Bith of Johannes the Baptist

Keresztelő Szent János születése

Keresztelő Szent János születésének liturgikus emléknapját június 24-én tartjuk. Ezen a napon a bizánci templomokban megszentelik a gyógynövényeket, a „pusztában nőtt virágokat", a pusztában élt János emlékére. A gyógynövénycsokrok, melyekre János áldását kérik, az otthonokban is a békét és áldást közvetítik. S a próféták között a legnagyobb „közvetíti nemcsak Isten szavait, hanem Jézus világosságát is mindnyájunk újjáteremtésére és lelkünk üdvözítésére” – dr. Ivancsó István atya gondolatait olvashatják.

Szöveg: dr. Ivancsó István, Új Ember, fotó: P. Tóth Nóra2021. június 24. 14:10

Kérjük, vegye figyelembe, hogy ez a hír 826 napja íródott

Próféta – Sőt, az Úr „tisztes és dicső” prófétája, ahogy egyházunk liturgikus szövegével megtiszteljük Jánost. Méltóképpen fejeződik be az ószövetségi próféták sorozata ővele, aki elvezeti az Úr népét az Újszövetség határáig. Jogosan állíthatjuk róla, hogy ő „a próféták között a legnagyobb”, a „minden prófétánál nagyobb próféta, kinek nincs és nem is lesz mása”. Nem légből kapott állítás ez, hiszen maga Jézus mondta: „Asszonyok szülöttei közt nem született nagyobb Keresztelő Jánosnál” (Mt 11,11). Csillagként ragyog előttünk: ő az „a hajnali csillag”, aki „az igazság Napjának közeli megjelenését hirdeti”. Nem fényforrás, de prófétaként közvetíti nemcsak Isten szavait, hanem Jézus világosságát is „mindnyájunk újjáteremtésére és lelkünk üdvözítésére”.

Előhírnök – János az, aki „hírnöki utat teljesít az isteni Ige eljöveteléhez, mint a fényes hajnali csillag”. Ő az, aki „eljött előkészíteni Üdvözítőnk útját”. Még a prófétai tevékenységre utal vissza az így szóló himnuszunk: „Illés lelkével és erejével jött az Úr utait előkészíteni.” Igen, mert „őbenne jelent meg Krisztus eljövetelének előhírnöke és tanúbizonysága”. Rávilágított arra az útra, amely az üdvösségbe vezet. Nem más ez, mint a bűnbánat útja, amely az üdvösség útjába torkollik. Igazából Jézus vezet rá bennünket erre, de már János megsejteti. Ő előhírnökként mondja azt, amit Jézus majd ugyanazokkal a szavakkal megerősít (Mt 4,17), s amit liturgiánk így tár elénk: „Az Úr eljövetelét nyilván hirdeti, mondván: Térjetek meg, mert közeledik a mennyek országa.”

Keresztelő – Ezzel a címmel is megtiszteljük Jánost. Hiszen ő „Üdvözítőnk keresztelője” is! Az embereket buzdította: „Tartsatok bűnbánatot, mert közel van a mennyek országa” (Mt 3,2), s feladta nekik a bűnbánati keresztséget. Jézust viszont előképi keresztségben részesítette. Így minden ember figyelmét felhívja arra, hogy számunkra a szentségi keresztség szükséges az üdvösséghez. Prófétasága és előhírnöki mivolta ezzel teljesedik ki mind Jézus irányában, mind mifelénk.

Az ünnep liturgikus szövegei arra buzdítanak, hogy „mi is, halandók, kövessük az ő erényeit, ki imádkozik a mi lelkünk üdvösségéért”.

Szöveg: dr. Ivancsó István, Új Ember, fotó: P. Tóth Nóra

Nyíregyházi Egyházmegye

Keresztelő Szent János, ünnep
Hírek ebből a kategóriából

HERE YOU ARE: NEWS

BACK TO TOP


FOLLOW US ALSO IN THE SOCIAL MEDIA:

Széchenyi 2020 Beruházások

© 2015-2023 Eparchy of Nyíregyháza

Development: Gerner Attila, Zadubenszki Norbert