Népünk élete múlik az anyák tiszteletén – Erdő Péter áldotta meg a megújult fehérvári bazilikát

Népünk élete múlik az anyák tiszteletén – Erdő Péter áldotta meg a megújult fehérvári bazilikát

A Szent István-i országfelajánlás napja Székesfehérvár fogadalmi ünnepe, ebben az évben a Szent István-bazilika megújulásának ünnepe is. Erdő Péter bíboros, prímás augusztus 14-én megáldotta a székesegyházat, és megújította Szent István országfelajánlását. Az ünnepségen részt vett a Nyíregyházi Egyházmegye püspöke, Szocska A. Ábel atya is.

Szerző: Trauttwein Éva, fotó: Lambert Attila/Magyar Kurír2022. augusztus 15. 23:00

Kérjük, vegye figyelembe, hogy ez a hír 652 napja íródott

Nagy tömeg várakozik Székesfehérvár belvárosának utcáin. A székváros fogadalmi ünnepén a magyar szent család, Szent István, Boldog Gizella és Szent Imre, ereklyéikben ismét végigjárják a belvárost. Megszólal ősi himnuszunk, elindul a menet. Jelen van Veres András győri püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia (MKPK) elnöke és a testület számos tagja, a Székesfehérvári Egyházmegye papsága, a város cserkészei, katolikus iskolák tanulói, Cser-Palkovics András a város polgármestere, a közélet, közintézmények, társadalmi szervezetek képviselői, a Hagyományőrző Koronaőrök, a Történelmi Vitézi Rend és a lovagrendek tagjai körmenetben vonultak a püspöki palotából a megújult Szent István-bazilikába.

Idén az országfelajánlás a bazilika megújulásának hálaünnepe is. Teljes pompájában várja a híveket az ősi templom, Géza fejedelem alapítása, a koronázási templom, III. Béla és a székváros püspökeinek nyughelye, mely barokk átépítése óta Magyarország egyik legnagyobb, Mária Terézia által bazilika rangra emelt temploma.

A hívősereget Spányi Antal megyéspüspök köszöntötte. Felidézte, hogy a hagyomány szerint Szent István király életének utolsó estéjét, amikor a király végső erejét összeszedve átment az általa a Boldogasszony tiszteletére épített templomba, fia sírjához térdelt, tekintetét az égre emelte, tudva, hogy utód nélkül távozik a világból, csak a gondviseléstől remélhetett segítséget.

Imre herceg sírjánál Isten elé tárta lelke fájdalmát, és a Boldogságos Szűz Mária oltalmába ajánlotta hazánkat.

A megyéspüspök hálát adott a Szent István-bazilika megújulásáért:

„Teljes épségében és pompájában a templom újra az imádság háza.

2014-ben az egész templom veszélybe került, az északi homlokzatának főpárkánya 8 méteres szakaszon leomlott. Kormányzati támogatással és széleskörű összefogással meg tudtuk menteni a templomunkat. A 2016-tól induló munkálatok vissza tudták adni az épület eredeti barokk szépségét.

Erdő Péter bíboros, prímás, a szentmise főcelebránsa és szónoka ugyancsak a templom megújításáért létrejött összefogásért adott hálát Istennek, aki gondjainkban és örömeinkben is mellettünk áll.

Homíliáját IDE kattintva olvashatja el teljes terjedelmében.

Erdő Péter bíboros a magyar szent család ereklyéi előtt elimádkozta Esterházy Pál nádor imáját, melyben országunkat Szűz Mária oltalmába ajánlotta. Fohászkodott hazánkért és minden keresztény családért. Mária közbenjárását kérte jövőnkre.

Emlékezzél meg, Istennek dicsőséges Anyja, magyarok Nagyasszonya, szentséges Szűz Mária, emlékezzél meg örökségedről, amelyet hű szolgád, első királyunk és apostolunk, Szent István neked felajánlott.

Tekints kegyes szemmel országodra, légy szószólónk és közbenjárónk Szent Fiadnál, Jézus Krisztusnál. Hozzád kiáltottak őseink és minden inségükből kiszabadultak. Ez a remény éltet most is, ez a bizalom indít, hogy oltalmadban keressünk menedéket mi, a te néped és örökséged.

Oltalmazd és védjed hatalmas pártfogásoddal minden testi-lelki bajtól országunkat. Hazánk főpásztorainak nyerj isteni segítő kegyelmet küldetésük teljesítéséhez, híveidnek pedig az élő hit cselekedeteiben és gyümölcseiben buzgó szívet.

Könyörgünk, Nagyasszonyunk, magyar hazánk vezetőiért, hogy a Szentlélek ajándékai által megvilágosítva védelmezzék az igazat, a közjó előmozdításán őszinte igyekezettel fáradozzanak.

Könyörgünk, Nagyasszonyunk, egész nemzetünkért. Vezesd kegyességeddel, tartsd meg Isten szeretetében és félelmében.

Nyerj a bűnbánóknak bocsánatot, az igazaknak állhatosságot, a fiataloknak tisztaságot, a házastársaknak hűséget, a szegényeknek pártfogást, a szomorúaknak vígasztalást, a megholt híveknek pedig örök nyugodalmat.

Légy minden ügyünkben szószólónk Szent Fiadnál, hogy az Ő akarata szerint rendezzük életünket.

Fogadd kegyesen kérésünket, hogy közbenjárásoddal megsegítve, a jelen élet küzdelmei után az örökkévaló boldogságra eljussunk, Krisztus, a mi Urunk által.

A záró áldást követően a hívek tiszteletüket tették a magyar szent család ereklyéi előtt.

Szerző: Trauttwein Éva, fotó: Lambert Attila/Magyar Kurír

Nyíregyházi Egyházmegye

Székesfehérvár, ünnep, felújítás, Erdő Péter
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
Hírek ebből a kategóriából

ÖN ITT VAN JELENLEG: HÍREK

VISSZA A TETEJÉRE


KÖVESSEN MINKET A KÖZÖSSÉGI MÉDIÁBAN IS:

Széchenyi 2020 Beruházások

© 2015-2024 Nyíregyházi Egyházmegye

Fejlesztés: Gerner Attila, Zadubenszki Norbert