Seres Tamás Szent Miklós-díjas ikonfestő-restaurátor művész laudációja

Seres Tamás Szent Miklós-díjas ikonfestő-restaurátor művész laudációja

Seres Tamás ikonfestő, festőművész, restaurátor művésztársainak a segítségével két év alatt festette meg a Szent Miklós-székesegyház belső figurális és díszítő festését bizánci stílusban. Az ikonosztáz ikonjait még évekkel ezelőtt készíette el. Így a templom teljes ikonográfiai programja az ő nevéhez kapcsolható. A nagy munka elvégzését Szocska A. Ábel nyíregyházi megyéspüspök Szent Miklós-díjjal jutalmazta. Az alábbiakban Seres Tamás december 9-én elhangzott méltatását olvashatják. 

Forrás: Nyíregyházi Egyházmegye, fotó: P. Tóth Nóra/Nyíregyházi Egyházmegye2023. december 10. 01:00

Seres Tamás 1987. május 11-én született Miskolcon, gyermekkorát a szép fekvésű észak-borsodi településen, Szendrőn töltötte. Nagyszülei révén Irotán érték az első, görögkatolikus egyházunkhoz kapcsolódó élmények.

Középiskolai tanulmányait a miskolci Avasi Gimnáziumban és az Óbudai Képzőművészeti Szakközépiskolában végezte. 2006-tól a budapesti Magyar Képzőművészeti Egyetem festőrestaurátor szakán folytatta felsőfokú tanulmányait, ahol 2011-ben diplomázott.

Az egyetemi évek alatt – tehetsége egyértelmű jeleként – több ösztöndíjat is elnyert, a tudományos és művészi témájú diákversenyeken több alkalommal első helyezést kapott.

Egyetemi tanulmányai alatt elsajátította és nagy jártasságra tett szert különböző korok eltérő festéstechnikáiban, majd fokozatosan a hagyományos ikonfestés mellett kötelezte el magát. 2009 márciusában részt vett Dimitris Siregelas görög ikonfestő kurzusán Budapesten, hogy tudását tovább mélyítse.

2011-ben a diplomamunkája egy 1750 körül készült Útmutató Istenszülő-ikon volt, amely a határon túli Nagypeleske magyar görögkatolikus templomából származik. A roppant rossz állapotú fatábla és festmény restaurálása igazi szakmai kihívást jelentett egy végzős hallgató számára, amelynek sikeréről az ikon napjainkban is tanúskodik.

Seres Tamásnak a kultusz szolgálatába állított első ikonjai, szakrális témájú képei még egyetemista korában születtek: például egy Krisztus születése-ikon az ináncsi görögkatolikus kápolnába; stációsorozat a sümegi ferences templomba; Szent Miklós ikonja a szendrői görögkatolikus kápolnába.

Végzősként már komolyabb megrendeléseket kapott: a budapesti Központi Szeminárium görögkatolikus kápolnájába két alapképet, Szent István első vértanú, fődiakónus ikonját pedig a hajdúdorogi székesegyházba festette meg. Ekkor készítette el a miskolci püspöki székház homlokzati falképeit is.

2011-ben bízta meg Kocsis Fülöp hajdúdorogi püspök a nyíregyházi Szent Miklós-templom új képállványa ikonjainak megfestésével, amellyel nem oly rég (már majdnem) elkészült. Ezeken a monumentális ikonokon egyértelműen megfigyelhetjük, hogy Tamás hihetetlenül precízen dolgozik: a képek mind technikai, mind esztétikai szempontból ritka magas művészi színvonalat képviselnek, amely a bizánci hagyományt nem ismerő szakembereket is elismerésre készteti.

Seres Tamás alig több mint egy évtizedre visszanyúló munkássága ma már oly sokoldalú, hogy minden egyes elemének felsorolására itt nem is vállalkozhatunk, csupán néhány fontos munkájára szeretném még felhívni a figyelmet.

Több ikonosztáziont is tervezett, melyeknek ikonjait ő maga festette: a miskolci püspöki székház kápolnája számára (2012–2013); a sajópálfalai Kenethozókról nevezett női monostor kápolnájába, és a nyíregyházi szemináriumi kápolnába.

Nem ikonosztáz, de mennyiségében ahhoz hasonló, 27 ikonból álló Akathisztosz-sorozatot festett – a kisebb képek esetében mások aktív bevonásával – az eichstätt-i (Németország) Collegium Orientale számára. Ez a munka hat évig tartott, a kész ikonok megszentelését Orosz Atanáz miskolci püspök végezte 2019 nyarán.

Az ikonfestés mellett a restaurátori munkát is folytatja: két évig a miskolci Herman Ottó Múzeumban dolgozott festőrestaurátorként, majd a nyíregyházi Egyházművészeti Gyűjtemény alkalmazottja lett. Ezen a területen is kiemelkedő munkát végzett az utóbbi években, amikor a számos görögkatolikus műtárgy restaurálását végző csapatot megszervezte, munkáját koordinálta, miközben maga is aktívan velük dolgozott, aminek kimagasló eredménye a Görögkatolikus Múzeum állandó kiállításán tekinthető meg.

Seres Tamás oktatói munkát is végez: ikonfestő kurzusokat tart Magyar- és Németországban, óraadó tanár az alma materében, a budapesti Képzőművészeti Egyetemen.

Tamás a képzőművészeten kívül más művészeti ágakban is jártas: 2000-től kántori szolgálatot végez szülővárosában, a szendrői Assisi Szent Ferenc plébániatemplomban, de aktívan énekel a bizánci zenét művelő miskolci Szent Naum Kamarakórusban is.

Végül, de nem utolsósorban: a falképfestészetben több jelentős munkája született: ő készítette a nyírszőlősi és a nyírpazonyi görögkatolikus templom díszítőfestésének terveit; a miskolci székesegyház főhomlokzatán lévő falképeket, amelyeket Miskolc városa nívódíjjal jutalmazott; nagyszabású Istenszülő oltalma kompozíciót festett az ózdi templom főhomlokzatára is. Sajópálfalán egy úti ikon, illetve a Kenethozókról nevezett női monostor homlokzati képe az ő munkája.

Ebben a sorozatban mindenképp kiemelkedő jelentőségű lett a nyíregyházi székesegyház kifestése, amelynek megszentelésére ma gyűltünk össze! Ez az első olyan templom, amelyben Tamás lehetőséget kapott arra, hogy a teljes belső festői programot kidolgozza és elkészítse.

Mindezek fényében Szocska A. Ábel megyéspüspök, a Nyíregyházi Egyházmegye főpásztora a papság és a hívek nevében is tisztelettel és szeretettel köszöni meg Seres Tamás ikonfestő-restaurátor úrnak az egyházmegyéért végzett áldozatos munkáját, és hálája s elismerése jeléül az egyházmegye kitüntetésében, a Szent Miklós-díjban részesíti.

Forrás: Nyíregyházi Egyházmegye, fotó: P. Tóth Nóra/Nyíregyházi Egyházmegye

Nyíregyházi Egyházmegye

Szent Miklós-díj, székesegyház, ikon, ikonográfia, bizánci művészet,
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
Hírek ebből a kategóriából

ÖN ITT VAN JELENLEG: HÍREK

VISSZA A TETEJÉRE


KÖVESSEN MINKET A KÖZÖSSÉGI MÉDIÁBAN IS:

Széchenyi 2020 Beruházások

© 2015-2024 Nyíregyházi Egyházmegye

Fejlesztés: Gerner Attila, Zadubenszki Norbert