Vízkereszt, Úrjelenés ünnepe

Vízkereszt, Úrjelenés ünnepe

Vízkereszt ünnepén, január 6-án Jézus Krisztus megkeresztelkedéséről és a Szentháromságnak ekkor történt kinyilatkoztatásáról emlékezik meg az egyház. Az ünnepet görögül epifániának, kinyilatkoztatásnak, ószlávul Istenjelenésnek nevezik, mert „a Jordánnál lévő jelenetnél teljessé vált az Isten kinyilatkozása. Megmutatta magáról a legtöbbet: Szentháromság, közösség, szeretetközösség, maga a megélt, tökéletes szeretet.” Az ünnep alkalmával Szabó Tamás pasztorális helynök atya gondolatait közöljük.

Szöveg: Szabó Tamás, fotó: P. Tóth Nóra/Nyíregyházi Egyházmegye2023. január 5. 17:00

Kérjük, vegye figyelembe, hogy ez a hír 473 napja íródott

Fényes volt az előző ünnep, de még fényesebb a mai, énekeljük egyik ünnepi sztichiránkban. Rámutatva arra, hogy a vízkereszt ünnepének, még a karácsonynál is fontosabb tanítása van: egy új világ keletkezését ünnepeljük. Jézus Krisztus is ezzel kezdi el nyilvános tanítását: Isten országa elérkezett. Krisztus nyilvános fellépésével elkezdődik egy új világ, Isten országa. Jézus eljött, hogy a Teremtő és teremtett világ közötti harmóniát helyreállítsa.

A Jordánnál lévő jelenetnél teljessé vált az Isten kinyilatkozása. Megmutatta magáról a legtöbbet: Szentháromság, közösség, szeretetközösség, maga a megélt, tökéletes szeretet.

S a mai ünnep azt az örömhírt közvetíti felénk, hogy az Isten minket is meghív ebbe a szeretetközösségbe, bennünket is részesíteni akar az isteni szeretetből. A betlehemi események, a megígért megváltó megszületése már nem csak néhány ember: Mária és József, a napkeleti bölcsek, és a pásztorok öröme. Jézus tanítása, hogy elközelgett az Isten országa, immár minden emberhez eljut. Ennek az új világnak, az új teremtésnek fontos eleme a víz.

A vízkereszti történet emlékeztet minket a teremtés könyvének kezdő soraira: mikor a föld puszta volt és üres és Isten lelke lebegett a vizek felett. A világ teremtésénél és most az újjáteremtésénél is az első elem, a víz jelenik meg.

A víz megszentelődik az isteni, a krisztusi jelenléttől, s ez a megszentelés azt jelenti, hogy a víz újra vízzé válik, olyanná, amilyennek az Isten megteremtette: kegyelmet, isteni szeretetet kifejező, megjelenítő anyaggá. 

Ezért szentelünk mi is vizet, hogy a szentelt víz által az isteni jelenlétet hangsúlyozzuk a világban; hogy a szentelt víz által kegyelemben részesüljünk; hogy lelkünknek, s egész lényünknek tisztító, éltető, felüdítő hatású legyen. S így jelenik meg a szenteltvíz, mikor egy tárgyat megáldunk, mert az immár több, mint használati tárgy: az Isten országában való részesedés hordozója. S így vígasztal minket egyházunk a temetéskor is, mikor a pap a koporsót, a sírt meghinti szenteltvízzel, hogy kifejezze: az elhunytat Isten országa veszi körül.

A Krisztusban megújuló világ, minket is folyamatos megújulásra biztat.

Ezért fordulunk ezzel a kéréssel a vízszentelési szertartásban az Isten felé: szentelj meg engem és a vizeket is, Üdvözítőm! Mert mi hiszünk a mai nappal meghirdetett Isten országában, s tagjává akarunk válni, hogy tetteinkkel, tanításunkkal és életünkkel is Isten országának törvénye szerint élvén, annak polgárai lehessünk. Már most és mindenkor és örökkön örökké. Ámen.

Szöveg: Szabó Tamás, fotó: P. Tóth Nóra/Nyíregyházi Egyházmegye

Nyíregyházi Egyházmegye

vízkereszt, Úrjelenés
Hírek ebből a kategóriából

ÖN ITT VAN JELENLEG: HÍREK

VISSZA A TETEJÉRE


KÖVESSEN MINKET A KÖZÖSSÉGI MÉDIÁBAN IS:

Széchenyi 2020 Beruházások

© 2015-2024 Nyíregyházi Egyházmegye

Fejlesztés: Gerner Attila, Zadubenszki Norbert