A new type of training in college

Licencia- és részismereti képzés indul a Szent Atanáz főiskolán

Licencia- és részismereti képzés indul a Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskolán 2021 szeptemberétől nappali munkarendben. A részismereti képzést azon bölcsészek részére indítják, akik nem rendelkeznek teológiai baccalaureatusi diplomával, azonban a kurzusok abszolválásával szakmai előrehaladásukat építik.

Forrás: SzAGHF, fotó: P. Tóth Nóra2021. június 15. 00:50

Kérjük, vegye figyelembe, hogy ez a hír 1094 napja íródott

A Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola mint a Pápai Keleti Intézet aggregált intézménye egy újabb korszakát nyitja meg a licencia képzésben. A főiskolán már korábban is számos nemzetközi szaktekintély tartott vendégelőadást, a megújult képzésben azonban a külföldi akadémikusokat a beiratkozott hallgatók tanáraikként köszönthetik. Ez az örvendetes előrelépés az oktatók kiváló szakmai- és nyelvtudásának köszönhető, akik az idegennyelvű előadók társelőadói és tolmácsai lesznek. A hallgatók ugyanakkor a főiskola és hazánk keleti teológiában és tudományokban jártas tanárainak aktuális kutatási eredményeit is megismerhetik, és belekapcsolódhatnak ezen speciális témák feltárási folyamatába is. Így a licencia képzés bővebb tudást kínál azoknak, akik szeretnének teológusként specializálódni, elmélyültebb kutatásokat végezni, doktori fokozatot szerezni.

További újdonságként jelenik meg a képzésben, hogy a jelenléti órák immár nem hétfőn és kedden, hanem péntek délutántól szombat délutánig tartanak. A meghirdetett kurzusok első felét egy tömbösített hétvégén tartjuk, és az azt követő órák oktatása online felületen folytatódik hétköznaponként, a koraesti órákban. A módosított oktatási forma egyszerre hozza személyes kapcsolatba a hallgatókat az előadókkal, ugyanakkor a technika által kínált, alternatív oktatás során figyelembe veszi a távolabb élők és munkaidejükben elfoglalt, tanulni vágyók lehetőségeit is. Az előreláthatólag szemeszterenként 5-6 hétvégét lefoglaló képzés akár még a távolabb élő vagy határon túli magyar teológus, illetve bölcsész diplomával rendelkezők számára is vonzó lehet.

A képzés kulcsszavai a személyesség és a rugalmasság mindazok számára, akik a keleti keresztény teológia és rokon tudományok területén elmélyült ismereteket kívánnak elsajátítani a kor akadémiai szellemiségében.

A képzésre felvételt nyert hallgatók mentorálásban részesülnek, hogy az általuk kiválasztott szakterületeken (patrisztikus teológia / keleti liturgika / keleti egyháztörténelem) a leggyümölcsözőbb eredményeket érhessék el.

Az oktatás nyelve: magyar, olasz, angol (magyar fordítással)

Kreditszáma: 48

Feltételek:

A licencia képzés teljesítéséhez minimum 48 kredit szükséges, mely a következő felosztásban abszolválható:

4 kreditet ér a képzést záró záróvizsga,

4 kreditet ér a képzés végén készítendő szakdolgozat,

2 kreditet ér szakmai konferencián való előadás vezetőtanár felkészítésével,

2 kreditet ér szakmai folyóiratban való publikáció vezetőtanár felkészítésével (minimum 21.000 leütés),

1 kreditet ér szakmai konferencián való részvétel részletes írásos beszámolóval (minimum 10.000 leütés),

3 kreditet ér a 22 órás kurzus sikeres teljesítése (szóbeli vizsgával és írásos dolgozattal /minimum 17.000 leütés/),

2 kreditet ér a 11 órás kurzus sikeres teljesítése (szóbeli vizsgával és írásos dolgozattal /minimum 10.000 leütés/).

A képzés költsége: 150.000,- Ft/félév

Azon hallgatók, akik mindenben eleget tesznek a képzés kötelezettségeinek, a római Pápai Keleti Intézet teológiai licencia diplomáját vehetik át.

A képzésre jelentkezni 2021. augusztus 11-ig lehet a hamarosan a főiskola honlapján megjelenő jelentkezési lapon. 

 

A licencia képzés órarendje az  I. szemeszterben:

- Vito Limone és Gyurkovics MiklósPatrisztikus egzegézis (2021. szeptember 10-11. + 2 alkalom, online)

 - Dobos András: A történeti Munkácsi Egyházmegye liturgikus hagyománya (2021. szeptember 24-25. + 2 alkalom, online)

- Papp Miklós: A házasság lelkisége a keleti erkölcsteológiában (2021. október 8. + 2 alkalom, online)

 - Soltész János: Az erények lelkisége a keleti teológiai és erkölcsi gondolkodásban (2021. október 9. + 2 alkalom, online)

 - Massimo Pampaloni és Verdes Miklós: A keleti atyák szerepe a keresztény antropológia kialakulásában (2021. november 12-13. + 2 alkalom, online)

 - Stefano Parenti és Nyirán János: Az Isteni Liturgia (2021. november 19-20. + 2 alkalom, online)

 - Szegvári Zoltán és Baán István: Bizánc története (IV–XV. század) (2021. december 3-4.)

A képzés szakmai felelős: dr. Gyurkovics Miklós, rektorhelyettes

 

A részismereti képzésről hamarosan a főiskola honlapján tájékoztatják az érdeklődőket.

 

Forrás: SzAGHF, fotó: P. Tóth Nóra

Nyíregyházi Egyházmegye

licencia, felsőoktatás, Szent Atanáz, főiskola
Hírek ebből a kategóriából

HERE YOU ARE: NEWS

BACK TO TOP


FOLLOW US ALSO IN THE SOCIAL MEDIA:

Széchenyi 2020 Beruházások

© 2015-2024 Eparchy of Nyíregyháza

Development: Gerner Attila, Zadubenszki Norbert