Levéltári dokumentum Tiszaeszlár Görögkatolikus Templomáról

Levéltári dokumentum Tiszaeszlár Görögkatolikus Templomáról

A Tiszaeszlári Görögkatolikus Egyházközségben végzett kánoni látogatás alkalmából templomtörténeti adalékokat tartalmazó levéltári forrást teszünk közzé.

Forrás és totó: Nyíregyházi Egyházmegye Levéltára2023. augusztus 28. 21:08

A Tiszaeszlári Görögkatolikus Egyházközség kánoni látogatása alkalmából a Nyíregyházi Egyházmegye Levéltára levéltári forrás közreadásával mutat be egy szeletet a kápolna történetéből.


A TISZAESZLÁRI GÖR. KAT. EGYHÁZKÖZSÉGTŐL

MAGYAR ÉPÍTÉSI ÉS KÖZMUNKAÜGYI MINISZTER ÚR!

A Tiszaeszlári Gör. Kat. Egyházközség nevében azzal az alázatos kéréssel járulok Építésügyi Miniszter Úrhoz, hogy iskolakápolnánk háborús kárt szenvedett rongálódásainak helyrehozására gyors segélyt kiutalni kegyeskedjék. 

Kérésünket a következőkkel indokolom: 

Szervezés alatt levő igen szegény egyházközségünk ezen egyetlen egyházi épülete a háború folyamán súlyos károkat szenvedett. Tetőzete belövések következtében megrongálódott. A tanterembe az átvonuló katonaság lovakat szállásolt be, ami padlózatát erősen kikezdte. 

Egyházközségünk saját erejéből a szükséges javíttatásokat elvégeztetni nem képes, mert általában igen szegények a hívei, kiknek kis termését az idén köztudomásúan súlyosan pusztító szabolcsi jégverés lényegesen megapasztotta. 

Ezért mély alázattal kérem Miniszter Urat, hogy megrongálódott iskolakápolnánk rendbe hozásához a mellékelt költségvetésben szereplő 4782 forint összeget segélyképpen minél előbb kiutalni kegyeskedjék. 

Bízva Miniszter Úr bölcs és jóindulatú intézkedésében és pártfogásában, hazafias tisztelettel vagyok 

Tiszaeszláron, 1947. szeptember hó 8-án

Soltész József 

g. kat. lelkész 

[Forrás: GKPL I–1–a. 62/1948 – másolatban: Nyíregyházi Egyházmegye Levéltára VI–1–a.] 

Forrás és totó: Nyíregyházi Egyházmegye Levéltára

Nyíregyházi Egyházmegye

levéltár, forrás
  • Kép szöveg
Hírek ebből a kategóriából

ÖN ITT VAN JELENLEG: HÍREK

VISSZA A TETEJÉRE


KÖVESSEN MINKET A KÖZÖSSÉGI MÉDIÁBAN IS:

Széchenyi 2020 Beruházások

© 2015-2023 Nyíregyházi Egyházmegye

Fejlesztés: Gerner Attila, Zadubenszki Norbert