Leljék örömüket a hívek e templomban mindenkor – a Szent Miklós-székesegyház története korhű levéltári dokumentumok tükrében VIII.

Leljék örömüket a hívek e templomban mindenkor – a Szent Miklós-székesegyház története korhű levéltári dokumentumok tükrében VIII.

„A nyíregyházai görögkatolikus hitközség temploma az 1896. évben épült. A templom az elmúlt 24 év alatt teljesen megrongálódott. A vakolat lehullott, a párkányzatok omladoznak, a toronysisak bádogfedelét pedig a rozsda elemésztette.” – olvasható Miklósy István püspök 1920. szeptember elsején kelt levelében, melyet az akkori vallás- és közoktatásügyi magyar királyi miniszternek címzett. A levéltári dokumentum újabb fejezetet mutat be a Szent Miklós-székesegyház történetéből.

Forrás és fotó: Nyíregyházi Egyházmegye Levéltára2022. augusztus 3. 08:30

Kérjük, vegye figyelembe, hogy ez a hír 667 napja íródott

Kérelem a nyíregyházi Szent Miklós-székesegyház felújítása és bővítése ügyében

Miklósy István hajdúdorogi megyéspüspök 1920-ban a templom teljes renoválását, valamint templombővítést tervezett, ezért segítséget kért az illetékes minisztériumtól. Az 1924-ig tartó munkafolyamatban végül – a gazdasági és pénzügyi válság miatt – csak az épület helyreállítási munkálatai történtek meg.

Görögkatolikus templom és iskola az 1900-as évek elején 

(A kép tulajdonosa: Jósa András Múzeum – L.sz.: 69.106.1.A) 


A HAJDÚDOROGI PÜSPÖKTŐL

Nagyméltóságú

HALLER ISTVÁN 

vallás- és közoktatásügyi magyar királyi miniszter úrnak 

BUDAPEST


NAGYMÉLTÓSÁGÚ MINISZTER ÚR!

A nyíregyházai görögkatolikus hitközség temploma az 1896. évben épült. A templom az elmúlt 24 év alatt teljesen megrongálódott. A vakolat lehullott, a párkányzatok omladoznak, a toronysisak bádogfedelét pedig a rozsda elemésztette. Ezen templom jelenlegi megrongált állapotában nemcsak a nagyszámú hívőt számláló nyíregyházai hitközségnek, hanem egyúttal a hajdúdorogi magyar egyházmegyének is szégyene. Minthogy az immár jelenleg költséges helyreállítást igénylő templom eredeti tervezésénél a hívek számaránya kellő figyelembe nem vétetett, a természetes szaporodásra pedig a tervező még kevésbé gondolt, most, amikor a hitközség a helyreállítás foganatosításának kényszere előtt áll, szinte elkerülhetetlennek mutatkozik e templom lehető kibővítése. A helyreállítás egymagában, a jelenlegi méretek mellett, ugyanis visszaadná a templomnak az eredeti külső csínt; a használhatóság szempontjából azonban e költséges mívelet az adott helyzeten mit sem változtatna. A férőhelyek szaporításának gyakorlati kívánalmain felül, szükséges e templom kibővítése szépészeti tekintetből is; mert az disszonáns méreteivel nemcsak az építészet szabályaiba ütközik, hanem egyúttal a laikus ember szépérzékére is bántólag hat: hosszban és szélességben csaknem azonos méreteket tüntet fel. De elkerülhetetlen a kibővítés amiatt is, hogy Nyíregyháza püspöki székhely lett. A parokiális templom előreláthatólag még hosszú időn át a székestemplomot van hivatva helyettesíteni. E hivatásához képest úgy befogadó méreteivel, valamint külső díszével a püspöki állás méltóságát kell reprezentálnia nemcsak, hanem egyúttal a magyar görögkatolikusság önérzetét fokoznia s nevelő hatást kifejtenie mindazon hívekre, akik a Hajdúdorogi Egyházmegye kötelékébe tartoznak, s akik a jelenlegieken felül még nagy számmal ide csatlakozni kívánnak. 

A szükségesnek mutatkozó bővítési munkálatok csakis a magas államkormány hathatós támogatásával levén foganatosíthatók, tisztelettel arra kérem Nagyméltóságodat, hogy a célirányosnak mutatkozó teendők megállapítása végett a helyszínre egyik szakközegét mielőbb kiküldeni, majd a tervet s költség-előirányzatot elkészíttetni, s végül a megfelelő költségfedezetről gondoskodni méltóztassék. 

Jól tudjuk, hogy az építkezés jelenleg sok akadályba ütközik. Igen fontos szociális érdek azonban az építőmunkások foglalkoztatása s keresethez juttatása. Ezen érdeknek kielégítése oly módon, hogy a kultuszkormány egy népes város s nagy, de szegény hitközség templomépítési ügyére helyez súlyt, s meghozza a szükséges áldozatot, nem csekély mértékben fog közrehatni a destruktív irányzat csillapítására. Márpedig az itteni helyi viszonyoknál fogva ennek fokozott jelentősége van. 

Fogadja Nagyméltóságod kiváló tiszteletem őszinte nyilvánítását. 

Nyíregyházán, 1920. szeptember hó 1. 

Miklósy István 

hajdúdorogi püspök


[Forrás: GKPL I–1–a. 1522/1927.] 

Forrás és fotó: Nyíregyházi Egyházmegye Levéltára

Nyíregyházi Egyházmegye

székesegyház, felújítás, festés, levéltár
  • Kép szöveg
Hírek ebből a kategóriából

ÖN ITT VAN JELENLEG: HÍREK

VISSZA A TETEJÉRE


KÖVESSEN MINKET A KÖZÖSSÉGI MÉDIÁBAN IS:

Széchenyi 2020 Beruházások

© 2015-2024 Nyíregyházi Egyházmegye

Fejlesztés: Gerner Attila, Zadubenszki Norbert