Spiritual balm at all times

Lelki táplálék minden időben

Pünkösd utáni 11. vasárnapon Magyar László nyírkátai parókus atya gondolatait olvashatják.

Szöveg: Magyar László, fotó: P. Tóth Nóra2021. augusztus 8. 15:20

Kérjük, vegye figyelembe, hogy ez a hír 1050 napja íródott

Ezen a vasárnapon Jézus egy példabeszédet mond el a szívtelen szolgáról. Jézus gyakran beszél példabeszédekben, képes beszédben, hogy ezáltal jobban megértsék és jobban megértsük tanítását. A példabeszédek Jézus tanításának egyharmadát teszik ki. A példabeszédek jellemzője a szemléletesség. A mai példabeszéd a szívtelen szolgáról szól, akinek Ura szeretetből elengedi nagy adósságát, a tízezer talentumot, ami körülbelül 20 millió dollárnak felel meg, ami felfoghatatlan nagy összeg: 60 000000 millió forint. Ő pedig szolgatársának nem engedi el a száz dénárt, a nagyon kevés tartozást, a bagatell összeget, ami 17 dollárnak felel meg körülbelül 5 100 Ft.

Jézus ezzel a példabeszéddel a könyörületességre figyelmeztet bennünket. Megváltónk kereszthalála és föltámadása által elengedi tartozásunkat, megbocsátja bűneinket ezzel számunkra is példát ad, hogy nekünk is el kell engednünk a másik ember tartozását, szívből meg kell bocsátanunk azoknak, akik vétenek ellenünk. Hiszen az Úr Jézus által tanított imában, a Miatyánkban is így imádkozunk: „Bocsásd meg a mi vétkeinket, amint mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek.” Vagyis azt kérjük az Úrtól tanult imádságban, hogy csak akkor bocsásson meg nekünk az Isten, ha mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek.

Szent Péter apostol későn született, de nekünk is előbb kellett volna születnünk. Mert látszólag sokkal könnyebb volt Jézus Krisztus megtestesülése előtt élni, amikor minden sérelmet meg lehetett torolni. ű

Látszólag ma is sokkal könnyebb Jézus Krisztus nélkül úgy élni, hogy a vélt vagy valós sértéseket, bántásokat megtoroljuk a másik emberen. A bosszú látszólag, csak egy ideig tesz boldoggá, de valójában hosszú távon beteggé tesz bennünket lelkileg, szellemileg és testileg is.

Már a rabbinikusok iskoláinak is meg volt a maga tarifája: a feleségnek egyszer, a testvérnek ötször stb. kell megbocsátani. De Jézus talán olcsóbb tarifát szabott? Ezért kérdezte meg Szent Péter apostol is a Megváltótól: „Uram, ha vét ellenem testvérem, hányszor kell megbocsátanom?”

Az Isten Országában nem árfolyamokról, vagy tarifákról van szó. Jézus örömhírt hirdetett nekünk: Isten mindenkinek megbocsát: „Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta oda, hogy  aki hisz benne, az  el ne vesszen, hanem örökké éljen.” ( Jn.3,16)

Jézus Krisztus számára a megbocsátás természetes. Ha komolyan hiszünk Istenben, nekünk is természetes, hogy meg kell bocsátanunk.

Szöveg: Magyar László, fotó: P. Tóth Nóra

Nyíregyházi Egyházmegye

lelki táplálék
Hírek ebből a kategóriából

HERE YOU ARE: NEWS

BACK TO TOP


FOLLOW US ALSO IN THE SOCIAL MEDIA:

Széchenyi 2020 Beruházások

© 2015-2024 Eparchy of Nyíregyháza

Development: Gerner Attila, Zadubenszki Norbert