A renewed church was blessed in Kállósemjén

A mi Nagy Mesterünk, Jézus Krisztus megújítja életünket – templomszentelés Kállósemjénben

A Kállósemjén településre Nyíregyháza felől érkező autósok két templom között haladnak el a Kossuth utcán, de amit épp szemben lát a vezető a nagy kanyarban, az pontosan a görögkatolikus templom. Felújítása immár befejeződött, jelenlegi állapotában fényesen hirdeti Isten dicsőségét, Gábor és Mihály arkangyalok az úton lévők védőszentjeként tekintenek az arra járókra. A tűzzománc toronyóra szintén látványos éke a templomnak. A megújult épületet július 2-án Szocska A. Ábel megyéspüspök szentelte meg.

Szöveg és fotó: P. Tóth Nóra/Nyíregyházi Egyházmegye2023. július 4. 01:07

A kállósemjéni görögkatolikus templomot 1897-re építették fel, ám ugyanazon a helyen ez az épület a negyedik kőtemplom. Az első, egy 1319-ben, írásos emlékekben is említett középkori templom lehetett.

Régészeti feltárás során állapították meg, hogy ennek a középkori templomnak egy maradványa képezi a templom szentélyének falát. Az erős gyökerű görögkatolikus közösség tagjai – az 1720-as években a Kállay-család által betelepített görögkatolikus családok hagyományai nyomán – ma is sokat tesznek hitükért, templomukért. Ennek ékes bizonyítéka az elmúlt egy év alatt zajlott felújítás.

A közösség tagjai Orosz István Árpád esperes-parókus atya vezetésével nagyszabású beruházásokat végeztek különféle pályázati (TOP, ROHU) és saját forrásból finanszírozva azokat, hogy a teljes templom külső és belső méltóan hirdesse Isten dicsőségét.

Megújult a templomtető, a torony; a toronykereszt és a gömb 24 karátos vihararannyal lett bevonva. Toronyórát készítettek tűzzománcból, a falakat a régészeti emlékek megóvását figyelembe véve újították meg kívülről és belülről; a korábban festetetlen külső homlokzati fülkékben Gábor és Mihály arkangyal kapott helyet (Bíró Péter kárpátaljai ikonfestő művész munkája). Új textíliák és tárgyak is bekerültek a szentélybe, hajóba.

A teljesség igénye nélkül említettünk néhányat azok közül az újítások közül, melyeket Szocska A. Ábel nyíregyházi megyéspüspök áldott meg július 2-án.

A templom állapotbeli változását a főpásztor maga is nyomon követte, segítette, támogatta, ezt megköszönve adományozta Szocska Ábel püspök atyának a település polgármestere a Kállósemjén Nagyközségért Emlékplakettet.

A vasárnapi szertartás a templomon kívül kezdődött, ahol imák és énekek kíséretében a hierarcha szentelt vízzel hintette meg a templom külsejét majd belső falait.

A püspöki Szent Liturgia elején a kállósemjéni születésű Elek Ádám alszerpapi rendben részesült, megkapva – a püspök áldása mellett – az alszerpapi szolgálatra jellemző liturgikus öltözéket és tárgyakat. A szertartáson együtt imádkozott főpásztorával tíz paptestvér, valamint a házigazda, Orosz István Árpád esperes-parókus atya.

Ábel püspök tanításában a templom felújításának önmagán túlmutató, jelképes üzenetére hívta fel a jelenlévők figyelmét: arra az istenadta kívánságra, hogy megújítsuk, ami tönkrement. A tárgyak, az épületek a különféle természeti jelenségeknek, vagy az idő vasfogának kitéve leromlanak, s bennünk felébred a vágy, hogy kijavítsuk. Átvitt értelemben igaz ez az ember testi-lelki állapotára is.

Olykor elhanyagoljuk egészségünket, házasságunkat vagy épp lelki életünket. Ilyenkor cselekednünk kell, de – mint ahogy nem mindegy, kiket, milyen szakembereket hívunk egy épület felújításához – „nem mindegy, kitől kérjük a segítséget, hogy megváltozhasson életünk – emelte ki Ábel püspök. A mi Nagy Mesterünk, Jézus Krisztus azt akarja, hogy mindenki élete megújuljon.”

A felolvasott evangéliumi szakaszban is ezt tapasztaljuk: tudják, kihez kell fordulni, mely mester segítségét kell kérni. Ám nagy árat fizetnek gyógyulásukért: a konda elpusztult. „Ha azt akarjuk, hogy, ami környezetünkben romokban áll, megújuljon, azért áldozatot kell hoznunk.” – ahogyan ennek a templomnak a megújulásáért is sokan hoztak áldozatot.

Ezt az áldozathozatalt nem tudjuk elkerülni, de ne féljünk hozzá segítséget kérni. „Vegyük észre, hogy mindig van, aki segít – Jézus Krisztus arra vár, hogy megszólítsuk: »Uram, jöjj, segíts, hogy mindaz, ami életemben összetört, elromlott, megújuljon, megszépüljön«.” – imádkozott prédikációja végén.

A megújult kállósemjéni templom emlékeztetheti minderre azokat, akik elhaladnak előtte, s talán lesz bátorságuk észrevenni, ami hibás, és felteszik maguknak a kérdést: miben kellene megújulniuk.

Szocska A. Ábel püspök atya Orosz atyának egy keresztet adományozott, amiért észrevette a templom romlását, és volt bátorsága munkatársaival, híveivel belefogni a munkába, hogy az visszanyerhesse egykori pompáját, fényét.

A Szent Liturgia végén köszöntések hangoztak el: a helyi református lelkész elismerő üzenete; az egyházközség képviselőtestületi tagja és egyik fiatalja, dr. Simon Miklós országgyűlési képviselő, valamint Seszták Oszkár, a vármegyei közgyűlés elnöke és Belicza László polgármester is szót kapott.

Dr. Simon Miklós elmondta, hogy a választókerületben negyven templom és huszonöt közösségi tér újult meg az elmúlt években. A templom megújulása a hetedik legnagyobb beruházás volt a településen. „Töltsük be a teret, a templomot” – mondta el jókívánságait.

Belicza László az Ábel atyának szánt emlékplakett átadása mellett Orosz István atya számára is megköszönte az együttműködést és a munkát.

Seszták Oszkár a magyar-román (ROHU) együttműködési program keretében megvalósult pályázatról beszélt, melynek keretében további tizenöt templom újulhatott meg a vármegyében, valamint egyéb műemléképületek is. Örömmel tett ígéretet arra is, hogy a nagykállói görögkatolikus templom felújítása is folytatódik és lezárul.

A szertartáson a településen működő Nőszirom Egyesület énekkara szolgált.

A templomi események után Ábel püspök megáldotta a közösségi házat, mely szintén megújult. A közösség további tervei szerint a templom kerítését is rendbe fogják tenni.

A záró áldást követően közös agapén vettek részt a vendégek.

Kapcsolódó:

Toronysisak a helyén

Felolvasó, alszerpap? - Kisebb rendek az egyházunkban

Szöveg és fotó: P. Tóth Nóra/Nyíregyházi Egyházmegye

Nyíregyházi Egyházmegye

Kállósemjén, szentelés, felújítás,
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
Hírek ebből a kategóriából

HERE YOU ARE: NEWS

BACK TO TOP


FOLLOW US ALSO IN THE SOCIAL MEDIA:

Széchenyi 2020 Beruházások

© 2015-2023 Eparchy of Nyíregyháza

Development: Gerner Attila, Zadubenszki Norbert