Kindergarten enrolment dates in our eparchy

Óvodai beíratás időpontjai egyházmegyénkben

A Nyíregyházi Egyházmegye fenntartásában működő óvodák szeretettel várják a 2022/2023. nevelési évre beiratkozó gyermekek szüleit az alábbiak szerint.

Forrás: Nyíregyházi Egyházmegye, fotó: P. Tóth Nóra/Nyíregyházi Egyházmegye2022. április 5. 16:00

Kérjük, vegye figyelembe, hogy ez a hír 784 napja íródott

A nevelési – oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet (Rendelet) 20. § (1) bekezdése rendelkezik. Eszerint: „Az óvodai beiratkozásra a tárgyév április 20-a és május 20-a között kerül sor. 

A fentiek alapján a Nyíregyházi Egyházmegye intézményeiben a 2022/2023-es nevelési évre az óvodai beíratás az alábbiak szerint valósul meg:

Angyalok Kertje Görögkatolikus Óvoda – Hodász, Kölcsey u. 9.

2022. április 23-24 8.00-tól 16.00 óráig

Ékes Virágszál Görögkatolikus Óvoda – Máriapócs, Kossuth tér 12.

2022. május 2-6. (szerda) 8.00-tól 16.00 óráig

Istenszülő Oltalmáról Elnevezett Görögkatolikus Óvoda és Általános Iskola – Újfehértó, Mártírok u. 19. 

2022. április 25-27. 08:30-tól 16:00 óráig

Mária Kertje Görögkatolikus Óvoda – Mátészalka, Móricz Zsigmond u. 75.

2022. április 25-26. 08:00-tól 17:00 óráig

Móricz Zsigmond Görögkatolikus Óvoda és Kéttannyelvű Általános Iskola Dr. Antall József Pátyodi tagintézménye – Pátyod, Kossuth Lajos. u. 41.

2022. április hónap – folyamatosan a délelőtti órákban

Örömhír Görögkatolikus Óvoda – Nagydobos, Fő u. 131.

2022. április 26-27. 08:00-tól 12:00 óráig

Sója Miklós Görögkatolikus Óvoda és Általános Iskola – Nyíregyháza, Dália u. 1.

2022. május 9-11. 08:0-tól 16:00 óráig

Szent Jácint Görögkatolikus Óvoda – Balkány Fő u. 11.

2022. április 20-26. 8:00-tól 16:00 óráig

Szent György Görögkatolikus Óvoda és Általános Iskola – Kisvárda, Zrínyi tér 4. 

2022. április 20-27. 8:00-tól 17:00 óráig

Szent Miklós Görögkatolikus Óvoda – Nyíregyháza, Síp u. 14-16.

2022. május 4-5. 08:00-tól 16:00 óráig

Szent Péter és Pál Görögkatolikus Óvoda – Nyírlugos, Szabadság tér 2.

2022. április 11-14. 08:00-tól 14:00-ig


Kérjük, a részletekkel kapcsolatban tájékozódjanak az intézmények honlapján, közösségi oldalán ill. a helyben szokásos módon (kihelyezett hirdetmény).

A beíratáshoz szükséges dokumentumok:

  • a gyermek születési anyakönyvi kivonata,
  • a gyermek lakcímkártyája, TAJ kártyája,
  • a szülő (gondviselő) személyi igazolványa, lakcímkártyája,
  • sajátos nevelési igényű gyermek esetében: szakértői vélemény
  • a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményről készült határozat.

A megadott időpontokban kell beíratni azokat a gyermekeket, akik 2022. augusztus 31-ig betöltik legalább a 3. életévüket, és óvodai jogviszonnyal még nem rendelkeznek. A gyermek a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozásokon vesz részt.

Felhívjuk a szülők figyelmét, hogy az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló óvodai nevelésben való részvételre kötelezett gyermekét kellő időben óvodába nem íratja be, a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247. § a) pontja alapján szabálysértést követ el.

Az óvodai felvételről az óvodai férőhelyek függvényében az óvoda vezetője dönt az Nkt. 8.§ (2) bekezdésében meghatározottak alapján.

Azon gyermekek esetében, akik 2022. augusztus 31. után töltik be 3. életévüket, az óvodai felvételi kérelmet az intézményekben kérjük jelezni. Az óvodai felvételükről az óvoda vezetője dönt az Nkt. 8.§ (1) bekezdésében meghatározottaknak megfelelően.

A sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelését az egyes intézmény az Alapító okiratában rögzítettek szerint látja el.

Amennyiben a gyermek az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, a szülő köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon belül írásban értesíteni a gyermek lakóhelye, annak hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt.

Az óvodavezető a beiratkozás utolsó határnapját követő 21 napon belül írásban értesíti a szülőt az óvodai felvétel tárgyában hozott döntésről.

Az óvodavezető írásbeli döntése ellen a szülői felügyeleti jogot gyakorló szülő a közléstől számított tizenöt napon belül illetékmentes jogorvoslati kérelemmel fordulhat a fenntartó felé (Nyíregyházi Egyházmegye, 4400 Nyíregyháza, Bethlen Gábor utca 5.).

Az óvodai jogviszony létesítésének napja: 2022. szeptember 1.

Forrás: Nyíregyházi Egyházmegye, fotó: P. Tóth Nóra/Nyíregyházi Egyházmegye

Nyíregyházi Egyházmegye

óvoda, beiratkozás,
Hírek ebből a kategóriából

HERE YOU ARE: NEWS

BACK TO TOP


FOLLOW US ALSO IN THE SOCIAL MEDIA:

Széchenyi 2020 Beruházások

© 2015-2024 Eparchy of Nyíregyháza

Development: Gerner Attila, Zadubenszki Norbert