Óvodai beíratás időpontjai egyházmegyénkben

Óvodai beíratás időpontjai egyházmegyénkben

A Nyíregyházi Egyházmegye fenntartásában működő óvodák szeretettel várják a 2023/2024. nevelési évre beiratkozó gyermekek szüleit az alábbiak szerint.

Forrás: Nyíregyházi Egyházmegye Oktatási Iroda, fotó: P. Tóth Nóra/Nyíregyházi Egyházmegye2023. március 29. 13:03

Kérjük, vegye figyelembe, hogy ez a hír 478 napja íródott

A nevelési – oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 20. § (1) bekezdése rendelkezik az óvodai jogviszony létesítésével kapcsolatos tudnivalókról. „Az óvodai beiratkozásra a tárgyév április 20-a és május 20-a között kerül sor.” 

A fentiek alapján a Nyíregyházi Egyházmegye által fenntartott intézményekben a 2023/2024-es nevelési évre az óvodai beíratás időpontját az alábbiak szerint határozza meg:

Angyalok Kertje Görögkatolikus Óvoda – Hodász, Kölcsey u. 9.

2023. május 04-05. 8.00 - 16.00 óráig

Ékes Virágszál Görögkatolikus Óvoda – Máriapócs, Kossuth tér 12.

2023.  május 3-8.  8.00 - 14.00 óráig

Istenszülő Oltalmáról Elnevezett Görögkatolikus Óvoda és Általános Iskola – Újfehértó, Mártírok u. 19. 

2023. április 24-26. 7.30 - 17.00 óráig

Mária Kertje Görögkatolikus Óvoda – Mátészalka, Móricz Zsigmond u. 75.

2023. április 26-27.  08:00 - 17:00 óráig

Móricz Zsigmond Görögkatolikus Óvoda és Kéttannyelvű Általános Iskola Dr. Antall József Pátyodi tagintézménye – Pátyod, Kossuth Lajos. u. 41.

2023. április 20-21. 8.00-12.00 óráig

Örömhír Görögkatolikus Óvoda – Nagydobos, Fő u. 131.

2023. április 24-25.  8.00-12.00 óráig

Sója Miklós Görögkatolikus Óvoda és Általános Iskola – Nyíregyháza, Dália u. 1.

2023. április 24-26. 8.00 - 16.00 óráig

Szent Jácint Görögkatolikus Óvoda – Balkány Fő u. 11.

2023. április 20-28. 8.00 - 16.00 óráig

Szent György Görögkatolikus Óvoda és Általános Iskola – Kisvárda, Zrínyi tér 4. 

2023. április 20-21. és április 24. 8:00-tól 17:00 óráig

Szent Miklós Görögkatolikus Óvoda  - Nyíregyháza, Síp u. 14-16.

2023. május 3-4. 08:00-16:00 óráig

Szent Péter és Pál Görögkatolikus Óvoda – Nyírlugos, Szabadság tér 2.

2023. április 24-28. 8.00-12.00-ig

Kérjük, a részletekkel kapcsolatban tájékozódjanak az intézmények honlapján, közösségi oldalán, ill. a helyben szokásos módon (kihelyezett Hirdetmény).

A beíratáshoz szükséges dokumentumok:

  • a gyermek személyazonosságát igazoló irat (születési anyakönyvi kivonata, vagy személyi igazolvány, vagy útlevél)
  • a gyermek lakcímkártyája, TAJ kártyája,
  • a szülő (gondviselő) személyazonosságát igazoló irat (személyi igazolvány, vagy útlevél, vagy vezetői engedély)
  • szülő lakcímkártyája,
  • sajátos nevelési igényű gyermek esetében: szakértői vélemény
  • a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményről készült határozat
  • nem magyar állampolgárság esetén az ország területén való tartózkodás jogcímét igazoló okirat
  • gyermek egészségügyi állapotával kapcsolatos dokumentum (allergia, diabétesz stb.)

A megadott időpontokban kell beíratni azokat a gyermekeket, akik 2023. augusztus 31-ig betöltik legalább a 3. életévüket, és óvodai jogviszonnyal még nem rendelkeznek. A gyermek a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozásokon vesz részt.

Felhívjuk a szülők figyelmét, hogy az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló óvodai nevelésben való részvételre kötelezett gyermekét kellő időben óvodába nem íratja be, a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247. § a) pontja alapján szabálysértést követ el.

Az óvodai felvételről az óvodai férőhelyek függvényében az óvoda vezetője dönt az Nkt. 8.§ (2) bekezdésében meghatározottak alapján.

Azon gyermekek esetében, akik 2023. augusztus 31. után, fél éven belül töltik be 3. életévüket, az óvodai felvételi kérelmet az intézményekben kérjük jelezni. Az óvodai felvételükről az óvoda vezetője dönt az Nkt. 8.§ (1) bekezdésében meghatározottaknak megfelelően.

A sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelését az egyes intézmény az Alapító okiratában rögzítettek szerint látja el.

Amennyiben a gyermek az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, a szülő köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon belül írásban értesíteni a gyermek lakóhelye, annak hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt.

Az óvodavezető a beiratkozás utolsó határnapját követő 21 napon belül írásban értesíti a szülőt az óvodai felvétel tárgyában hozott döntésről.

Az óvodavezető írásbeli döntése ellen a szülői felügyeleti jogot gyakorló szülő a közléstől számított tizenöt napon belül illetékmentes jogorvoslati kérelemmel fordulhat a fenntartó felé (Nyíregyházi Egyházmegye 4400 Nyíregyháza, Bethlen Gábor u. 5.)

Az óvodai jogviszony létesítésének napja: 2023. szeptember 1.

Forrás: Nyíregyházi Egyházmegye Oktatási Iroda, fotó: P. Tóth Nóra/Nyíregyházi Egyházmegye

Nyíregyházi Egyházmegye

oktatás,
Hírek ebből a kategóriából

ÖN ITT VAN JELENLEG: HÍREK

VISSZA A TETEJÉRE


KÖVESSEN MINKET A KÖZÖSSÉGI MÉDIÁBAN IS:

Széchenyi 2020 Beruházások

© 2015-2024 Nyíregyházi Egyházmegye

Fejlesztés: Gerner Attila, Zadubenszki Norbert