"Light of your face" - exhibition catalog has been published

Megjelent az „Orcád világossága” című kiállítási katalógus

Fontos lehetősége görögkatolikus egyházunknak az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszuson való megjelenés kiállítás formájában is. A tárlat közel 400 éves történelmi utat mutat be, melyet a keleti egyház közösségei a Rómával történt egység kinyilvánítása után végigjártak. A kiállítás a kongresszus halasztása miatt 2020-ban elmaradt, 2021 augusztusában azonban megváltozott tartalommal „Orcád világossága” címmel nyílik meg a pesti Vigadóban. Most az eredeti koncepciónak lenyomataként a kiállítás – közel 250 egyházművészeti alkotást és 26 tanulmányt tartalmazó – katalógusát vehetjük kezünkbe.

Szöveg: Szabó Irén, fotó: P. Tóth Nóra, Varga-Juhász Bernadett2021. március 16. 19:53

Kérjük, vegye figyelembe, hogy ez a hír 1185 napja íródott

Az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra készülve a Görögkatolikus Metropólia püspökei és szakmai bizottságai úgy döntöttek, hogy számos más esemény, egyházi, közéleti és kulturális aktivitás mellett, a magyar görögkatolikus egyházat egy átfogó egyházművészeti és történeti kiállítás keretében mutatják be. A görögkatolikus egyház a sokszínű katolikus egyházon belül is olyan sajátosságokkal bíró sui juris egyház, amelynek történelme, és a katolikus egyház keretein belül megtett egyedi fejlődési útjának tapasztalatai, tanulságai a jövő egyháza szempontjából fontos építőkövekké válhatnak. Fontos lehetősége egyházunknak a kongresszuson való megjelenés kiállítás formájában is.

A kiállítás koncepciójának kialakítása számos szakmai, teológiai és identitás kérdést felvetett. Azt a közel 400 éves történelmi utat szerettük volna bemutatni, amit a keleti egyház közösségei a Rómával történt egység kinyilvánítása után végigjártak.

A kiállítás tervezésével párhuzamosan elkezdődött a kiállítás tárgyait bemutató katalógus szerkesztése.

A most megjelent katalógusban szereplő közel 250 egyházművészeti alkotáson, liturgikus tárgyon, levéltári és könyvészeti dokumentumon keresztül jól kitapintható, szemlélhető a változás folyamata és annak egyedisége. A keleti és nyugati egyházi és kulturális centrumoktól távol a mai Közép-Kelet Európában élő görögkatolikus egyházak, köztük a magyar görögkatolikusok, a 17-19.században egy sajátos un. „Kárpát-vidéki” egyházi művészetet, kultúrát hoznak létre. A bizánci rítus liturgikus keretei által meghatározott művészeti tradíció helyi változata alakult ki az évszázadok alatt. A magyar görögkatolikus közösségekben végbemenő társadalmi, etnikai, nyelvi változásfolyamatok, a sokféle kulturális hatás lenyomataiként állnak előttünk az itt bemutatott tárgyak.

A katalógusban tizenhat szerző huszonhat tanulmánya mutatja be ezt a folyamatot illetve egy-egy részterületet valamint a kiállítás előkészítéseként folyó restaurálási és kutatási munkák eredményeit. Görögkatolikus egyházunkhoz kapcsolódóan ilyen gazdag, időben és térben széles merítésű anyag még nem került publikálásra. A kötet magyarországi és külföldi egyházi és világi múzeumokban, könyvtárakban és levéltárakban valamint egyházközségeinkben megtalálható tárgyakat és dokumentumokat egyaránt bemutat. Magyar nyelvű kötetben először kerül publikálásra az Eperjesi Állami Levéltárban néhány éve megtalált un. uniós dokumentum.

A katalógus címe, „Orcád világossága” arra a forrásra kíván utalni, ami kelet és nyugat találkozási pontjain máig megőrizte és fenntartotta a görögkatolikus egyházat. A kötet tanulmányaiból és a közel 250 darab tárgyleírásból együtt bontakozik ki a keleti identitás, valamint a kelettől és nyugattól eltérő, a kettő között megélhető, lehetségessé váló másfajta történelmi út.

A budapesti Műcsarnokba tervezett kiállítás a Nemzetközi Eucharisztikus kongresszus halasztása miatt elmaradt. A kiállítás eredeti koncepciójának lenyomataként a kiállítás katalógusát vehetjük kezünkbe.

2021 augusztusában megváltozott tartalommal a pesti Vigadóban nyílik meg „Orcád világossága” című bemutatkozó kiállítás, melyet reményeink szerint már szabadon tudunk megtekinteni.

A kötet 1000 magyar és 500 angol nyelvű példányban jelent meg. Megvásárolható a görögkatolikus kegytárgyboltokban és online a szentatanazbolt.hu webáruházon keresztül az alábbi linken:

https://szentatanazbolt.hu/konyv/4823-orcad-vilagossaga.html?search_query=orcad&results=2

Szöveg: Szabó Irén, fotó: P. Tóth Nóra, Varga-Juhász Bernadett

Nyíregyházi Egyházmegye

IEC2020, kiállítás
  • Kép szöveg
  • Kép szöveg
Hírek ebből a kategóriából

HERE YOU ARE: NEWS

BACK TO TOP


FOLLOW US ALSO IN THE SOCIAL MEDIA:

Széchenyi 2020 Beruházások

© 2015-2024 Eparchy of Nyíregyháza

Development: Gerner Attila, Zadubenszki Norbert