Jézus tanítása szerint szeretni, tenni a jót és imádkozni – Szent Miklós ünnepe a székesegyházban

 Jézus tanítása szerint szeretni, tenni a jót és imádkozni – Szent Miklós ünnepe a székesegyházban

December 5-én, vasárnap tartották a nyíregyházi Szent Miklós-székesegyház búcsúi ünnepét. Csodatévő Szent Miklós püspököt nemcsak a székesegyház, hanem a Nyíregyházi Egyházmegye védőszentjeként is kiemelt tisztelet övezi. Főpapi liturgián emlékeztek meg a myrai püspökről, aki névadója az egyházmegye több intézményének és annak a kitüntetésnek is, melyet immár évek óta ezen az ünnepnapon adnak át az egyházmegyéért végzett kiemelkedő munka elismeréseként egy papnak és egy civilnek.

Szöveg és fotó: P. Tóth Nóra/Nyíregyházi Egyházmegye2021. december 6. 03:00

Kérjük, vegye figyelembe, hogy ez a hír 904 napja íródott

Szerényebben, de méltón emlékeztek idén az egyházmegye és a székesegyház védőszentjére, Szent Miklósra – e szavakkal utalt Szocska A. Ábel püspök atya szentbeszédének elején azokra mozzanatokra, melyek a járványhelyzet miatt idén elmaradtak az egyházmegye legjelentősebb ünnepén. Ám a nap eseményei így is adtak alkalmat arra, hogy „megrezegtessék az emberek szívét”.

Nem véletlen a szóhasználat. Ábel püspök atya Gárdonyi Géza egyik naplójában olvasható bölcsességét idézte: „Minden műnek akkora az értéke, amekkora rezgést kelthet a szívekben.”

Az emberiség nagy művének megalkotója, nagy tanítója Jézus Krisztus maga is hány tanítványának rezegtetette meg szívét, s teszi ezt mai napig. Jézus tanításának három alappillérére hívta fel a figyelmet a főpásztor: a szeretet, a jócselekedetek és az imádkozás. Mindegyiket egészen különleges módon, az addigi gyakorlattól eltérően tanítja, s gyakorolja maga is.

A hierarcha az egyes evangéliumi szakaszokat idézte annak igazolására, hogyan vélekedik Jézus erről a háromról. A szeretetet új szintre emeli, ahol egyetlen parancs a szeretet, ahol szeretni kell ellenségeinket, s ahol kimondja, Isten maga a szeretet:

Ahogy engem szeretett az Atya, úgy szerettelek én is titeket. Maradjatok meg szeretetemben. Ha parancsaimat megtartjátok, megmaradtok szeretetemben, mint ahogy én is megtartottam Atyám parancsait, és megmaradok az ő szeretetében. Azért mondtam nektek ezeket, hogy az én örömöm bennetek legyen, és örömötök teljes legyen.
Az az én parancsom, hogy szeressétek egymást, ahogy én szerettelek titeket. Nagyobb szeretete senkinek sincs annál, mint ha valaki életét adja barátaiért. Ti a barátaim vagytok, ha megteszitek, amiket parancsolok nektek. Jn15, 9-14

Hallottátok a parancsot: Szeresd felebarátodat, és gyűlöld ellenségedet. Én pedig azt mondom nektek: szeressétek ellenségeiteket, és imádkozzatok üldözőitekért! Mt5, 43-44

Szeressük egymást, mert a szeretet Istentől van. Mindaz, aki szeret, Istentől született, és ismeri Istent. Aki nem szeret, nem ismeri Istent, mert Isten a szeretet. Isten szeretete abban nyilvánult meg irántunk, hogy egyszülött Fiát küldte a világra, hogy általa éljünk. […]A szeretetben nincs félelem. A tökéletes szeretet kizárja a félelmet, mert a félelem gyötrelemmel jár. Aki pedig fél, nem tökéletes a szeretetben.  1Ján4, 7-9; 18

Ezek a szavak megrezegtetik az ember szívét, mint ahogyan a jó cselekedetek gyakorlása is, melyet az ember megtesz, de Jézus ebben is különleges tanítást ad: jót cselekedni nem az embertársak előtt kell.

Amikor tehát adományt adsz, ne kürtöltess magad előtt, ahogyan a képmutatók teszik a zsinagógákban és az utcákon, hogy dicsérjék őket az emberek. Bizony, mondom néktek: megkapták jutalmukat. Te pedig, amikor adományt adsz, ne tudja a bal kezed, mit tesz a jobb, hogy adakozásod titokban történjék; a te Atyád pedig, aki látja, ami titokban történik, megfizet neked. Mt6, 2

Jöjjetek, Atyám áldottai, vegyétek birtokba az országot, amely nektek készült a világ teremtése óta. Mert éheztem és ennem adtatok, szomjaztam és innom adtatok, idegen voltam és befogadtatok engem, mezítelen voltam és felöltöztettetek, beteg voltam és meglátogattatok, fogságban voltam és eljöttetek hozzám. […] amikor megtettétek ezt egynek e legkisebb testvéreim közül, nekem tettétek. Mt25, 35-39

Jót cselekszünk, de nem úgy, ahogy Krisztus mondja, titokban, hogy mások ne lássák – ilyen módon már sokkal kevesebben cselekednek jót.

A harmadik tanítás az imádkozásról szól, s Jézus ezt is máshogyan kéri tőlünk, mint az megszokott:

Mikor pedig imádkoztok, ne tegyetek úgy, mint a képmutatók, akik szeretnek a zsinagógákban és a terek sarkán állva imádkozni, hogy feltűnjenek az embereknek. Bizony, mondom nektek: megkapták jutalmukat. Te, amikor imádkozol, menj be a szobádba, zárd be az ajtódat, és így imádkozz Atyádhoz, aki a rejtekben van; akkor Atyád, aki lát a rejtekben, megfizet majd neked. Mt6,5-6

Az imádság több formáját is megtanítja nekünk Jézus: a magányos, kis közösségben mondott imát, s a virrasztást, melyet nagy döntések előtt gyakorol maga is.

„Az a szeretet, melyet Jézustól tanulunk, az a jó cselekedet, amelyre Jézus tanít bennünket, az az imádság, melyet Jézus példáján látunk, megrezegteti az emberi szíveket” – foglalta össze a püspök az elhangzottakat.

„Ez a krisztusi tanítás rezegtette meg Szent Miklós szívét is, aki úgyszintén az Isten szeretetében élte az életét, mélyen imádságos ember volt.”

„Mindannyiunknak, keresztényeknek így kellene élni az életünket: Jézus tanítása szerint szeretni, Jézus tanítása szerint jót tenni, Jézus példája szerint imádkozni. Mert ha így teszünk, biztos, hogy mi is megrezegtetjük másoknak a szívét” – zárta homíliáját a főpásztor.

A szertartáson püspöke mellett imádkozott dr. Papp Tibor főhelynök atya, Szabó Tamás pasztorális helynök atya, dr. Kruppa Tamás parókus atya, dr. Dobos András atya, a papnevelő intézet rektora, dr. Soltész János atya, Polgári Bence atya, valamint Grunda János atya, aki a paptestvérek közül idén átvehette a Szent Miklós-díjat. János atya díszes papi mellkeresztet kapott főpásztorától.

A civil keresztény testvérek közül dr. Fedor László főorvost tüntettek ki megkülönböztetett figyelemmel és a Szent Miklós-díjjal. Ő egy míves Szent Miklós-ikont kapott Ábel püspök atyától. A szertartáson elhangzó méltatásokat ITT olvashatja.

A liturgia végén a templomba látogatott Szent Miklós követe és megajándékozta az ünneplő közösség minden tagját.

Este virrasztást tartottak lítiával.

Az előző évek díjazottjairól az alábbi híradásokból értesülhet:

A pap akkor is pap, amikor nincs az oltárnál - interjú Zolcsák István atyával 

Csak akkor van értelme a létezésemnek, ha az másokért való, úgyis mondhatnánk: krisztusi létezés – templombúcsú a székesegyházban

Ajándékba kaptam a hitemet – interjú dr. Obbágy Veronikával

Szent Miklós az év minden napján kegyelmi ajándékokat osztogat – Elmélyítették Szent Miklós tiszteletét a nyíregyháziak

A szívet kell követni, mert a Jóisten oda beleírta, hogy mire gondolt: interjú a 84 éves Lakatos Laci atyával – VIDEÓVAL

Mindig szolgált és vezetett, de soha sem méltatlankodott – posztumusz Szent Miklós-díj özv. Sivadó Jánosné tisztelendő asszonynak

Szöveg és fotó: P. Tóth Nóra/Nyíregyházi Egyházmegye

Nyíregyházi Egyházmegye

Szent Miklós, ünnep, Szocska Ábel
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
Hírek ebből a kategóriából

ÖN ITT VAN JELENLEG: HÍREK

VISSZA A TETEJÉRE


KÖVESSEN MINKET A KÖZÖSSÉGI MÉDIÁBAN IS:

Széchenyi 2020 Beruházások

© 2015-2024 Nyíregyházi Egyházmegye

Fejlesztés: Gerner Attila, Zadubenszki Norbert