Press release

Sajtóközlemény a Felső-Szabolcsi Kórház fenntartóváltásáról

A Felső-Szabolcsi Kórházban olyan modellértékű fenntartóváltás valósul meg 2021. július 1-vel, amely egy komplex ellátást nyújtó városi kórház fenntartói feladatainak átruházásában testesül meg. A jelenleg központi költségvetési szervként működő Kórház fenntartói feladatait az Országos Kórházi Főigazgatóságtól a Magyarországi Sajátjogú Metropolitai Egyház veszi át. A kórház fenntartói jogának átadásával az állam törvényben meghatározott felelőssége nem változik.

Forrás: Görögkatolikus Metropólia, fotó: kisvardakorhaz.hu2021. április 30. 08:50

Kérjük, vegye figyelembe, hogy ez a hír 1124 napja íródott

A közeljövőben végbemenő változás hosszú távra határozza meg a Kórház jövőjét. A fenntartóváltás eredményezi azt a szemléletváltást, melynek során az egyházi fenntartású kórházak nemcsak minőségi szolgáltatást nyújtanak, hanem más szemléletet is képviselnek. A Kórházban folyó tevékenységet alapjában véve jobbá teszi, ha abban jelen van a másik emberhez szeretettel való fordulás, a megértés, az empátia, a másik ember iránti felelősségvállalás, gondjainak enyhítése. A betegségnek nem csupán testi, hanem lelki oldala is van, a testi problémák mellett a lelki sebeket is gyógyítani szükséges. Ezt a hozzáadott értéket, melyet az egyházi fenntartású kórház nyújtani tud, a betegek és hozzátartozóik igénylik és értékelik, erre szükség van az egészségügyben, a betegellátásban.

A Felső-Szabolcsi Kórház egyházi fenntartású egészségügyi intézményként a lehető legmagasabb szakmai színvonalon, keresztény értékrend szerint, közösséget alkotva kíván segíteni az ellátást igénylő betegeken, felekezeti hovatartozás nélkül.

A fenntartóváltást követően a Kórház közfeladata - mely az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény alapján, ellátási területére kiterjedően a járó- és fekvőbetegek diagnosztikus és terápiás szakorvosi ellátása, rehabilitációja és követéses gondozása – változatlan marad. A fenntartó személyében bekövetkező változás az egészségügyi szolgáltatások nyújtását nem érinti, az intézmény továbbra is a működési engedélyben meghatározott ellátási területen és a finanszírozott szakmákban látja el a betegeket.

A Kórház jelenlegi munkavállalóinak munkajogi jogutódlással történő tovább foglalkoztatása a fenntartóváltást követően is garantált, továbbá biztosított, hogy a foglalkoztatás a munkabér, munkaidő, pihenőidő vonatkozásában az egészségügyi szolgálati jogviszonyhoz igazodik és a központi bérpolitikai intézkedések azonos feltételekkel terjednek ki a belső egyházi jogi személlyel munkaviszonyban álló személyekre is.

Egyházi fenntartású Intézményként a Kórház hosszútávú törekvése az egészségügyi ellátás színvonalának emelése, a kórházi infrastruktúra javítása, a betegelégedettség növelése és az egészségügyi dolgozók megtartása, ezáltal olyan értékek megteremtése, amelyek jobbá teszik az egészségügyi ellátást, példaként járva a többi kórház előtt.

Forrás: Görögkatolikus Metropólia, fotó: kisvardakorhaz.hu

Nyíregyházi Egyházmegye

egészségügy, Kisvárda, kórház, fenntartóváltás
Hírek ebből a kategóriából

HERE YOU ARE: NEWS

BACK TO TOP


FOLLOW US ALSO IN THE SOCIAL MEDIA:

Széchenyi 2020 Beruházások

© 2015-2024 Eparchy of Nyíregyháza

Development: Gerner Attila, Zadubenszki Norbert