Víz, vízszentelés

Víz, vízszentelés

Víz - A földi élet elképzelhetetlen nélküle...

Szentelt víz - a keresztény élet elképzelhetetlen nélküle...

Nyíregyházi Egyházmegye2016. december 28. 14:32

Kérjük, vegye figyelembe, hogy ez a hír 2614 napja íródott

Jézus Krisztus megkeresztelkedik a Jordánban, ezáltal megszenteli a vizet. Ezt jeleníti meg az ún. nagy vízszentelés szertartása, amelyet templomainkban, vagy - szerencsés földrajzi elhelyezkedés esetén -  természetes vízfolyásoknál január 6-án végzünk.

Minden szentelmény (víz, gyertya, búza, gyümölcs, stb.) hatással lehet életünkre. Minden ezekkel kapcsolatos imádság megérinthet, mindegyik által mélyülhet hitünk. 

Az Isten-jelenés ünnepén megszentelt vízzel házszentelést végzünk, amelynek alkalmával a pap ezekkel a szavakkal kéri Isten áldását otthonunkra és ránk:

Üdvözítő Úristenünk, Jézus Krisztus, ki istenséged titkát a Jordánban való keresztelkedésed alkalmával az Atyának szózata és a Szentlélek megjelenése által kinyilatkoztattad, önmagad Urunk, őrizd meg minden bajtól sértetlenül mindazokat, kik e hajlékban laknak, s az én méltatlanságom által keresztény jámborságban hozzád esedeznek. Küldd le rájuk, s mindenre, ami az övék, szent áldásodat. Állítsd melléjük őrangyalodat, hogy őket minden szükségtől, szorongatástól, csapástól, testi-lelki betegségtől és kártól megóvja. Ajándékozz nekik hosszú életet és jó egészséget, hogy a hit szerinti erényekben is tökéletesedve, üdvösségüket kegyelmed által biztosítva a szükséges földi javakban is bővelkedjenek.

Mert te vagy minden megszentelés és áldás forrása kezdetnélküli Atyáddal, legszentebb, jóságos és elevenítő Lelkeddel együtt, most és mindenkor és örökkön örökké, amen.

 

 

 

Nyíregyházi Egyházmegye

vízkereszt, házszentelés
Hírek ebből a kategóriából

ÖN ITT VAN JELENLEG: HÍREK

VISSZA A TETEJÉRE


KÖVESSEN MINKET A KÖZÖSSÉGI MÉDIÁBAN IS:

Széchenyi 2020 Beruházások

© 2015-2024 Nyíregyházi Egyházmegye

Fejlesztés: Gerner Attila, Zadubenszki Norbert