Kántorjánosi görögkatolikus temploma a 19. században

Kántorjánosi görögkatolikus temploma a 19. században

2023 márciusának utolsó hétvégéjén zajlott Kántorjánosiban a kánoni látogatás. Ennek apropóján egy levéltári dokumentumot olvashatnak az alábbiakban. A forrással a 148 évvel ezelőtti templomra tekintünk vissza.

Forrás és fotó: Nyíregyházi Egyházmegye Levéltára2023. április 1. 08:03

Kérjük, vegye figyelembe, hogy ez a hír 388 napja íródott

Leltár

 

Mely felvétetett a hodászi anyaegyházhoz tartozó k[ántor]jánosi fiókegyház ingó s ingatlan vagyonáról 1875. évi december hó 22-én. 

1ször […]

2ször Van egyház (templom) téglából építve. 1875-ben egy kis új fatoronnyal és toronykereszttel ellátva a község közepén jó állapotban. 5 ablakkal és az ajtóval. 

3szor A templomban van oltár a bold[ogságos] Sz[űz] képével és a szentségtartó (tabernákulum) kereszttel ellátva, egy cinkehely cinfedéllel. 

4szer Az oltárra van helyezve két nagyobb fa és két kisebb réz, összesen 4 db gyertyatartó, a bold[ogságos] Szűz képe mellett két kis kép; az oltár be van terítve 4 terítővel, ezek felett van az antimenzion, e felett egy hosszú lenlepel, mellyel az oltár teríttetik. 

5ször Az áldozóhely […] kép jelvényével, terítve 3 fehér kendővel, van két db ámpolna és egy kehely terítve egy ócska selyemkendővel. 

6szor Az oltáron van egy ezüst aranyozott kehely csillaggal és tányérral ellátva, és egy ezüstkanál aranyozva, és két kehelykendő; van még egy régi cinkehely használaton kívül, van az oltáron egy miséskönyv Evangélium, s Szabó József-féle magyar Sz[ent]írás néhai Kricsfalusy János ajánlatából. 

7szer Van az egyháznak egy avult sárga színű felonja, szintén egy másik színehagyott kék minden hozzá tartozókkal, egy veres, egy fekete s egy ünnepi fehér, aranyos virággal s minden hozzá tartozókkal ellátva. 

8szor Van három hosszú ing [---], két vállkendő, egy fehér selyemöv, egy füstölő avult állapotban, fa tömjéntartó rézkanállal. 

9szer Van két kendő, egy kéztörlő s három db csengő. 

10szer Van képállvány 3 szakaszra. 

11szer Van egy asztalka, felolvasásoknál használandó, egy avuló láda gyertya- és temjéntartásra – egy új, barnára festett ruhaszekrény. 

12szer A király[i] ajtó előtt két nagy, fa gyertyatartó. 

13szor A képállvány előtt van egy asztalka, régi kendővel terítve és egy veres selyemterítővel, itt van egy fakereszt, s e mellett áll a körmeneti nagy kereszt is. 

14szer Van az egyházban két énekkar, vannak itten egy apostol, euchologion, két psaltir, octoéch, egy db trifologion, két példányban – az egyik kéziratú, a másik nyomtatott irmológion, két péld[ányban], egyik kisebbszerű. 

15ször Van 4 zászló jó állapotban, képpel ellátva. 

16szor Van két harang a toronyban, egyik 1 mázsás, a másik 80 fontos. 

 

Belsőkben

17szer Az egyházi beltelken van két külön épület, egyik éneklész-tanítói lak egy fedél alatt az iskolaszobával, az éneklészi lakon két ablak, két ajtó, az iskolaszobában van 3 ablak, egy új ajtó, új zárral; egy hosszú asztal és két ülőpad, van fekete számolótábla 24 kb., Gönczy-féle falitábla. Az éneklészi udvaron van egy ól, egy kamaraszobával egy fedél alatt, van kút, s a kerítés jó állapotban. 

18szor A másik épület az egyházfi lak két szobára, az egyikben az egyházszolga lakik – a másik az egyház javára haszonbérbe adatik. 

19szer [….] 

20szor […] 

21szer Van az egyháznak hivatalos pecsétnyomója, 1830, Mária szül[etését] jelképező nyomatóval. 

22szer A temetőhelyiség, amennyiben közös a reformátusokkal, nagy, kereszt nélkül, körülbelül 4 hold térségen. 

23szor Az egyházpénztár jelen állása a) kötvényekben mintegy 400 frt. o[sztrák] é[rték]ben, melyből sok veszendőben van; b) készpénzben vagy 20 frt. 

 

Kelt, mint fent

 

Előttünk:                                                                              Lengyel Endre 

Tivadar András                                                                   derzsi lelkész s hodászi 

Nyír. ker. m. alesperes                                                       oldalróli adminisztrátor 

Lengyel János                                                                                 m. átadó

Gebei h. lelkész                                                                   Guthy Elek 

                                                                                   újdon kinevezett hodászi h. lelkész 

                                                                                                          mint átvevő 

[Forrás: Nyíregyházi Egyházmegye Levéltára VI–1–a.] 

Forrás és fotó: Nyíregyházi Egyházmegye Levéltára

Nyíregyházi Egyházmegye

levéltár, kánoni látogatás, Kántorjánosi
  • Kép szöveg
  • Kép szöveg
  • Kép szöveg
Hírek ebből a kategóriából

ÖN ITT VAN JELENLEG: HÍREK

VISSZA A TETEJÉRE


KÖVESSEN MINKET A KÖZÖSSÉGI MÉDIÁBAN IS:

Széchenyi 2020 Beruházások

© 2015-2024 Nyíregyházi Egyházmegye

Fejlesztés: Gerner Attila, Zadubenszki Norbert