparancsolatot és evangéliumi szakaszokat vizsgáló gondolatok és elmélkedések a húsvét előtti időszakban.

Szöveg: Lakatos László, design: Zadubenszki Norbert2021. március 30. 06:00

Kérjük, vegye figyelembe, hogy ez a hír 1217 napja íródott

Isten parancsainak megtartásához nagy önfegyelem szükséges az ember részéről. Mint a házassági hűséget, tisztaságot, az önfegyelmet sem adják ingyen.


Isten akaratából jött létre a férfi és nő között házassági szövetség. A szövetség az élet végéig tartó hűséges kapcsolatot jelenti a házasok között. Isten olyan nagynak és szentnek tartotta a házasságot, hogy a tíz parancsban kétszer is rendelkezett vele kapcsolatban. A második rendelkezés így szól: Felebarátod feleségét ne kívánd! A mai alkalommal erről gondolkozunk el.

Isten parancsa ebben az esetben is tiltó parancs. Tilalmával a házasság intézményét védelmezi, a házassági hűséget veszi figyelembe a házasok között. Isten kilencedik parancsa inkább a férfiakhoz szól. Óvja őket, akár házasságban élnek, akár még nem, hogy más ember házasságába még csak kívánsággal se törjenek be. Amíg a hatodik parancs mindkettőjüket érinti, főleg a hűtlen tetteket veszi figyelembe, a kilencedik parancs ettől tökéletesebb isteni gondolatot fejez ki. A férfiak belső világát akarja tisztán látni a házassággal kapcsolatban. Jézus újszövetségi rendelkezése is ezt a gondolatot folytatja tovább: „…mindaz, aki asszonyra néz azért, hogy megkívánja őt, már paráználkodott vele szívében.” (Mt 5,28) Isten, és az ő Szent Fia az egész embert akarja tisztának és tökéletesnek látni. Isten kilencedik parancsa ellen vétkezhet mind a házasságban élő ember, aki más feleségét bűnre csábítja, akár nőtlen ember, aki ugyanezt a bűnt követi el.

Az ember nem járhat bekötött szemmel a világban, de járhat szemét fékezve, főleg a női társaságokban. Ez lehet esetleg nehéz, de nem lehetetlen.

Isten kilencedik parancsának megtartására köteles úgy a férfi, mint a nő. Bár a parancs kifejezetten a férfiak felé van irányítva, mivel ember, emberi gondolkodással és vágyakkal, a nő is el tudja követni azt a bűnt, hogy megkívánja más feleségnek a férjét. Vigyázzanak tehát a házassági hűségre a nők, akár házasságban élnek, akár még nem. Könnyelmű, vagy szabados öltözködésükkel, viselkedésükkel ne keltsék fel maguk iránt a férfiak érdeklődését. Vigyázzanak a házassági hűségre a férfiak is. Ne törjenek be más emberek házasságába. A bölcsességi könyvek nagyon óvják a férfiakat, hogy könnyelműen viselkedő nőkre szemet vessenek. Isten kifejezett parancsa pedig határt szab illetlen gondolataiknak és vágyaiknak. Nem érdemes és nem szabad azt tenni, amit Isten tilalmaz. A büntetés nem marad el. Az emberek részéről is érheti őket csalódás, kinevetés, gúnyolódás, főleg a feleségükhöz hűséges férjek részéről.

A szólásmondás szerint a szomszéd rétje mindig zöldebb, azaz a más ember felesége lehet kívánatosabb, de az a legszebb és legjobb, amit Isten kizárólag nekem adott.

Isten kilencedik parancsának megtartásához nagy önfegyelem szükséges az ember részéről. Mint a házassági hűséget, tisztaságot, az önfegyelmet sem adják ingyen. Meg kell érte küzdeni, a küzdelem jutalma részben más embertársunk házasságának békés folyama, másrészt saját lelkiismeretünk nyugalma lesz Isten és magunk előtt. A fegyelmezetlen magatartásra, sajnos, az élet számtalan példát szolgáltat. Sok idősödő férfi belebolondul egy jóval fiatalabb, csinos lányba, mert már nem tetszik neki az életben elnyűtt, elfáradt felesége. Előfordul a fordítottja is: sok nő szívesebben hall más, jóval fiatalabb férfitől udvarló, hízelgő szavakat, mint otthon, férjétől a családi gondokat. Olyan az ember, hogy amit újnak, szebbnek, kedvesebbnek lát, mint amiben, amivel addig élt, szívesebben nyúl utána. Félredobják, sokszor meggondolatlanul azt, ami szerintük elszürkült, mert látnak mást, aki szerintük szebb és jobb.

Én pedig életem végéig ahhoz ragaszkodom, ha már házasságban élek, akit Isten rendelt nekem. Ha még nem vagyok házas, keresem a jövendőbelit, de Isten gondolata szerint.

Sok házasságot keserített már meg, hogy a házasok nem tartották be Isten kilencedik parancsát. Sok házasfelet bolondítottak már meg kívülállók szép és tetszetős szavakkal. Aki Isten gondolatai szerint akar élni, annak a házasságban, de előtte is az ő parancsai szerint kell élni. Senki ne vegye magára egy törvényes házastárs átkát.

Lakatos László


Hallgassa meg az elmélkedést a Nyíregyházi Egyházmegye – ingyenesen elérhető – podcast-csatornáján az alábbi linkek bármelyikén. A szöveget Tamás László görögkatolikus papnövendék olvassa fel:

Szöveg: Lakatos László, design: Zadubenszki Norbert

Nyíregyházi Egyházmegye

lelki táplálék, böjti gondolatok
Hírek ebből a kategóriából

HERE YOU ARE: NEWS

BACK TO TOP


FOLLOW US ALSO IN THE SOCIAL MEDIA:

Széchenyi 2020 Beruházások

© 2015-2024 Eparchy of Nyíregyháza

Development: Gerner Attila, Zadubenszki Norbert