Hungarian Catholic Bishops' Conference - autumn session

40 millió forinttal segíti a püspöki konferencia a venezuelai egyházat – Üléseztek főpásztoraink

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia (MKPK) október 5-én és 6-án megtartotta őszi rendes ülését. A püspökök testülete a szokást követve idén ősszel is kihelyezett ülést tartott, amelynek ezúttal a Mátraszentimre-Bagolyirtáson található Stella Katolikus Egyházi Üdülő adott otthont. Az MKPK döntéseiről Tóth Tamás titkár számolt be október 7-én, Budapesten, a testület székházában.

Forrás: MKPK Sajtószolgálat, Magyar Kurír, szöveg: Agonás Szonja, fotó: Lambert Attila/Magyar Kurír2021. október 11. 16:00

Kérjük, vegye figyelembe, hogy ez a hír 978 napja íródott

A megújult Stella üdülőt az ülést megelőző napon Erdő Péter bíboros, esztergom-budapesti érsek áldotta meg az MKPK tagjainak, valamint Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettesnek és Soltész Miklós,  a Miniszterlenökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkárának jelenlétében.

A sajtótájékoztató elején Fritzné Tőkés Éva, az MKPK Sajtószolgálatának vezetője sok szeretettel köszöntötte az újságírókat, akik több mint egy év után vehettek részt püspökkari sajtótájékoztatón. A pandémia miatt legutóbb tavaly ősszel került erre sor.

Ahogyan arról korábban mi is beszámoltunk, Ferenc pápa a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus és budapesti látogatása kapcsán köszönőlevelet küldött Veres András püspöknek, az MKPK elnökének. Az olasz nyelvű levél magyar fordítását Tóth Tamás felolvasta a sajtótájékoztatón.

Az MKPK titkára elmondta azt is, hogy a Római Misekönyv legújabb magyar nyelvű kiadását az Istentiszteleti és Szentségi Fegyelmi Kongregáció augusztusban hagyta jóvá, jelenleg a kiadás nyomdai munkálatai folynak. Örömteli újdonság lesz a könyvben, hogy az összetartozás jeleként helyet kapnak benne határon túli egyházmegyék ünnepei is, mely kezdeményezést a környező országok püspöki konferenciái is örömmel támogatták.

A püspökök áttekintették a Ferenc pápa által meghirdetett, 2021 és 2023 között tartandó szinódus feladatait. A világ egyházmegyéiben október 17-én elkezdődő, és a Vatikánban 2023 őszén befejeződő szinódusból a katolikus hívek világszerte kiveszik a részüket. A szinódus segíthet katolikus identitásunk elmélyítésében, és abban, hogy az Egyház életében és feladataiban a hívek nagyobb részt vállaljanak – hangsúlyozta Tóth Tamás.

Szeptember 19. és 22. között Varsóban négynapos konferenciát szervezett a Kiskorúak Védelmének Pápai Bizottsága és a Lengyel Püspöki Konferencia Közös küldetésünk Isten gyermekeinek védelme címmel. Húsz országból érkeztek püspökök, papok, rendi elöljárók és a gyermekvédelem témájában jártas szakemberek. A Magyar Katolikus Egyházat a Marton Zsolt püspök vezette népes delegáció képviselte. A konferencia imádságos légkörében előadások és csoportmunkák zajlottak, ezek tematikája, a teológiai és történelmi reflexió segítette a résztevőket, hogy a gyermekvédelem témájáról minél hatékonyabban tudjanak együtt gondolkodni. A konferencián részt vevő egyházak között egy, a helyi tapasztalatokra épülő együttműködés indult, ami a későbbiekben a jó gyakorlatok cseréjét segítheti elő.

A püspökök tájékoztatót hallgattak meg a katolikus Digitális Tankönyvi Felület kialakításáról. A katolikus tananyag fejlesztése keretében a Katolikus Pedagógiai Intézet (KaPI) által jóváhagyott, a tankönyvlistán szereplő, bárki számára választható katolikus kiadású történelem- és irodalomtankönyvek és azok okostankönyv-változatai októbertől már elérhetők a gimnáziumok és a technikumok részére. Az ezekhez kapcsolódó digitális felület a kattan.hu honlapon hozzáférhető az érdeklődők számára. A felületen többek között papíralapú tankönyvek digitálisan kiegészített változatai találhatók, amelyek a pedagógusokat az oktató-nevelő munkában, a diákokat pedig az egyéni aktív tanulásban segítik. A pedagógusok számára regisztrációt követően tanári kézikönyvek és adatbank is elérhetők. A felületre római, illetve görögkatolikus hittankönyv-sorozat is felkerül majd.

A testület börtönlelkészi vezető kinevezéséről is döntött. A pozíció ellátásával Berta Tibor dandártábornokot, tábori püspököt bízták meg.

A püspökök újabb három évre meghosszabbították Török Csaba atya tévéreferensi megbízatását.

A konferencia döntött arról is, hogy Baltazar Enrique Porras Cardozo bíboroson keresztül 40 millió forintnyi összeggel támogatja a nehéz helyzetben lévő venezuelai egyházat. A bíboros, aki Mérida érseke és a Caracasi Főegyházmegye apostoli adminisztrátora, az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus vendégeként látogatott hazánkba. Tóth Tamás elmondta: amint ismeretes, a dél-amerikai ország súlyos gazdasági problémákkal küzd, az ország szociális rendszere gyakorlatilag összeomlott. Az évek óta tartó venezuelai válság mostanra annyira ellehetetlenítette az életet, hogy emberek sokasága hagyja el az országot. A kilátástalannak tűnő helyzetben nyújt segítséget az Egyház fizikailag és lelkileg, hiszen a mindennapi megélhetés is problémát okoz. A Venezuelában tapasztalható válság közepette a főpásztor sosem mulasztja el, hogy felemelje szavát az elesettekért.

A konferencia döntésének értelmében a testület Pro Cultura Christiana díjat adományoz Bráda Tibor festő- és üvegművésznek. Bráda Tibor hazánk keresztény öntudatának erősítésére rendelte művészi munkásságát. Számos magyar katolikus templomban alkotta meg például a magyar szentek panteonját, illetve a Magyar Képzőművészeti Egyetem tanáraként oktatta a jelen és jövő művészgenerációját. Reformátusként művein keresztül a katolikus–protestáns párbeszédet is segíti.

Tóth Tamás tolmácsolta a püspökök testületének köszönetét mindazoknak, akik személyi jövedelemadójuk egyházi 1 százalékával a Magyar Katolikus Egyház szolgálatát támogatták. Az egy százalékról történő rendelkezés a konkrét segítségen túl azért is nagyon fontos, mert az Egyházhoz való tartozásunk jele – tette hozzá.

* * *

A szinódus menetével kapcsolatban Tóth Tamás újságírói kérdésre elmondta, hogy az egyházmegyei szakaszhoz a Vatikán által kiadott negyvenoldalas dokumentum, a Vademecum című bevezető útravaló nyújt vezérfonalat. Ezt az utóbbi hetekben magyar nyelvre is lefordították és az egyházmegyék rendelkezésére bocsátották. A dokumentum kijelöl főbb szempontokat, de meghagyja az egyes egyházmegyék és az azt vezető főpásztorok lelkipásztori szabadságát, hogy azokra a szempontokra, amelyeket fontosabbnak találnak, jobban odafigyeljenek. Október 9-én nyitják meg hivatalosan a szinódust Rómában, és minden egyházmegyében október 17-én kezdődik meg az egyházmegyei szakasz. Ennek  2022 áprilisáig kell lezárulnia, a helyi egyházaknak eddig kell eljuttatniuk válaszaikat a püspöki konferenciáknak, amelyek alapján aztán elkészül majd az úgynevezett Instrumentum Laboris. A következő szakasz 2023. március végéig a kontinentális összejövetel lesz, amelynek a végén minden kontinens önálló záródokumentumot fogalmaz meg; ezt követi majd zárószakaszként 2023 októberében a Vatikánban rendezendő szinódus.

A gyakorlatban mit jelent a helyi tapasztalatokra épülő együttműködés a gyermekvédelem témájában? – kérdezte egy másik újságíró. Az MKPK titkára válaszában hangsúlyozta, a varsói konferencia legnépesebb küldöttsége a magyar volt: húsz országból mintegy nyolcvanan vettek részt, ebből tizenegyen voltak a magyarok Marton Zsolt családreferens püspök vezetésével. Jelen voltak a KaPI képviseletében a gyermekvédelmi projektek országos koordinátora és a görögkatolikusok és a szerzetesrendek képviselői is. Ez jelzi azt, hogy a magyar egyház számára mennyire fontos ez a téma. A fájdalmas tapasztalatok mellett a Ti vagytok a világ világossága pápai rendelkezés nyomán felállított egyházmegyei és országos jelzőrendszerekkel kapcsolatos első tapasztalatokról is szó esett.

Szóba kerültek Varsóban mindazok a témák, amelyek a gyermekvédelem területén előremutató lehetőségek. Például bemutatkozott az a magyar gyermekvédelmi képzés, ami a Pázmány Péter Katolikus Egyetem együttműködésével folyik. A KaPI gondozásában 38 iskolában, illetve óvodában idén egy másik gyermekvédelmi projekt is indult. „Féléves mentori képzésen vagyunk túl, ezt követően szeptemberben indult be az intézményekben maga a program, a mentorok találkoztak az operatív vezetőkkel.” Elég sok olyan dolog van az iskolákban, amit a pedagógusok hamarabb tudnak észrevenni, mint bárki más, a projekt révén próbálnak segítséget nyújtani az egyes intézményeknek, hogy ezen a valóban nagyon széles spektrumú skálán hogyan lehet segíteni a gyermekeket és más sérülékenyeket. Tóth Tamás kiemelte: Marton Zsolt püspök az MKPK ülésén arról számolt be, hogy a varsói konferencia nagy konklúziója, hogy a gyermekvédelmi felelősöknek akár országos, akár nemzetközi szinten intenzívebb kapcsolatban kell lenniük egymással, hogy még inkább tökéletesítsék azt a rendszert, amelynek célja a gyermekek védelme. A püspöki testület titkára újabb kérdésre megerősítette, hogy az említett jelzőrendszerek valamennyi magyar egyházmegyében működnek, mindenütt van gyermekvédelmi felelős.

(Emberségesen, irgalommal, de el kell számolni – nyilatkozta a Magyar Kurírnak a varsói konferenciát követően Marton Zsolt, az MKPK családreferens tagja.)

A Magyar Kurír felvetette, hogy a jövőre esedékes népszámlálás egy olyan lehetőség, amelynek révén a hívők – az adójuk 1 százalékának felajánlásához hasonlóan – megmutathatják a társadalom számára az Egyházhoz való tartozásukat. Megkérdeztük, hogyan kívánják megszólítani azokat a megkeresztelteket, akik nem követik annyira a mindennapokban a Katolikus Egyházat, hogy ők is vállalják katolikusságukat. Az MKPK titkára elmondta, a népszámlálásra mint eseményre már korábban is készültek, hiszen a koronavírus-járvány miatt csúszott át 2022-re, különben már a szokásos módon lezajlott volna. „Természetesen ezzel kapcsolatban is vizsgáljuk azokat a lehetőségeket, hogy hogyan tudunk több embert megszólítani” – mondta el Tóth Tamás, hozzátéve: azért is fontos az Egyházhoz való tartozásunk deklarálása, hogy nemzeti és nemzetközi szinten is jelezzük létünket és identitásunkat.

Forrás: MKPK Sajtószolgálat, Magyar Kurír, szöveg: Agonás Szonja, fotó: Lambert Attila/Magyar Kurír

Nyíregyházi Egyházmegye

MKPK, ülés, ősz
  • Kép szöveg
  • Kép szöveg
  • Kép szöveg
  • Kép szöveg
Hírek ebből a kategóriából

HERE YOU ARE: NEWS

BACK TO TOP


FOLLOW US ALSO IN THE SOCIAL MEDIA:

Széchenyi 2020 Beruházások

© 2015-2024 Eparchy of Nyíregyháza

Development: Gerner Attila, Zadubenszki Norbert