A Szentlélek pünkösdkor jön el hozzánk, és újra „lelkesít” minket

A Szentlélek pünkösdkor jön el hozzánk, és újra „lelkesít” minket

„A pünkösd a Szentlélek eljövetelének ünnepe. Az év során számos olyan ünnep deríti fel az életünket, ha hagyjuk, sőt akarjuk, amelyeket jól ismerünk. A húsvét és a karácsony kiemelkedő alkalmak, egy igen széles réteg számára, de a pünkösd talán mintha lemaradt volna tőlük – már ami az általános érdeklődést illeti – pedig az ősegyháztól fogva a fő ünnepek egyike. A keresztények mind a mai napig a legnagyobb ünnepek sorában tisztelik és ünneplik” – Erdei Tamás atya, vásárosnaményi parókus az ünnepről.

Szöveg: Erdei Tamás, fotó: P. Tóth Nóra/Nyíregyházi Egyházmegye2023. május 28. 11:30

Kérjük, vegye figyelembe, hogy ez a hír 396 napja íródott

A Szentírásban az Apostolok cselekedetei írja le ezt az eseményt a következő módon: „Amikor pedig eljött a pünkösd napja, és mindnyájan együtt voltak ugyanazon a helyen, hirtelen hatalmas szélrohamhoz hasonló zúgás támadt az égből, amely betöltötte az egész házat, ahol ültek. Majd valami lángnyelvek jelentek meg előttük, amelyek szétoszlottak, és leszálltak mindegyikükre. Mindnyájan megteltek Szentlélekkel, és különféle nyelveken kezdtek beszélni; úgy, ahogyan a Lélek adta nekik, hogy szóljanak.” (Apostolok Cselekedetei 2,1-4)

Sok érdekességet el lehetne mondani erről az ünnepről, például, hogy a neve a görög „pentekoszté” szóból származik, amely azt jelenti, hogy „ötvenedik”, mert Krisztus feltámadása után az ötvenedik napon ünnepeljük. DE ezektől az általános tudnivalóktól talán sokkal fontosabb, hogy mit jelent igazából számunkra és miért fontos ma is ez az ünnep?

A Szentlélek a harmadik Isteni személy. Az Atya, a mi szerető mennyi Atyánk, az Atyaisten, és a Fiúisten, Jézus Krisztus sokkal könnyebben megközelíthető és leírható. A Szentlélek azonban más. A Szentlélekkel kapcsolatban nehezebb dolgunk van, ha érvényeset akarunk róla mondani. Hiszen Ő a legmisztikusabb, a legtitokzatosabb, de egyben mégis hozzánk közel levő. Olyan mintha nem egy versről de magáról az ihletről kellene beszélni. Mintha nem a dalszöveget kellen magyarázni, hanem a dallamot magát, mintha a kimondhatatlant kellene kimondani, mikor a Szent Lélekről beszélünk. Az Atya az, aki szereti ezt a világot és minket, a Fiú az, aki eljött és megváltotta a világot, a Szentlélek pedig az, aki eljött, és a mai napig átjárja és élteti ezt a világot. Jézus maga is így beszél róla Nikodémusnak, a maga misztikus és titokzatos módján: „A szél ott fúj, ahol akar, hallod a zúgását, de nem tudod, honnan jön és hova megy. Így van vele mindenki, aki a Lélekből született.” (János evangéliuma 3,8)

Az ő eljövetelére emlékezünk tehát, hiszen ekkor teljesedett be Jézus ígérete, hogy el fogja küldeni a Szent Lelket. Ezért is tanítjuk azt, hogy a pünkösd a húsvét beteljesülésének az ünnepe. És tulajdonképpen az egyház születésének is, hiszen Jézus, aki azt ígérte, hogy velünk lesz a világ végezetéig, és kilehelte azon a szörnyű sötét első nagypénteken a lelkét ebbe a világba, most a Szent Lelket is elküldi. És ez a lélek tevékenykedik és él köztünk Jézus Anyaszentegyházában és éltet és szentel meg minket különböző módokon mind a mai napig.

Sokszor hallom keresztény emberektől, akik ábrándos tekintettel mondják: „bárcsak találkozhattam volna Jézussal míg itt járt a földön…” Erre álltalában azt szoktam felelni, hogy gondolt-e már valaha arra, hogy Ő is, mint modern keresztény, ugyanolyan szerencsés, hisz a Szent Lélek korszakában élhet! Igen, mi ennek a kornak a Krisztus követői, így vagyunk közvetlen kapcsolatban Istennel: az Ő Szent Lelkén keresztül az első pünkösdtől fogva máig! Csak figyelni kell rá. Próbáljunk az eszközei lenni a jóban, próbáljuk megérteni, hogy mire hív minket, és ehhez erőt és belső tüzet kapunk tőle mi is, mint egykor azok a tanítványok, akik azelőtt féltek és elrejtőztek, de az első pünkösd után a Lélekkel eltelve álltak ki és hirdették az Örömhírt mindenkinek.

Azt gondolom, sok mindentől rettegünk a mai világban is. És sajnos sok dologgal megbarátkoztunk, amelyek valójában sokkal félelmetesebbek, mint az épp aktuális rettegéseink. A mi jelenlegi korunk, és „modern” világunk közönye, olykor lelketlensége pontosan ilyen. És erre hatékony ellenszer, ha be tudjuk engedni magunkba azt a Szent Lelket, aki pünkösdkor jön el hozzánk, és újra „lelkesít” minket – hogy aztán mi is tovább adhassuk ezt a derűt, és erőt azoknak, akik számítanak ránk.

Isten szeretettel megteremtette a világot, és nem hagyta el akkor sem, mikor a bűneink miatt minden rosszra fordult, elküldte a fiát, aki megváltott minket, és elküldte a Szentlelket, hogy erőt és bátorítást adjon nekünk, és a mai napig, most, 2023-ban is itt legyen velünk, köztünk, bennünk és átjárjon minket. Már csak rajtunk áll, hogy befogadjuk-e, hogy együtt működünk-e vele.

Megjelent nyomtatásban 2023 pünkösd vasárnapján a Kelet-Magyarország című napilapban. 

Szöveg: Erdei Tamás, fotó: P. Tóth Nóra/Nyíregyházi Egyházmegye

Nyíregyházi Egyházmegye

pünkösd, lelki táplálék, ünnep
Hírek ebből a kategóriából

ÖN ITT VAN JELENLEG: HÍREK

VISSZA A TETEJÉRE


KÖVESSEN MINKET A KÖZÖSSÉGI MÉDIÁBAN IS:

Széchenyi 2020 Beruházások

© 2015-2024 Nyíregyházi Egyházmegye

Fejlesztés: Gerner Attila, Zadubenszki Norbert