Merjünk irgalmas szamaritánusokká válni – a szociális munka napját ünnepelték Máriapócson

Merjünk irgalmas szamaritánusokká válni – a szociális munka napját ünnepelték Máriapócson

November 14-én a Nyíregyházi Egyházmegye szociális intézményeinek 660 alkalmazottjából több mint kétszáz munkatárs vett részt az ünnepi rendezvényen, melyet Fülöp Attila államtitkár is megtisztelt jelenlétével.  A fenntartó 38 szolgálatot teljesítő munkatársat részesített idén püspöki dicséretben, melyet ezen a testi-lelki töltekezéssel teli napon vehettek át az egyházmegye főpásztorától.

Szöveg és fotó: P. Tóth Nóra/Nyíregyházi Egyházmegye 2022. november 15. 03:00

Kérjük, vegye figyelembe, hogy ez a hír 524 napja íródott

A szociális munka napjáról idén is megemlékeztek a Nyíregyházi Egyházmegyében. Ez a nap hagyományosan a szolgálatot teljesítő munkatársaknak és róluk szól. A 2022-es ünnepségen is megköszönték az egyházmegye szociális intézményiben dolgozóknak az áldozatos munkát, mellyel az ellátottak, gondozottak vagy épp a gyermekek felé fordulnak.

Elsőként Szocska A. Ábel megyéspüspök fordult hálatelt szívvel a megjelentek felé, amikor az ünnepséget nyitó szertartáson, a Parakliszon a kegykép előtt a Szűzanyáról elmélkedett. „A szentírásban senki sem köszöni meg Máriának, hogy Jézus Krisztust adta nekünk. Mikor a fia a kereszten elköszön tőle, akkor sem hangzik el a köszönet szava. Mert Jézus nem szavakkal, hanem tettekkel mutatja ki háláját – kezdte gondolatait Ábel püspök. Gondoskodni akar édesanyjáról, ezért rábízza őt Jánosra, legkedvesebb tanítványára, Jánost pedig édesanyjára. Ez a gondoskodó szeretet a köszönet egy különleges kifejezőformája.”

Máriapócson megköszönjük Mária irántunk való gondoskodó szeretetét, hiszen neki gondja van ránk. Ugyanakkor a munkatársaknak az ellátottak felé tanúsított gondoskodó szeretetét is meg kell köszönni, hiszen fáradságos munkát végeznek, mikor nap mint nap gondozzák őket, odafigyelnek rájuk – fejtette ki a főpásztor.

A közös imádság után dr. Papp Tibor főhelynök atya, az egyházmegye szociális ügyeiért felelős vezetője bemutatta a meghívott vendéget. Dr. Törő András atya, debrecen-nyíregyházi püspöki irodaigazgató, országos katolikus egyetemi lelkészi referens hivatás-hit témában tartott előadást, vizsgálva a segítő munka aspektusait.

András atya a Lukács Evangéliumában található irgalmas szamaritánusról szóló történetet olvasta fel. A jézusi példabeszédben megfigyelhető szereplőket és magatartásmintákat mutatta be, mintegy három utat vázolva arra, milyen válaszokat adnak az élet kihívásaira.

Ezek a minták a mi életünkben szintén jelen vannak, így minden jelenlévő saját életére is könnyen vonatkoztathatta a bemutatott párhuzamokat. 

A pap és a levita cselekedetei a vallásosság elembertelenedésének példái, hiszen nem segítenek, nem veszik észre a bajban lévőt. A szamaritánus azonban nem prédikál, meglátja, mire van szükség: cselekedetre, tettre, hiszen megesik, „meghasad” a szíve a földön fekvő ember láttán. A földön fekvő pedig mint természetében megsebzett, természetfölötti ragyogásától megfosztott emberi lény van jelen a történetben. 

Olykor mindhárom élethelyzetben érintettek vagyunk. Van, amikor mi fekszünk az úton, a kapcsolatainkban, saját bűneink által kerülünk az út szélére. Vannak magányos pillanataink. S van úgy, hogy Jézussal találkozunk. Ő eredeti méltóságunkba akar visszahelyezni, így találkozunk vele a szentgyónásban.

Ismernünk kell a sebeinket, hibáinkat. Ha megtapasztaljuk, hogy Isten minket is gyógyított már meg, ettől a tapasztalattól válhatunk magunk is gyógyítókká. Jézus a szamaritánus cselekedeteiben mintát ad: megtenni, amire éppen akkor lehetőségünk van.

Arra biztatta a hallgatóságot, hogy ki-ki gondolja át, életében hol vannak a sebei, hol kell gyógyulnia, hol vették, segítették fel egy öleléssel, együtt sírással, egy imával vagy csupán egy jó szóval, s ebből tanulva „merjünk irgalmas szamaritánusokká válni” – szólított fel.

„Életünk minőségét, sikerét, gazdagságát az adja, mennyire tudtam azonosulni az irgalmas szamaritánus alakjával, mennyire alakított formált, mennyire lettem az, aki engem is megérintett.”

Az imádság és lelki töltekezés után a kegytemplomból az Emmánuel Zarándokközpontban folytatódott a rendezvény, ahol Fülöp Attila, a Belügyminisztérium gondoskodáspolitikért felelős államtitkára tartott ünnepi beszédet.

Öt évvel ezelőtt a szociális munka napját az ágazatban dolgozók számára munkaszüneti nappá nyilvánították – emlékeztette az államtitkár a jelenlévőket. 

Üdvözölte a Nyíregyházi Egyházmegye azon hagyományát, hogy minden évben tart egy bátorító rendezvényt, melyen azokat az embereket szólítják meg, akik a segítésnek, ennek a szolgálatnak szentelik életüket.

„Ez a hivatás arról szól, hogy a magyar falvak, városok, községek, a magyar nemzet szociális biztonságban éljen. A gondoskodáspolitika területén dolgozó százezer ember teszi biztonságossá a szociálisan valamilyen szempontból hátrányos vagy segítségre szoruló családok életét. A munka, melyet elvégeznek, a nap végén egy közösség életét teszik erősebbé. Ha baj van, odamennek és megfogják valakinek a kezét. Ez a munka a magyar nemzetért végzett hivatás” – fogalmazott az államtitkár.

Az államnak az a feladata, hogy pénzügyi támogatásokkal és a jogszabályi háttér megteremtésével segítse ezt a területet, valamint együttműködjön. Mint ahogyan teszi azt a Nyíregyházi Egyházmegyével, mely „nem kihátrált, hanem egyre több feladatot, missziót vállalt az elmúlt időszakban” – köszönte meg a munkát.

A fenntartó minden évben kitünteti jónéhány dolgozóját. Idén harmincnyolc munkatárs részesült püspöki, vagy kiemelt dicséretben. A legelső elismerést azonban nem egy munkatárs, hanem az államtitkár kapta meg az egyházmegye püspökétől, aki ezzel köszönte meg a támogatást és odafigyelést, mellyel a politikus meghallja az egyházmegye hangját és segíti mindennemű szociális tevékenységét.

A további dicsérteket Fülöp Attila és Szocska Ábel atya közösen nyújtotta át a munkatársaknak, akik között volt, aki a hajléktalanok, a pszichiátriai betegek vagy épp az idősek kiemelkedő és szakszerű ellátása-gondozása miatt, mások nevelőszülőként vagy épp háttérmunkát végző könyvelőként, gondnokként kaptak elismerést, hiszen az ő munkájuk éppoly fontos az intézmények működését tekintve. Idén fenntartói döntés alapján dicséretben részesült az egyházmegye szociális irodavezetője, Bodnár-Szabó Ildikó, valamint számos közvetlen munkatársa is, így Pusztai László gazdasági vezető is.   

A megjelent több mint kétszáz vendég számára a Nyíregyházi Egyházmegye fenntartásában működő szociális intézmény- és ellátórendszert, annak fejlődését az elmúlt évben Bodnár-Szabó Ildikó, a Püspöki Hivatal szociális irodájának vezetője mutatta be.

A Nyíregyházi Egyházmegye 2700 ellátottról, 1100 gyermekről gondoskodik 660 alkalmazott és 240 nevelőszülő segítségével mindezt valamely formában Szabolcs-Szatmár-Bereg megye területén 25 településen.

A díjazottak névsora:

Kiemeltek:

Petneháziné Pócsfalvi Erika

Polyák Attiláné

Majoros-Ujlaki Mariann

Bertalanné Varga Zsuzsa

Vanczák György Andrásné

Kósa Lajosné

Pusztai László

Bodnár-Szabó Ildikó


Szent Miklós Gyermekvédelmi Intézmény

Andrikóné Nagy Anita

Gajdos Gyula Attila

Lippai Lívia

Pál Ferencné

Rácz Erzsébet

Szász Emília

Támba Éva Andrea

Zajácz Józsefné

Szent Miklós Integrált Szolgáltató Központ

Dr. Kenéz-Százvai Adrienn

Bodnár Sándor

Demeterné Kovács Ildikó

Kovács Zsoltné

Szent Miklós Ápoló – Gondozó Otthon Hodász

Batizi Gábor

Gulyás János

Mándiné Tisza Mónika

Szabó Miklós

Szabóné Nánási Enikő

Sója Miklós Szociális Intézmény És Családok Átmeneti Otthona

Krausz Mária Magdaléna

Lakatos Gusztávné

Szent Simeon És Anna Szeretetotthon

Farkasné Mucsi Irén

Szent Pantaleimon Szeretetotthon

Fecsku Imréné

Szent Heléna Görögkatolikus Integrált Szolgáltató Központ

File Zsuzsanna

Győri Andrásné

Peti Balázs

Petiné Csontos Melinda

Szent II. János Pál Pápa Idősek Otthona

Linzenboldné Nagy Edit

Soltészné Macsuka Bernadett

Szent Márta Görögkatolikus Szociális Szolgáltató Központ

Karácsony Andrásné

Király Zsuzsanna

Kiss Zoltánné

Maros Sándorné

Szöveg és fotó: P. Tóth Nóra/Nyíregyházi Egyházmegye

Nyíregyházi Egyházmegye

szociális, szociális munka napja, Máriapócs,
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
Hírek ebből a kategóriából

ÖN ITT VAN JELENLEG: HÍREK

VISSZA A TETEJÉRE


KÖVESSEN MINKET A KÖZÖSSÉGI MÉDIÁBAN IS:

Széchenyi 2020 Beruházások

© 2015-2024 Nyíregyházi Egyházmegye

Fejlesztés: Gerner Attila, Zadubenszki Norbert