A teljes igazság maga Krisztus – Püspökké szentelték Martos Levente Balázst

A teljes igazság maga Krisztus – Püspökké szentelték Martos Levente Balázst

Ferenc pápa Martos Levente Balázst, a Központi Papnevelő Intézet rektorát az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye segédpüspökévé nevezte ki. Az új püspököt a budapesti Szent István-bazilikában szentelte Erdő Péter bíboros, prímás, esztergom-budapesti érsek március 4-én. A társszentelők Michael Wallace Banach, Magyarország apostoli nunciusa és Székely János szombathelyi megyéspüspök voltak.

Forrás: Magyar Kurír, szöveg: Baranyai Béla Fotó: Lambert Attila/Magyar Kurír2023. március 4. 21:03

Kérjük, vegye figyelembe, hogy ez a hír 450 napja íródott

Az eseményen jelen volt Bábel Balázs kalocsa-kecskeméti érsek, Ternyák Csaba egri érsek, Udvardy György veszprémi érsek, Kovács Gergely gyulafehérvári érsek, Kocsis Fülöp hajdúdorogi érsek-metropolita, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia tagjai, a külhoni magyar püspökök, valamint Fabiny Tamás, a Magyarországi Evangélikus Egyház elnök-püspöke.

A liturgia elején Erdő Péter bíboros köszöntötte az egybegyűlteket:

„Főtisztelendő és Excellenciás Apostoli Nuncius úr, Érsek és Püspök Urak, kedves szentelendő Testvérem, kedves papok és szerzetesek! Kedves ünneplő közösség!

Nagy öröm számomra, hogy hajdani vértanú segédpüspökünk, Boldog Meszlényi Zoltán  emléknapján új püspököt szentelhetünk Martos Levente Balázs professzor úr személyében, akit Szentatyánk, Ferenc pápa főegyházmegyénk segédpüspökévé nevezett ki. Külön hálával és szeretettel gondolunk Cserháti Ferenc nyugalmazott segédpüspök úrra, aki súlyos betegségét és szenvedését az új püspökért ajánlotta fel és lélekben velünk ünnepel.”

Az evangélium felolvasása után a Szentlélek segítségét kérő ének következett. Mivel a pápai bulla fizikai valójában még nem érkezett meg Budapestre, ezért Michael Wallace Banach, Magyarország apostoli nunciusa ezen okból kiadott dekrétumát ismertették az egybegyűltekkel.

Ezt követően felolvasták a püspöki kinevezésről szóló pápai bulla szövegét.

FERENC PÜSPÖK, ISTEN SZOLGÁINAK SZOLGÁJA kedvelt fiunknak, Martos Levente Balázsnak, a Szombathelyi Egyházmegye papjának, mostanáig a budapesti Központi Szeminárium rektorának, az esztergom-budapesti metropolita egyházi közösség kinevezett segédpüspökének, akit a trebai szék címével tüntettünk ki, üdvözletét és áldását küldi.

Akik a keresztség által Isten fiaivá lesznek, Szentlélekből újjászületnek, és így méltóvá válnak arra, hogy magukban hordozzák a megvilágosító és megerősítő Krisztust, mint az örök élet forrását. Nehogy a krisztushívők lelkükben az isteni életnek ezt az üdvösséghozó kegyelmét elhanyagolják; azoknak a püspököknek, akik a gondjukra bízott egyházak gyarapodására segédpüspököt kérnek maguknak, szívesen és készségesen teljesítjük kívánságát. Ezért mikor tisztelendő testvérünk, Erdő Péter, a Római Szent Egyház bíborosa, esztergom-budapesti metropolita érsek a lelkipásztori ügyek nagy sokasága miatt olyan főpapot kért, akivel a püspöki feladatokat megoszthatja, szívesen adtuk ehhez beleegyezésünket. Úgy döntöttünk, hogy téged választunk erre a szolgálatra, kedves Fiunk, hiszen józanságodat, az ügyek intézésében való jártasságodat, lelkipásztori buzgóságodat, különösen a budapesti Központi Szeminárium rektori tisztségének ellátásában bizonyítottad. Ezek a tulajdonságaid lehetővé teszik számunkra, hogy alkalmasnak tartsunk téged ennek a munkának az elvégzésére. Ezért a Püspöki Dikasztérium véleményét elfogadva, apostoli hatalmunkkal élve, kinevezünk téged esztergom-budapesti segédpüspökké, és egyszersmind megadjuk neked a trebai szék címét mindazokkal a jogokkal és kötelezettségekkel, amelyek a kánonjog szerint ehhez a hivatalhoz tartoznak. Püspökké szentelésedet illetően szívesen megengedjük, hogy azt Rómán kívül (bármely) katolikus püspöktől elnyerd a liturgikus szabályok megtartásával. Előtte azonban szabályosan le kell tenned a hitvallást és a hűségesküt irántunk és utódaink iránt.

Végül bátorítunk, hogy hivatalodat tüzes szívvel, lélekben és igazságban gyakorold, a munkában együttműködve metropolita érsekeddel. Bízd rá magadat és tevékenységedet a Boldogságos Szűz Mária gyengéd közbenjárására, hogy eszközölje ki számodra a Szentlélek világosságát az Úrnak és az ő Evangéliumának szorgalmas hirdetéséhez és az Anyaszentegyház szentségeinek minél szentebb ünnepléséhez a nép körében.

Kelt Rómában, a Lateránban, február 3-án, az Úr 2023. évében, pápaságunk tizedik esztendejében.

Ferenc

A homília után a jelölt ígérettételével folytatódott a szertartás. Ezt követően a jelenlévők elimádkozták a Mindenszentek litániáját, majd a kézrátétel és a felszentelő ima következett, melynek elimádkozása alatt az evangéliumos könyvet a szentelendő feje fölé helyezte Lovassy Attila, a Központi Szeminárium prefektusa és Száraz László, a szeminárium spirituálisa. Ezután szent krizmával kente meg Erdő Péter bíboros a szentelendő fejét, és átadta neki a püspöki jelvényeket: az evangéliumos könyvet, a püspöki gyűrűt, a mitrát és a pásztorbotot. Ezt követően az új püspök békeköszöntést váltott minden püspökkel.

A Te Deum elimádkozása közben Martos Levente Balázs püspök a templomon végighaladva áldást adott, majd a szertartás az Eucharisztia liturgiájával folytatódott.

A szentmise végén Veres András győri megyéspüspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia (MKPK) elnöke a testület nevében köszöntötte az új tagot. Mint elmondta, amikor a püspök leborul az oltár előtt, kifejezi Isten és az Egyház iránti odaadását.

Veres András püspök felidézte, amikor Martos Levente Balázs még káplánként szolgált a szombathelyi egyházmegyében. Püspökeként arra kérte, hogy segítsen a hitoktatásban, erre Martos Levente Balázs azonnal igent mondott. Boldog Apor Vilmosról olvashatjuk, hogy édesanyja azt mondta, neki, két dolog közül mindig a nehezebbet válassza, mert az Isten akarata.

Az MKPK nevében szeretettel köszöntelek püspökké szentelésed alkalmából, és azt kívánom, hogy a rád jellemző odaadással, szeretettel szolgáld az Egyházat, megvalósítva Isten akaratát. Ehhez adjon az Isten sok kegyelmet, bölcsességet és áldást.”

– zárta az új püspök köszöntését Veres András.

Süllei László, a Budapest-Vári Nagyboldogasszony Főplébánia plébánosa, érseki általános helynök az egyházmegye papsága nevében – és mint egykori esztergomi „frankás” diáktárs – köszöntötte az új püspököt. Mint kiemelte, Martos Levente Balázs hitelesen megélt és közvetlen istenhittel áll most a közösség előtt. Rámutatott, hogy a papnak szüksége van a püspökre, ahogyan ez fordítva is igaz, hiszen az evangélium hirdetése közös feladatuk, megvalósítva a testvéri szeretet krisztusi parancsát.

*

Végül az új püspök szólt az egybegyűltekhez:

„Eminenciás bíboros úr, nuncius úr, excellenciás érsek és püspök atyák, 
főtisztelendő paptestvérek, diakónusok, szerzetesek és szerzetesnővérek,
kedves szüleim, testvéreim, családtagjaim, 
igen tisztelt polgármester urak, kedves kispapok, kedves barátaim, 
kedves mindannyian!

Köszönöm az Úristennek és mindannyiuknak, hogy a mai napon együtt ünnepelhetünk!

Szívem szerint egyfajta litániával kezdeném, felsorolva és megszólítva mindazokat, akik életemben mindeddig fontosak voltak, élőket és holtakat, távolból köszöntőket és most itt együtt imádkozókat, szüleimet és testvéreimet, iskola- és szobatársakat, káplántársakat, útitársakat, csoporttársakat, tanártársakat, munkatársakat, elöljáró társakat, kis túlzással: harcostársakat, és felelgetném magam újra meg újra: köszönöm, hogy itt vagytok, hálás vagyok, hogy együtt lehetünk. Úgy gondolom és tapasztalatom, hogy az Istenbe és Jézus Krisztusba vetett hit, a közös ünneplés és imádság különleges légkört, bizalmat és békét teremt közöttünk. Hálás vagyok ezért.

Abban a reményben készültem a mai napra, hogy ez az ünnep Isten országának jelenét szolgálja, ebből ad részt különleges módon mindannyiunknak. Köszönöm, hogy ez így lehet!

 Erdő Péter bíboros, prímás szentbeszédét teljes terjedelmében, valamint az újszentelt püspök beszédét az EZEN a linken olvashatja el.

 

Forrás: Magyar Kurír, szöveg: Baranyai Béla Fotó: Lambert Attila/Magyar Kurír

Nyíregyházi Egyházmegye

püspökszentelés, Martos Levente Balázs
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
Hírek ebből a kategóriából

ÖN ITT VAN JELENLEG: HÍREK

VISSZA A TETEJÉRE


KÖVESSEN MINKET A KÖZÖSSÉGI MÉDIÁBAN IS:

Széchenyi 2020 Beruházások

© 2015-2024 Nyíregyházi Egyházmegye

Fejlesztés: Gerner Attila, Zadubenszki Norbert