Liturgikusének-verseny – 2023

Liturgikusének-verseny – 2023

Idén is megmérethetik magukat kicsik és nagyok a Görögkatolikus Metropólia liturgikusének-versenyén. Az egyházmegyék elődöntőinek válogatása után a legjobbak juthatnak tovább a metropóliai döntőbe.

Forrás: Hajdúdorogi Főegyházmegye, fotó: P. Tóth Nóra/Nyíregyházi Egyházmegye2023. január 25. 23:01

Kérjük, vegye figyelembe, hogy ez a hír 539 napja íródott

A követelmény mindkét fordulóban ugyanaz lesz, természetesen korosztályonként lebontva. Az országos megmérettetés során nem helyezéseket osztunk ki, hanem a meghallgatott énekeket arany, ezüst és bronz minősítéssel díjazzuk.

Az egyházmegyei döntők március 18-án lesznek, az egyházmegyék által meghatározott helyeken, a metropóliai döntőt pedig április 1-jén rendezik meg Máriapócson, az Emmánuel Zarándokközpontban. 

Természetesen most is lehet jelentkezni egyéni, csoportos, illetve családi énekléssel. A csoportoknak legalább 3, maximum 6 éneklő taggal kell fellépniük, a családoknál felső létszámkorlát nincs. A csoportok és családok az általuk választott kategóriában szereplő énekekkel jelentkezhetnek.

Jelentkezni február 20-ig lehet, egy-egy űrlap kitöltésével.

Egyéni jelentkezés: https://bit.ly/liturgikusenekverseny-egyeni

Csoportos jelentkezés: https://bit.ly/liturgikusenekverseny-csoportos

További információ a hepi@hd.gorogkatolikus.hu e-mail címen kérhető.

A parlando éneklési módra külön gondot kell fordítani!

A kottából való éneklés mindenképpen kerülendő, meg kell tanulnunk egyszerűen szöveg alapján énekelni. Ezeket is értékelni fogjuk a bírálatkor. 

Az egyes korcsoportoknak a következő énekekkel kell készülniük: (a követelményt felénekelt változatban meghallgathatja ERRE a linkre kattintva)

 

I. korcsoport: 1-2. osztályosok

Virágvasárnapi 2. antifóna két verse a karverssel együtt (Dicsőség… most és… nélkül!)

Hittem s azért szólottam, * de igen megaláztattam. (Zsolt 115,1)

Üdvözíts minket Isten fia, * ki a vemhére felültél, énekelünk néked, * alleluja, alleluja, alleluja!

Mit adjak vissza az Úrnak * mindazokért, miket nekem adott? (Zsolt 115,3)

Üdvözíts minket Isten fia, * ki a vemhére felültél, énekelünk néked, * alleluja, alleluja, alleluja!

 

  • Virágvasárnapi tropár 1. hang

Az általános feltámadást * kínszenvedéseid előtt velünk elhitetni akarván, * Lázárt támasztottad föl halottaiból, Krisztus Istenünk. * Azért mi is, mint ama gyermekek, * a győzelem jelvényét viselve, * néked, mint a halál legyőzőjének kiáltjuk: *’ Hozsánna a magasságban, áldott, aki az Úr nevében jő.

 

 II. korcsoport: 3-4. osztályosok

  • Virágvasárnap utrenyei magasztaló ének a versekkel együtt 

Magasztalunk téged, * életa Krisztus: * Hozsánna a magasságban! * És mi kiáltjuk neked: Áldott, aki az Úr neben jő!

Vers: Uram, mi Urunk, mely csodálatos * a te neved az egész földön. (Zsolt 8,1)

Magasztalunk téged, * életa Krisztus: * Hozsánna a magasságban! * És mi kiáltjuk neked: Áldott, aki az Úr neben jő!

Vers: A kisdedek és csecsemők szája által viszed véghez * a dicséretet ellenségeid miatt. (Zsolt 8,3)

Magasztalunk téged, * életa Krisztus: * Hozsánna a magasságban! * És mi kiáltjuk neked: Áldott, aki az Úr neben jő!

Vers: Az ő dicsősége * mindörökkön-örök fennmarad.

Magasztalunk téged, * életa Krisztus: * Hozsánna a magasságban! * És mi kiáltjuk neked: Áldott, aki az Úr neben jő!

Vers: Dicsőség... most és...

Magasztalunk téged, * életa Krisztus: * Hozsánna a magasságban! * És mi kiáltjuk neked: Áldott, aki az Úr neben jő! 

  • Virágvasárnapi apostoli szakasz: Fil 4, 4-9

 

III. korcsoport: felső tagozatosok 

  • Virágvasárnap előesti vecsernye első három sztihirája az előversekkel, 6. hang

Elővers a 10. sztihirához: Vidd ki a tömlöcből lelkemet, * hogy dicsérjem a te nevedet!

Ma a Szentlélek kegyelme gyűjtött minket egybe, * és mindnyájan felvevén a te keresztedet mondjuk: * Áldott, aki az Úr nevében jő, *’ Hozsánna a magasságban! 

Elővers a 8. sztihirához: A mélységekből kiáltok, Uram, hozzád. * Uram, hallgasd meg az én szómat!

Kinek széke az ég és lába zsámolya a föld, * az Atyaisten Ije * és egyörökkéva­gú Fia, * az oktalan vemhére ült fel, * azon jövén Beniába, * mikor is a zsidó gyermekek pálmaágakat tartván kezeikben * fönnhangon magasztalták őt mondván: * Hozsánna a magasságban, *’ áldott aki jő, az Izrael kilya! 

Elővers a 6. sztihirához: Ha a vétkeket figyelembe veszed, Uram, Uram, ki állhat meg előtted? * De nálad vagyon a kegyelem.

Jöjjünk mi is, új Izrael, * mint a nemzetekből alakult Egyház, * és Zakariás prófévalkiáltsuk: * Igen, vigadj Sion leánya, * örvendezz Jeruzsálem leánya! * Íme, a te kilyod jő hozzád, * az igaz és üdzítő, * ő szegény, és szamáron ülve jő, * a szamárnak fiatal vemhén, * a kezükben gallyakat tartó zsidó gyermekekkel együtt ünnepelve * dicsőítsük az Urat mondván: * Hozsánna a magasságban, *’ áldott aki jő, az Izrael Kilya! 

  • Virágvasárnapi kánon 9. óda a magasztaló előverssel 

Magasztald * én lelkem * a vemhén ülő *’ Krisztus királyt!

Isten az Úr és megjelent nekünk, * készítsetek ünnepélyt, * és jöjjetek, magasztaljuk Krisztust * a pálmaágakkal és énekekkel, kiáltván: *’ Áldott, ki a mi Üdvözí Urunk neben jő!

 

 IV. korcsoport: középiskolások, egyetemisták, felnőttek 

  • Virágvasárnapi kánon 4. hang   

I. A mélység vízforrásai kiszáradtak, * és föltárult a szélvészek által hányatott tenger feneke, * mert kézintéseddel * te parancsoltál neki, * és választott népedet megmentetted, *’ kik győzelmi éneket énekelnek néked.

III. Kemény sziklából fakasztott vizet ivott * parancsod szerint Izrael népe, * de a szikla és az élet te vagy Krisztusom, * kin nyugszik az Anyaszentegyház, * mely kiáltja néked: Hozsánna, *’ áldott, aki az Úr neben jő!

IV. A próféta mondása szerint * a megszentelt hegyből, * a szeplőtelen Szűztől született Krisztusban * nyilvánvalólag a mi Istenünk jő nem késve hozzánk, * miért is mindnyájan hangoztassuk: *’ Dicsőség Uram, a te erődnek!

V. A Sion hegyére menj fel * és örömmel jelentsd ki * és hirdesd Jeruzsálemnek, * hogy erőben emelje fel szavát mondván: * Dicsőséges dolgok mondattak felőled, Isten városa, * te kéje Izraelnek *’ s a nemzetek üdvössége.

VI. Vigadva kiáltottak fel * az igazak lelkei: * Ma adatik új szövetség a világnak, * hogy Isten vérével való meghintés által *’ újjá szülessenek a népek.

VII. Ki Ábrahám ifjait a tűzből kiszaba­tád, * és a kaldeusokat elveszítéd, * kiket az igazság igazságosan ért utol, *’ áldott vagy te, dicsőített Istene és Ura atyáinknak.

VIII. Örvendezz Jeruzsálem, * Sion kedvelői ünnepeljetek, * mert közeledik az erők örökkévaló Ura, * hogy színétől áldással teljék meg a föld, és kiáltsa: * Minden teremtett művei az Úrnak, *’ áldtok az Urat!

Ünnepi előének:

Magasztald * én lelkem * a vemhén ülő *’ Krisztus királyt!

IX. Isten az Úr és megjelent nekünk, * készítsetek ünnepélyt, * és jöjjetek, magasztaljuk Krisztust * a pálmaágakkal és énekekkel, kiáltván: *’ Áldott, ki a mi Üdvözí Urunk neben jő!

 

  • Nagyheti tropár: Íme, a vőlegény… 8. hang, saját dallam 

Íme, a vőlegény  éjfélkor, * és boldog a szolga, kit virrasztva, * és újra méltatlan, kit restelkedve talál. * Vigyázz, ó én lelkem, * és sok álommal ne terheld magad, * nehogy a halálra adatván * a mennyországból kivettessél; * hanem serkenj föl kiáltván: * Szent, szent, szent vagy Isten, *’ az Istenszülő kedért nyörülj rajtunk!

Forrás: Hajdúdorogi Főegyházmegye, fotó: P. Tóth Nóra/Nyíregyházi Egyházmegye

Nyíregyházi Egyházmegye

liturgikus-ének, verseny,
Hírek ebből a kategóriából

ÖN ITT VAN JELENLEG: HÍREK

VISSZA A TETEJÉRE


KÖVESSEN MINKET A KÖZÖSSÉGI MÉDIÁBAN IS:

Széchenyi 2020 Beruházások

© 2015-2024 Nyíregyházi Egyházmegye

Fejlesztés: Gerner Attila, Zadubenszki Norbert